Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

kutahya-pazarlar

TARİHİ

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan Kütahya’nin şirin ilçesi Pazarlar’ın yerleşim yeri olarak özgeçmişi 1000 yıl öncesine dayanmaktadır. 1000 yıl önce bugünkü Pazarlar’ın çevresinde eski yerleşim yerleri bulunmaktaydı. Kuruluşları Frigyalılara dayanan bu yerleşim yerleri Ekitçe, Derinceöz, Pazarcık, Kosköy, Çeke, İbrahimler ve Koldere’dir. İlçenin 4 km batısında bulunan Koldere ve yöresinin çok eskiden vilayet olduğu, 3 km güneyindeki Üyücek mevkiindeki eski yerleşim yeri Pazarcık’ın M.S. 742 yıllarında nahiye olduğu eski belde Şaphane, Gediz ve bağlı bundukları Bursa’ya ait tapu kayıtları ile yörede bulunan tuğla, kiremit kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Ayrıca Pazarlar’ın Simav ilçesine çok yakın olması nedeniyle Simav tarihi ile yakın ilgisi vardır. Antik dönemlerde Synaus ile yakın ticari ve ekonomik ilişkisi olduğu tahmin edilmektedir. Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmaktadır. 1429’dan önce Germiyanoğulları’na ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır.

Bugünkü Pazarlar’ın bulunduğu yer, eski yerleşim yerleri halkının mal değişim yeri (alış-veriş merkezi) olarak kullandığı yerdir. Tahmini 700-800 yıl önce çevresindeki yerleşim yerlerindeki halk, Pazarcık halkı çeşitli sebeplerle (yüzük oyunu, aşiret kavgası vb.) bulundukları yerden bugünkü Pazarlar’a göç ettikleri anlaşılmaktadır.

İlçe ismini de Pazarcık Nahiyesi’nden almaktadır. 1942 yılına kadar Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı olarak bir muhtarlıkla, 1942 yılından sonra Simav İlçesine bağlanan Pazarlar, iki muhtarlıkla idare edilir durumda iken 1958 yılında belde olmuştur.

Pazarlar’ın ilçe başvurusu 09.05.1990 tarihinde kabul edilmiştir. 08.08.1991 tarihinde ilk kaymakamın göreve başlaması ile Simav’dan ayrılarak Kütahya’nın ilçeleri arasına katılmıştır.

Coğrafi Yapısı

Coğrafi ve Doğal yönden güzel bir görünüm ve yerleşim alanına sahip olup, deniz seviyesinden yüksekliği 900 m, yüzölçümü ise 182 km2 ‘dir.   Arazi bakımından engebeli bir görünüm arz etse  de arazinin % 85’i ekilip dikilmeye uygundur.

Bölgede Ege İklimi hüküm sürmesine karşın, İç Marmara ve Batı Anadolu iklimleri arasında bir geçit ikliminde  yer almaktadır. En düşük ısı Ocak sonlarındadır. Yıllık yağış ortalaması 380 mm’  dir .

Pazarlar, Kütahya İl Merkezine 135 km. mesafede olup,Kütahya’nın Güney Batısında yer almaktadır. Doğusunda Şaphane İlçesi ile 30 km, Güneyinde Manisa İli Selendi İlçesi ile 24 km mülki sınıra sahiptir.

İdari Yapısı 

1958 yılında belediye olan ve 02.08.1991 tarihinde Kaymakamımızın göreve başlamasıyla faaliyete geçen ilçemiz, idari yapı olarak merkez dahil 3 Belediye (Pazarlar merkez, Sofular, Yakuplar) ve tüzel kişiliği bulunan 6 köyden (1-Yenice, 2-Tepeköy, 3-Sarayköy, 4-Akşinik, 5-Örey-Yapak, 6- Orhanlar Köyü) oluşmaktadır.

İlçe merkezi Atatürk, Fatih, Ayvalı, Hoca Ahmet Yesevi, Turgut Özal, Adnan Menderes olmak üzere 6 mahalleden, Sofular Kasabası Atatürk, Menderes ve Kepez olmak üzere 3, Yakuplar Kasabası Fatih ve Atatürk olmak üzere iki mahalleden müteşekkil olup, Ayvalı mahallesi İlçe merkezine 4 km uzaklıkta 39 haneden ibarettir. İlçeye bağlı iki kasaba ve 6 köyün hepsinde yerleşik düzen hâkimdir

Sosyal Yapısı  

İlçemiz geçmişten gelen tarıma dayalı sosyal yaşantıya sahip olma özelliğini korumaktadır. Halkın tamamı Türkçe konuşur ve azınlık yoktur. Halkın genel olarak dinine bağlı ve kapalı bir toplum yapısına sahiptir.

