Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

mugla-köycegiz

TARİHİ

Köyceğiz'in tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar uzanır. Bu yörede varlık gösteren ilk uygarlık Koryalılardır. Sonra sırasıyla İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşeoğulları ve Osmanlılar yöreye hakim olmuştur. Köyceğiz'in tarihi ile ilgili ilk bilgileri tarihçi Heredot, Coğrafyacı Strabon ve İngiliz Arkeolog Hoskin vermektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Yunanlılar ve Akaların deniz yolu ile Ege kıyılarına çıkmaları ile sahilde yeni koloniler kurulmuş, iç kısımlarda ise Karyalıların kolonileri ile gelişim sağlanmıştır. Böylece ilçe M.Ö. 1000 yıllarında oldukça iyi bir konuma gelmiştir. Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz'le birleştiği yerde Kaunos şehri Karya'nın önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Akrapol, ünlü mabetler ile Harab ve Susan Kaleleri önemli tarihi eserlerdir. Osmanlılar Döneminde ilçe Hurşit Paşa'nın Muğla Mutasarrıflığına getirildiği dönemde bugün bulunduğu yer olan Yüksekkum'a taşınmıştır (1884). İstiklal Savaşı'nda düşman saldırısına uğramış, 1919 yılı sonunda Tahirağa, Mehmet Zeki Osman Ağa ve Tevfik Bey'lerin öncülüğünde Kuva-i Milliye Teşkilatı kurularak yurt savunmasına dahil edilmiştir. Köyceğiz adının nereden geldiğine gelince: Efsanelere göre Köyceğiz, gölün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış. Felaketin seyrine gelenler gölün doğu kısmında kalan birkaç evi ve insanı görünce: "Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış." demişler. Bugün hala gölün altında bir batık şehir olduğuna inanılır.İlçe, Tarihçi Herodot ve Coğrafyacı Strabon ile Şair Homeros’a göre, M.Ö. 3000 yıllarında Karlar ve Lelegler tarafından iskan edilmiştir. Çevrede bu devirlere ait bulunan şehir kalıntıları, kaleler, su kemerleri, zirai teraslar ve çok sayıda kaya mezarı bunu kanıtlamaktadır. Köyceğiz Gölü’nün sahille birleştiği bölgede kurulan Kaunos şehri Karia’nın önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden birini oluşturur. Kaunos, daha sonra İskender’ in hakimiyetine girmiştir. Menteşeoğulları, bölgenin fethini Selçuklu Sultanı II. Mesut adına 1291 yılında yaparak Bizans’ın elinden almışlardır. İlçe, Hurşit Paşa zamanında Yüksek Kum köyü olan yere nakledilerek bugünkü ilçe merkezi oluşmuştur. Köyceğiz, İstiklal Savaşı’nda düşman saldırısına uğramış olup, 1919 yılı sonunda Tahirağazade, Müftü Mehmet Zeki Efendi, Osman Ağa ile Hacı Osman Efendi ve Tevfik Beylerin öncülüğü ile Kuva-i Milliye Teşkilatı kurularak yurt savunmasına katılmıştır.

 

COĞRAFİ KONUM

Köyceğiz 1.758 Km2 yüzölçümüne, 0.8 mt. rakıma sahiptir. İlçenin kuzeyinde Muğla İli ve Denizli'nin ilçesi Kale, Kuzeydoğusunda Dalaman ve Ortaca, Batısında Marmaris ve Ula, Güneyinde ise Akdeniz vardır. Köyceğizin çevresi ile bağlantısı Muğla ve Fethiye arasındaki karayolu ile sağlanmaktadır.

Köyceğiz yöresi Köyceğiz çöküntü gölünün (tektonik göl) çevresinde yer alan farklı özellikteki yeryüzü şekillerinden oluşmaktadır. Gölün kuzeydoğu, güneydoğu ve kuzeybatısı düz, diğer kesimleri ise tepelik alanlarla çevrilmiştir. İlçenin, batı ve güneybatısında yükselen arazi 500 mt'den alçak dağınık tepelerle son bulur. Bölgenin kuzeyindeki dağ kitlesi ile yüksek arazi arasında Köyceğiz Gölü yer alır.

 

EKONOMİ

İlçe nüfusunun %85’i köyde yaşamakta olup geçimini tarım, hayvancılık, ormancılık, turizm ile sağlamaktadır. İlçenin en büyük gelir kaynağı tarımdır. İlçede polikültür tarım yapılmakta olup, iklim ve coğrafi yapı birçok ürünün yetiştirilmesine elverişlidir. İlçenin diğer bir geçim kaynağı, gezginci arıcılıktır. Köyceğiz Gölü ve gölü Akdeniz’e bağlayan Dalyan Boğazı’nda kefal balığı üretimi yapılmaktadır. Beyobası beldesinde alabalık tesisleri kurulu olup, üretimini sürdürmektedir. İlçede 3 adet narenciye yıkama, mumlama, standardizasyon ve paketleme fabrikası kurulu olup, ihracatlar buradan yapılmaktadır. Ayrıca ilçenin adını taşıyan Köyceğiz Köyü’nde tarım alet ve makineleri üreten bir fabrika bulunmaktadır.

