Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

kutahya-hisarcik

TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Hisarcık

Günümüzde Kütahya iline bağlı bir kaza olan Hisarcık'ta bulunabilen en eski tarihi kalıntılar yaklaşık 1900-2000 yıllıktır.Bölgenin muhtelif yerlerinden çıkan antik taşların yazı özellikleri ve mimari tarzları dikkate alındığında Çavdarhisar'da bulunan ve Roma dönemine ait olan kalıntılarla aynı özelliğe sahip olduğu görülmektedir.

Kazaya Müslüman Türklerin yerleşmesi ile alakalı elimizde net bilgiler yoktur.Ancak varlığını yakın zamana kadar sürdüren ve Seydi Rasul Zaviyesi denilen tekkeden hareketle bölgenin miladi XIII.asır ortalarında Germiyanoğulları tarafından fethedildiğini söyleyebiliriz.Hisarcık Gazi Umur beyle beraber bölgenin fethine katılan Rasul Seydi ve arkadaşları tarafından Müslüman Türk toprağı haline getirilmiş ardından Ahi anlayışına göre hemen bir tekke kurulmuş , bölge topraklarının tamamına yakını bu tekkeye vakfedilmiştir.Bölgenin fethinin ardından oluşturulan yeni idari yapılanmaya göre Hisarcık Germiyanoğullarının Merkezi Kütahya'nın Eğirigöz kazasına bağlı bir köy olarak varlığını sürdürmüştür.

 Osmanlı Hakimiyetinde Hisarcık

Hisarcık'ın  Osmanlı hakimiyetine geçmesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatunun Şehzade Bayezid ile evliliği neticesi Simav , Eğrigöz  ve Tavşanlı ile Kütahya'nın Osmanlılara çeyiz olarak verilmesi ile gerçekleşmiştir.Ankara savaşının ardından timur Germiyan beyliğinide tekrar ihdas ederek eski topraklarını onlara bırakmış , böylelikle Hisarcık tekrar Germiyan hakimiyetine girmiştir.Ancak Germiyanoğlu II. Yakup bey'in erkek evladı olmaması sebebiyle 1429 tarihinde toprakları II.Murad ' a vasiyet etmesi ile başta Kütahya olmak üzere bütün germiyan toprakları Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

 Cumhuriyet Döneminde Hisarcık

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet İdaresinin ardından Hisarcık Kütahya ili Emet ilçesine bağlı kalmıştır.Bu dönemde de eskiden olduğu gibi yine çiftçilikle meşgul olan köy halkı geçmini de bu yolla sağlamıştır.Hisarcık'ın talihi 1958 yılında bölgeye gelen Alman heyetin incelemeleri sonucu ortaya çıkan Bor madenini işletmeye açılması ile değişmeye başlamıştır.

Etibank tarafından madenin işletilmesi maksadıyla Hisarcık'a bir tesis ve yıkama fabrikası kurulmuş burada işlenmeye hazır hale gelen cevher yine Hisarcık'a kurulan taşıyıcılar kooperatifine ait kamyonlarla işleme fabrikasının bulunduğu Bandırma'ya nakledilmeye başlanmıştır.Maden işletmesinin getirdiği bu canlılık neticesi , kasaba hızla kalkınmıştır.Bu kalkınmanın ardından 1966 yılında ortaokul açılmış , 1967 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

 Coğrafi Durum ve Doğal Yapı

1987 yılında ilçe olan Hisarcık, İç batı Anadolu bölgesinde (İç Ege) yer almakta olup yüzölçümü yaklaşık 329 KM2 dir. Doğu ve Kuzeyinde Emet İlçesi, Güneyinde Gediz ve Simav İlçeleri, Batısında Simav İlçesi bulunmaktadır. Arazi yapısı dağlık ve engebeli bir karakterde olup, denizden ortalama yüksekliği 825 M. dir. İlçede toplam 31.819 Ha. Orman alanı bulunmaktadır. Şaphane Dağından doğan Emet çayı İlçe sınırları içinden geçmektedir. Ege ve İç Anadolu iklimlerinin (geçiş iklimi) özelliklerini taşıyan Hisarcık'ta yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve yağışlıdır.

kutahya-hisarcik2 

Nüfus Durumu

1997 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfus 19.780 olup, bu nüfusun 5.419’i  merkezde, 14.361’ü belde ve köylerde bulunmaktadır. 2000 yılı Genel Nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre İlçe Merkezinin nüfusu 6.321, belde ve köylerimizin nüfusu 16.125 olmak üzere toplam 23.514 dür.

 İdari Durumu

Hisarcık İlçesi İdari açıdan 21 köye, 5 Belediyeye sahiptir. Belediyeler Hisarcık Belediyesi, Dereköy   Hasanlar, Karbasan ve Şeyhler Belediyeleridir.

 Sosyal Durum

İlçe Merkezi şehirleşmeye elverişli bir arazi üzerinde olup,yeni  yapılaşma hızla devam etmektedir. İlçemizde konut sıkıntısı olmayıp,konut yapı alanı yaklaşık 90.000 M2,ortalam konut büyüklüğü 100 M2 dir.Nüfusa göre konutlarda ortalama 5.8 kişi yaşamaktadır.Kiracılık oranı % 20 olup , konut kiraları 75.00 – 250.00.- ytl. arasındadır.

Köylerin tamamı toplu yerleşim şeklinde olup,1970 depreminden sonra inşa edilen yapılar kargir ve betonarme inşaatlardır.

İlçe halkı yerleşik kültüre sahip olup,yeterli niteliği taşımaktadır.İlçe dışından gelip yerleşen sayısı az olup,dışarı genel olarak Ege Bölgesi’ne mevsimlik çalışma için gidenler olmaktadır.

 Ekonomik Durum

İlçe merkezi yakınında bulunan Etibank Kolamanit  Müessesesi açık işletmesinde Boraks madeni çıkarılmaktadır. İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu Hisarsan  A.Ş. ne ait fabrika hammadde ve pazarlama sorunundan nedeniyle işletilememektedir.

 İlçe merkezinde özel sektöre ait 2 un fabrikası ve 4 adet kereste fabrikası ve palet fabrikası bulunmaktadır.

Ayrıca belediyeye ait 56 işyerine sahip sanayi sitesi mevcuttur.

 Tarım ve Hayvancılık

İlçe Nüfusunun % 74’ü kırsal kesimde yaşamakta olup, toplam  nüfusun % 85 i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım arazisi yönünden İlçemiz yeterli alana sahip olmayıp, ekilebilen arazinin genel araziye oranı % 22’dir. Sulanabilen arazide bağ, bahçe ve meyvecilik, kıraç arazilerde ise hububat, tütün ve haşhaş üretimi yapılmaktadır. Ayrıca seracılıkta bütün hızıyla ilerlemektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında ise küçük çaplı, yöre ihtiyacını karşılamaya yönelik daha çok  yeterli ve az miktarda ithal hayvancılık faaliyeti yürütülmektedir. Günlük ortalama süt üretimi 4-5 ton civarındadır.

turkyo-Nikon1 J1 Beyaz 

 

Nikon1 J1 Beyaz 10mm. Lens Kit

No tags for this post.

Leave a Reply