Halkın % 80’i tarım alanları olan meyvecilik, hububat ve hayvancılıkta, diğer % 20’si ise çeşitli meslek gruplarında çalışmaktadır. Tarım alanlarında kadın ve erkek birlikte çalışmaktadır. Kış aylarında erkekler vakitlerini kahvehanelerde, kadınlar ise evlerde el halısı dokumacılığını yaparak geçirirler.

Halkımızda tek evlilik yaygın olup, hiçbir yöremizde başlık parası geleneği yoktur. İlçemize bağlı köylerden bir kısmından yaz aylarında çalışmak için Manisa ve İzmir bölgelerine gidilmektedir.

Yörede etkinliğini hala sürdüren gelenekler arasında yer alan "Yarencilik", Mor Zeybekler Yaren Ekibi tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Mor Zeybekler yaren ekibi,  Altın Kiraz – Vişne Kültür ve Sanat Festivali’nde ve yöreye gelen TV çekim ekiplerine Zeybekler folklor oyunlarını sergilemektedir. 

İlçemizde toplu konuta şu ana kadar ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak bundan sonra İlçenin gelişme ve büyümesi düşünülerek Belediye imar planında toplu konut sahaları ayrılması yerinde olacaktır. İlçe merkezinde hala köy yaşantısını andıran sıcak ve samimi ilişkiler mevcut olup, dışarıdan gelen daire amir ve memurları ilçenin sosyal hayatının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

kutahya-pazarlar2

Ekonomik Durumu

İlçemiz merkezinde ve köylerinde tarıma dayalı ekonomi uzun yıllardan beri devam etmektedir. İlçemizin temel gelir kaynağı olan tarım alanlarından meyvecilik ve hububat geniş çapta yaygınlaşmıştır. Özellikle son on yıl içerisinde büyük gelişmeler kat edilmiş olup, yılda on bin tona varan meyve üretimi (vişne, kiraz, armut, erik ve ayva) üretimi yapılmaktadır.

Vişne 5330 Dekar  – 5912 ton, Kiraz 2420 Dekar  – 1644 ton, Elma 900 Dekar  – 1228 ton, Ceviz 90 Dekar  –  227  ton, Armut 3  ton, Ayva 60  ton; 

200.000 adet vişne ağacının 141.800 adedi henüz meyve vermektedir. Kiraz ağacı sayısı da 78.000 olup, bunun 41.600 adedi şu anda meyve vermektedir. Hububat olarak ise; 4750 Ton Buğday, 2700 Ton Arpa, 650 Ton Nohut,  64 Ton Mısır, 4 Ton Haşhaş, 25 Ton Ayçiçeği yetiştirilmektedir.         

İlçemiz Merkez ve Köylerinde, 1730 adet Büyük baş, 3700 adet Küçükbaş (Koyun-Keçi),

510 adet tek tırnaklı (at-eşek) hayvan bulunmakta olup, günlük süt üretimimiz yaklaşık 7 tondur ve bu yaklaşık olarak 605 ailenin geçim kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Yörenin en büyük meyve pazarı İlçemizde kurulmakta olup, üretilen meyveler bu pazarda ülkemizdeki belli başlı Meyve suyu fabrikalarına pazarlanmaktadır. Meyveciliğin bu boyutlara ulaşması halkımızın İç Ege’ye çalışmak için gitme ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Bazı köylerimizden hala yaz aylarında İç Ege’ye çalışmak için gidilmektedir.

Kütahya’nın teşvik kapsamındaki iler arasına dahil edilmesiyle İl dışından tekstil sektörü ile ilgili yatırımcıların ilçemizde fabrika açmaları ile birlikte yaklaşık 150 aile istihdam edilmesi,  Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğince Pazarlar İlçemizde yaptırılan ve yaklaşık maliyeti üç milyon YTL’ yi bulan  Entegre Soğuk Hava Tesislerinin açılması ile birlikte meyvecilikle uğraşan binlerce çiftçinin ürününü bir süre muhafaza edebilmesi, kıt dönemlerde ise taleplerin karşılanması ve uygun şartlarda piyasaya sunulma imkanına sahip olması ve burada da yaklaşık 20 ailenin istihdam edilmesi, ilçede bulunan 30’un üzerinde halı tezgahının varlığı, Pazarlar Sulama Göleti yardımıyla Sulu tarıma geçilmesi halinde 3150 dekar arazi sulaması yapılabilmesi ve yılda iki kez mahsul alınabilmesi ve özellikle 2007-2008 Öğretim yılında İlçemizde Dumlupınar Üniversitesine bağlı  “Meyve-Sebze İşleme, Gıda Teknolojisi Pazarlar Meslek Yüksek Okulu açılması ile birlikte ilçemizde ekonomik canlanmanın kendisinin daha da iyi göstereceği ve yöre insanımızın artık çalışmak için çevre illere göç etmeyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca İlçe merkezinde küçük çapta sanayi esnafı (tamirciler) bulunmaktadır. Ancak zor şartlar altında çalışan sanayi esnafını modern teçhizatlarla donatılmış küçük ölçekli sanayi sitesine kavuşturulmasında büyük yarar vardır.

