Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

mugla-kavaklidere

TARİHİ

Kavaklıdere’nin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, Yörükler tarafından içinde küçük derecikler olması, etrafının dağlarla çevrili olması ve küçükbaş hayvanlar için uygun bitki örtüsüne sahip olması nedeniyle devamlı burada konakladıkları ve zamanla yerleşik düzene geçmeleriyle köy haline gelmiştir. Kavaklıdere, yaklaşık 13. yy.’ da Karahanoğulları döneminde yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Bu bölgeye yerleştiği rivayet edilen Yörüklerin, yerleştikleri bölgeyi tarif ederlerken, etrafı dağlarla çevrili olması, içinden küçük  derelerin geçmesi ve bu derelerin etrafının çınar (halk arasında kavak olarak bilinmektedir)  ağaçlarıyla kaplı olmasından dolayı “Kavaklıdere” şeklinde  ifade ettiklerinden bölgenin  adını bu şekilde aldığı rivayet edilmektedir. Kavaklıdere, bölgede konaklayan göçebelerin zamanla yerleşik düzene geçmeleriyle önce köy haline gelmiş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de  nahiye yapılmıştır.19. yy.’ da Belediye teşkilatı kurulmuş, Kurtuluş savaşı sırasında kaldırılmıştır. 01.05.1955  tarihinde Belediye teşkilatı tekrar kurularak 1956 yılında bucak merkezi haline gelmiştir. 1960 ihtilalinden sonra Bucak Müdürlüğü kaldırılmış, 09 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuş ve ilçe teşkilatı 16 Ağustos 1991 tarihinde oluşturulmuştur. İlçenin açılışı zamanın cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal tarafından bizzat yapılmıştır.

COĞRAFYA

Kavaklıdere İlçesi (36-37) kuzey enlemleri ile (27-29) doğu boylamlarında yer almaktadır. Kuzeyinde Aydın İli Bozdoğan İlçesiyle 26 km Doğusunda Muğla İl Merkezi ile 19 km Güneyinde Yatağan İlçesi ile 12 km Batıda Aydın İli Çine İlçesiyle 5 km sınırı bulunmaktadır. Muğla iline 55 km. Yatağan ilçesine 28 km. Bozdoğan’a (Aydın) ise 40 km. mesafededir. Yüzölçümü 363 km2’dir.İlçemizin Menteşe, Çayboyu ve Çamlıbel isimli üç beldesi bulunmaktadır. Ayrıca ilçeye bağlı 8 köy bulunmakta olup, en yakın köy 6 km. uzaklıktadır. Kavaklıdere İlçe merkezi coğrafi yapı olarak tepelere ve yamaçlara kurulu tipik bir şehir durumunda olup, İlçenin en yüksek yeri güneyinde bulunan Göktepe’dir (1880mt). İlçe merkezi 850 mt. Yükseklikte olduğundan iklim ilimize ve çevre illere nazaran daha serttir. Yaz aylarında havalar serin geçmektedir.

KÜLTÜR

Kavaklıdere tarihinde, özellikle bakırcılık önemli bir yere sahiptir. Sözlü kaynaklara göre bölgedeki Türkmen bakırcılığının geçmişi 400-700 yıl arasında değişmektedir. Yerleşimcilerin günlük hayattaki süt kaynatma, yoğurt yapma gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yörede bakırcılık ve kalaycılık gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Ege Bölgesi ve çevresinin (Uşak, Afyon, Manisa, İzmir, Denizli, Isparta, Antalya) her türlü bakır ihtiyacı, deve, beygir, katır gibi koşum hayvanları aracılığıyla sağlanmış, bakır ticareti ile uğraşanlar ‘kayaf’ adı ile anılmıştır. Bakırcılık, yörenin sadece ekonomisini değil kültürel yaşamını da etkilemiştir. Bakırcılar, kazanılan paranın güvenli şekilde saklanabilmesi, miktarının anlaşılmaması, saklanacak bakır eşyanın yada kalaylanacak kapların fiyatının müşteriler veya yabancılar tarafından bilinmemesi için kendi aralarında Bakırcı Dili (Palleci Dili, Meekçi Nası) adı verilen tamamen kendine özgü bir dil meydana getirmişlerdir. Bu dil, Kavaklıdere ilçesi ile bu ilçeye bağlı Menteşe(Genek) ve Çayboyu(Mesevle) Beldeleri, Çamyayla(Bellibol), Nebiler Köyü, Sungur ve Kuyualan Köyleri ve Muğla merkeze bağlı Dokuzçam Köyü’nde bakırcılar arasında geçmişte yaygın şekilde kullanılmıştır. Günümüzde bu dilin kullanımı giderek azalmaktadır.