 mugla-köycegiz2

DOĞAL GÜZELLİKLER VE TURİSTİK FAALİYETLER

Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı, kaplıca ve çamur banyoları, 10 km. uzaklıktaki 800 m. rakımlı Ağla Yaylası, Şelale, Yuvarlakçay görülmeye değer yerlerdir. Dalaman Çayı, rafting ve trekking için önemlidir. Ağla Yaylası için yayla turizmi çalışmaları sürdürülmekte olup ayrıca göl çevresinde, Köyceğiz-Dalyan arasında bisiklet parkuru için alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Köyceğiz ve çevresinin toplam konaklama kapasitesi, 521 oda ve 1.135 yataktır. Köyceğiz Gölü’nün batısında Ölemez Dağı doğusunda Sultaniye Köyü sınırları içinde, kıyı boyunca çok sayıda termal kaynaklar vardır. Turizm ve Sağlık Bakanlığı’nca uzmanlara yaptırılan araştırma ve incelemeler sonucu çok sayıda ılıca-kaplıca ve içme kaynakları tespit edilmiştir. Bu termal kaynakların en önemlileri ve sağlık amaçlı olarak işletilenleri, Hasan Çavuş Ilıcası ve Kokar Girme denilen kaplıcalarıdır. Köyceğiz Gölü Akdeniz Bölgesinin batı ucunda, ilçe hudutları içerisinde, suyu kükürtlü ve acı bir göldür. Yüzölçümü 54 Km2, denizden yüksekliği 8 m., derinliği ise 15-150 m. arasındadır. Kuzeyde dağlık alandan inen kısa derelerle ve suyu bol  kaynaklarla beslenen göl, fazla suyunu Dalyan Boğazı ile denize boşaltır. Hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı yapılması mümkündür. İlçenin Sultaniye Köyü’nde mevcut olan sıcak-soğuk termal kaplıcaları, sağlık turizmi bakımından önemli bir merkezdir. Sultaniye Türkiye’nin en yüksek radyoaktivitesi olan kaplıcasıdır. (98.3) 39 derece sıcaklıktaki su kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içermektedir. Kaplıcanın Kaunoslu’lar tarafından bundan ikibin yıl önce açıldığı belirlenmektedir. Büyük banyonun yanından çıkan kaynak suyu da içildiğinde çeşitli iç hastalıklarını iyileştirir. Kaplıcada kalınabilecek kiralık odalar bulunmaktadır. Günübirlik ihtiyaçlar Belediyenin işlettiği tesislerde karşılanabilmektedir. Sultaniye Kaplıcaları’nın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Milattan önceki yüzyıllardan itibaren bir şifa yurdu olarak işletilmiştir. Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu döneminde halkın hizmetine sunulmuştur. Roma döneminde 400 hastaya aynı anda hizmet verecek kadar gelişmiş bir hastane durumundaydı. Kaynaklara göre, hastanenin girişinde “Tanrılar adına buraya ölüm giremez” diye yazılmıştır. Ölemez Dağı da adını kaplıcalardan almıştır.

 

NÜFUS

Merkez nüfusu 8.677 olan Köyceğiz’in toplam nüfusu 32.753’tür. İlçenin 3 beldesi ve 18 köyü bulunmaktadır.İlçede okuma-yazma oranı % 99 olup 27 İlköğretim okulu, 4 ortaöğretim kurumu mevcuttur. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde biçki, dikiş, trikotaj, kumaş boyama, bilgisayar, İngilizce, çiçekçilik ve el sanatları kursları düzenlenmektedir. İlçede 1 sürücü kursu, 1 dersane mevcuttur. Öğretmenevi 15 yatak kapasitelidir. İlçede Muğla Üniversitesi’ne bağlı Köyceğiz Meslek Yüksekokulu kurulmuş olup, bina sorunu giderildiğinde Seracılık ve Meyvecilik bölümleri ile öğretime başlayacaktır. İlçede 40 yataklı Devlet Hastanesi’nin yanı sıra 3 Sağlık Ocağı ve 10 Sağlık Evi ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. İlçe polis sorumluluk bölgesinde güvenlik hizmetleri toplam 52 personel ile yürütülmektedir. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı 1868’te Köyceğiz Köyü’nde İlçe Jandarma Birliği olarak kurulmuş, 1888’te bugünkü yerine nakledilmiştir. 84 personel ile hizmet vermektedir. Köyceğiz Belediyesi’nde 38 memur, 21 kadrolu işçi ve 75 geçici işçi görev yapmaktadır. İlçede kurulan Özel Çevre Koruma Müdürlüğü 24 personel ile hizmet vermektedir. Köyceğiz-Dalyan Çevre Koruma Projesi kapsamındaki Katı Atık Depolama tesislerinin inşaatı devam etmektedir.

 

WACOM Bamboo Stylus (Beyaz)

 

WACOM Bamboo Stylus (Beyaz)

 

 

 

No tags for this post.

Leave a Reply