Kültür, Sanat ve Turizm

Pazarla halkı Ege Bölgesi insanının tüm özelliklerine sahiptir. İnançlı, örf ve adetlerine bağlı, misafirperver, çalışkan ve ümitsizliğe kapılmayan insanlardır. Yöre halkı arasında evlilik geleneği görücü usulü ve aileler arasında dünürcü ile yapılmaktadır. Düğünler, sünnetler, nişan ve asker uğurlamaları yöresel çalgılar eşliğinde yemekli yapılmakta olup, eğlenceleri üç gün sürmektedir. Halk bu eğlencelerde İslâmoğlu, Gediz pazarı, Derbent deresi, Meşeli, Çatal-çam, Oy dağlar, Karanfil oylum ve çiftetelli gibi oyunlarla eğlenirler. Handır ocağı yakılarak gece kınaları düzenlenir. Halk sıra ile bu eğlencelerde oynar. Düğünler ve sünnetler neşe içinde yapılır.

Erkekler, genelde milli giysilerimiz olan pantolon, ceket, iskarpin ve gömlek giyer. Kırk yaşın üzeri erkekler şapka takarken,  kırk yaşın üzeri kadınlar ise tülbent, şalvar ve üçetek giymektedir. Genç erkek ve kızlarımız ise günümüz kıyafetlerini giyerler.

İlçemizde kerpiç ve üzeri toprakla örtülü eski meskenler yerini son yıllarda betonarme ve çok katlı apartmanlara bırakmıştır. Son derece geniş bir alana yayılmış olan ilçemizin eski yapıları kerpiç duvarlı ve toprak yığınımı görünümündeydi. 1958 yılında belde olduktan sonra hızla gelişmiş, modern ve imarlı yapılaşmaya geçilmiş olup; yeşil alanları, dinlenme parkları ve geniş caddeleri ile düzenli, şirin ve güzel bir şehir görünümündedir.

İlçemizde 1994 yılından beri, her yıl Haziran ayında çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle geleneksel Altın Kiraz ve Vişne Festivali düzenlenmektedir. Pazarlar ilçesi, Kütahya’nın en çok kiraz ve vişne üreten Şaphane ve Simav ilçeleri arasında yer almaktadır. Halkı meyve yetiştirmeye teşvik amacıyla düzenlenen Altın Kiraz – Vişne Kültür ve Sanat Festivali bölgenin en canlı olduğu dönemlerdir. Yerli olup dışarıya göç edenler ile yabancı ülkelerde yaşayan bölge halkının festival kutlamaları fırsat bilerek buraya akın etmesi ile birlikte İlçenin canlılığını da daha da iyi gözlenmektedir. Aynı zamanda ilçenin tanıtımında da önemli rol oynayan festival 2 gün sürmektedir.

İlçemizde folklor olarak daha çok Ege Yöresi efe oyunları oynanmaktadır. Yörede etkinliğini hala sürdüren gelenekler arasında yer alan "Yarencilik", Mor Zeybekler Yaren Ekibi tarafından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Yaren ekibinin (Efe ekibi) her zaman milli bayramlarda, festivallerde ve ilçeye gelen devlet büyüklerinin katılımlarında gösterileri izlenir.

Merkezde Pazarlar Gençlik Spor adı altında bir spor kulübü bulunmaktadır.  İlçemiz sporuna katkıda bulunacak futbol sahası yapılmış ancak henüz faaliyete geçmemiştir.

İlçemizde sinema ve tiyatro gibi faaliyetler bulunmamaktadır. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın girişimiyle zaman zaman öğrencilere ve ilçe halkına değişik tiyatro grupları getirilmek suretiyle bu ihtiyaç kısmen karşılanmaktadır. Okullarımızın yılsonu etkinlikleri kapsamında sergiledikleri tiyatro çalışmaları yöre halkı tarafından ilgiyle karşılanmaktadır.

Doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan İlçemiz Göleti, Sarıyayla ve Akkaya mevkii dinlenmek için oldukça güzel bir manzara oluşturmaktadır.  Turizm açısından İlçemizde 4 km mesafede bulunan sulama göletimizin etrafından bulunan geniş çamlıklarla yapılabilecek çevre düzenlemesi ile mesire ve piknik yerleri oluşturulabilir. Aynı zamanda gölette aynalı sazan balığı olduğundan yaz aylarında balık tutmak amacıyla gidenler olduğu gibi, çadır kurup geceleyenler de mevcuttur. Gölet çevresinde gerekli düzenlemelerin Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün işbirliği ile yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

turkyo-Nikon Coolpix

 

Nikon Coolpix S6200 Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi-(Siyah)

No tags for this post.

Leave a Reply