KAVAKLIDERE VE ZEYBEKLER

Ege Bölgesinin sembolü olan efelerin Kavaklıdere tarihine ve kültürüne önemli katkıları olmuştur. Kavaklıdere ve çevresi, özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Yörük Ali Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Molla Ahmet gibi efelerin ve zeybeklerin faaliyet alanları içerisinde yer almış, Kozalı Osman, Semerci ve Keçeli gibi yerli çetelerin ortaya çıktığı merkez konumunda bulunmuştur. Cumhuriyet’in kurulmasından sonra otorite boşluğu yıllarının oluşumu olan bu teşkilatlanmalar tamamen tasfiye edilmiş, folklorik öğeler olarak varlığını ise günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

mugla-kavalıdere

KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlçede Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca organize edilen Bakır ve Mermer festivali, Menteşe Belediye Başkanlığınca organize edilen Yerküpe Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılmaktadır.

EKONOMİ

İlçemiz dağlık ve kırsal bir yerde kurulmuş olması nedeniyle geçimini başta ormancılık , orman kesim dikim, yangın işçiliği Bakırcılık ve Kalaycılık, Marangozluk, Tarım ve Hayvancılık, Mermer İşçiliği, Halıcılık ve diğer el sanatları ile uğraşarak sürdürmektedirler.

Mermercilik

İlçemizde 25 Adet Mermer fabrikası, 19 adet mermer ocağı ile mermer ticareti yapan işletme mevcut olup, yaklaşık 1000 çalışan bulunmaktadır.İlçemizdeki mermer ocaklarında traverter, bej ve beyaz mermer türlerinde Ege Gümüş, Muğla Beyazı, Milas Sedef, Rapsody-A, Rapsody-B, Rosa Bellisimo, Bianco Rosa, Byzantıum, Bianco Royal, Milas Limon, Ayhan Siyah, Milas Leylak ve Newyork çeşitlerinin üretimi yapılmakta ve mermerler genellikle ABD, Avrupa ve Arap ülkelerine pazarlanmaktadır.

Bakırcılık

İlçemizde bu gün hediyelik eşya olarak 3, mutfak eşyası olarak 6, antik çalışma olarak 2, dekorasyon olarak 2 işyeri olmak üzere toplam13 işyeri hizmet vermektedir. Ayrıca dünyada sadece Kavaklıdere de yapıldığı tahmin edilen ağırlığı 100-300 kg arasında değişen Bakır çerez tavaları yapılmaktadır.

Kamu Maliyesi

2011 Tahakkuk Tahsilat İşlemleri şöyle gerçekleşmiştir; Toplam Tahakkuk Miktarı 8.381.466,22 TL olup,Toplam Tahsilat Miktarı 7.481.998,82 TL olarak gerçekleşmiştir.Tahsilat oranı % 89,27 olarak gerçekleşmiştir. 2011 Yılı Kamu giderleri 8.906.080,84 TL ‘dir. 2011 Yılında Genel bütçe kapsamında yapılan Kamu giderlerine karşılık 2.083.962,00 TL zarar gerçekleşmiştir.

Ormancılık

Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü 1977 yılında Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünden ayrılarak kurulmuş olup, şu anda Bellibol, Gökçay, Kavaklıdere, Menteşe orman işletme şeflikleri olarak 4 işletme şefliği ile 1 adet Kocataş Depo Şefliği olarak faaliyetlerini yürütmektedir. İşletme Müdürlüğü ve şefliklerin merkezi Kavaklıdere İlçe merkezidir. Orman İşletme Müdürlüğünde 24 Memur, 78 Kadrolu İşçi ve 21 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 123 personel ile hizmet vermektedir. İlçenin ormanlık alanı 47.574 Ha olup, 2011 yılında Orman İşletme Müdürlüğünce 9,469,935,00 TL Gelir ve 7,713,102,00 TL Gider ile 1,756,293 TL kar elde etmiştir.

Tarım ve Hayvancılık

Doğrudan gelir desteği kapsamında 1209 üreticinin destek başvurusu kabul edilmiş, Toplam 1209 kişi 38.716,607 dekar arazide üretim yaptıklarını beyan etmişlerdir. 2011 yılı Yem Bitkileri Desteklemelerikapsamında desteklemeden faydalanmak isteyen 215 üreticinin 39,761 dekar yonca, 4400dekarkorunga, 1072,081 dekar Slajlık Mısır ve 2914,055 dekar fiğ ekiliş başvurusu kabul edilmiştir. Toplam olarak 4030,792 dekar alanda 145268,89 TL’ lik destekleme girişi yapılmıştır. 2011 yılında İlçemizde Sertifikalı Fidan desteklemesinden 6 üreticimiz 68,795 dekar ceviz fidanı, 22 üreticimiz 68,795 dekar gemlik zeytin fidanı dikerek 8096,00 TL desteklemeye hak kazanmışlardır. Ayrıca bu yıl içerisinde 2011 yılı Kimyevi Gübre ve Mazot Desteği ödemeleri yapılmıştır. Kimyevi Gübre Desteği 180.125,15 TL, Mazot Desteği 145.466,54 TL ödeme yapılmıştır.

TURİZM

Kavaklıdere’nin Tarihi ve turistik merkezleri arasında, Karia ve Roma dönemlerinden kalan antik şehir kalıntıları sayılabilir. İlçe merkezine 15 km uzaklıkta Derebağ köyü yakınlarında Hyllarima Antik Kenti, Çamlıbel Beldesi yakınlarında antik tiyatro kalıntıları görülmeye değer yerlerdir. Nebiler Köyü yakınlarındaki Dikilikale, Çavdır- Kurucova Köyleri arasında İnce Kemer Köprüsü diğer önemli kalıntılar arasında sayılabilir.

mugla-kavaklidere3

SAĞLIK

KAVAKLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

Kavaklıdere Sağlık Ocağı 1979 yılında açılmış olup 1991 yılından itibaren ilçe merkez sağlık ocağı olarak hizmete devam etmiştir. Orman işletme müdürlüğünden kiralama yoluyla 2001 yılında yeni hizmet binasına taşınan sağlık ocağı aynı binada; Sağlık Grup Başkanlığı, Merkez Sağlık Ocağı ve Entegre 112 Acil Sağlık Hizmetleri sunan bir kurum yapısına kavuşmuştur.2007 yılında Sağlık Bakanlığımızın onayıyla Entegre İlçe Hastanesi onayı gelen kurumumuz 2008 yılı Ocak ayından itibaren hastane olarak hizmet vermektedir. Entegre İlçe Hastanesi olarak çalışan merkezimizde Sağlık Grup Başkanlığı, Acil Servis, Hastaneye Entegre 112 acil istasyonu, diş polikliniği, laboratuar ve röntgen hizmeti ‘’Hekim seçme özgürlüğü’’ çerçevesinde 24 saat kesintisiz olarak halkımıza hizmet vermektedir. İlçemize bağlı 3 Aile Sağlığı Merkezi , 4 Aile Hekimliği Birimi,5 sağlık evi vardır. Toplum Sağlığı Merkezimize bağlı 1 Aile Hekimliği Uzmanı, 4 Pratisyen Hekim, 4 Aile Hekimi, 4 Aile Sağlığı Elemanı, 1 Diş hekimi, 6 Hemşire, 5 ebe, 4 Sağlık Memuru, 1 Röntgen Teknisyeni, 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni, 3 Paramedik, 8 ATT, 3 Şoför, 1 Ayniyat Saymanı, 2 Hizmetli, 3 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır. İlçemiz hastanesinde 2011 yılında yıllık muayene sayısı 32974, Aile Sağlığı Merkezlerinde 35791’dir.Acil vaka sayısı ise 796’dır.Merkezimizde 2011 yılında bebek sayısı 148’dir.Bebek izlem sayısı 968’dir. Çocuk sayısı 602’dir.Çocuk izlem sayısı 1257’dir.Gebe sayısı 97’dir.Gebe izlem sayısı 959’dur.2011 yılında anne ölümü olmamıştır.2011 yılında 4 adet bebek ölümü olmuştur.Yıllık aşılama oranı %90-%100 arasındadır. Ayrıca Aile hekimliği kapsamında mobil hizmetler adı altında bölgemize bağlı köylere sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Çevre sağlığı hizmetleri çerçevesinde merkez ve köylerdeki suların temizliği alınan numunelerle kontrol edilmektedir.2011 yılında toplam 3184 klor ölçümü yapılmıştır.2790 bakteriyolojik ve 394 kimyasal su analizi yapılmıştır.

EĞİTİM

Okul Öncesi: İlçemizde toplam 186 okul öncesi öğrencisi mevcut olup,12 derslikte eğitim öğretim görmektedir. Ortalama sınıf başına 16 öğrenci düşmektedir.9 kadrolu ,5 ücretli öğretmen görev yapmaktadır.

İlköğretim: İlçemizde 8 ilköğretim okulu olup, toplam 1298 öğrenci mevcuttur.7 ücretli 63 kadrolu öğretmenle 71 sınıfta eğitim öğretimini sürdürmektedir.Ortalama sınıf başına 19 öğrenci düşmektedir.

Ortaöğretim: İlçemizde Anadolu Öğretmen Lisesi ve Sadık Göçen Lisesi olmak üzere 2 lise bulunmaktadır. 233 lise, 54 Anadolu Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 287 öğrenci 23 derslikte öğrenim görmektedir. 3 ücretli 13 kadrolu toplam 16 öğretmen görev yapmaktadır. Ortalama sınıf başına 13 öğrenci düşmektedir.

Taşımalı Öğrenciler: İlçemizde 4 taşıma merkezi ilköğretim okulu bulunmaktadır. Salkım İlköğretim Okulu (4-8) sınıflarındaki 37 öğrenci, Ortaköy Köyü İlköğretim Okulu (1-8) sınıfındaki 46 öğrenci, Kestanecik Mahallesindeki 8 öğrenci Merkez Atatürk İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Nebiler Köyü İlköğretim Okulu (4-8) sınıflarındaki 28 öğrenci, Kuyualan Mah. İlköğretim Okulu (1-8) sınıfındaki 27 öğrenci, Göncüler-Dikili- Avlubelen Mahallesindeki 11 öğrenci, Nebiler Köyü Harmanbeleni Mahallesindeki 13 öğrenci Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Çamlıyurt Köyündeki 45 öğrenci, Çavdır Köyü İlköğretim Okulundaki 31 öğrenci, Çayboyu Kasabası Burnugoz Mahallesi ve Çayboyu Kasabası Orta Mahalle İlköğretim Okulundaki 24 öğrenci, Derebağ Köyü İlköğretim Okulundaki 43 öğrenci, Kurucuova Köyü İlköğretim Okulu ve Kurucuova Köyü Güymen Mahallesindeki 30 öğrenci, Yeşilköy İlköğretim Okulundaki 42 öğrencinin tamamı Çayboyu Şehit Şenol Özbay İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Çatak İlköğretim Okulu (6-8) sınıfındaki 32 öğrenci, Çamyayla İlköğretim Okulu (6-8) sınıfındaki 34 öğrenci Menteşe İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Derebağ, Çavdır, Yeşilköy, Kurucuova ve Çamlıyurt köylerindeki ilköğretim okulları taşıma nedeniyle kapalıdır.

Hayat Boyu Öğrenme: İlçemiz Halk Eğitim Merkezinde 1 Müdür 1 Müdür Yardımcısı 1 öğretmen ve 1 hizmetli kadrosuyla hizmet vermektedir. 2011 yılında ilçe merkezinde SBS hazırlık kursu açılmış, ayrıca sosyal-Kültürel, Meslek Edindirme ve Beceri Kazandırma alanlarında açılan toplam 82 kursta 2112 kişiye eğitim verilmiştir/verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün değişik tarihlerde açmış olduğu okuma yazma kursları sonunda, İlçe Merkezinde okuma yazma oranı %92’ ye ulaşmıştır.

turkyo-WACOM Bamboo Stylus (Turuncu)

 

WACOM Bamboo Stylus (Turuncu)

 

 

 

 


No tags for this post.

Leave a Reply