Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

kutahya-gediz

TARİHÇESİ

Gediz Kütahya İlinin 98 Km. güney doğusunda yer alan İç Anadolu ile Batı Anadolu arasında İç Batı Anadolu diye adlandırılan geçit alan üzerindedir. İlçenin Yüzölçümü 1733 km2, Rakımı 736 metredir. Gediz ortalama 1100-1200 metre yükseklikte dalgalı bir plato üzerinde kurulmuştur. İlçenin en önemli yükseltisi 2312 metre ile Murat Dağıdır.

Kaynağını Murat Dağından alanı ve 401 km. uzunluğu olan Gediz Nehri kendi adını taşıyan ovayı suladıktan sonra İzmir Körfezi’nin dış kesiminde büyük bir delta çizerek Ege Denizi’ne dökülür.

Gediz’in konumu çevresine göre daha alçak düzeyde olduğundan İlçe iklimi çevreye göre daha ılımlı  bir karakter kazanmıştır. Gediz’i etkileyen Akdeniz ve karasal iklim tipleri arasındaki bu iklim tipine bir geçit iklimidir.

Gediz MÖ 1000-700 yılları arasında Frigyalılar tarafından Kadoi adı ile kuruldu. Bu dönemde Dindymon (Murat Dağı) Ana Tanrıca Kybele adına büyük bir tapınak yapıldı.Kadoi daha sonra, Kimmer, Lidya, Pers, Büyük İskender İmparatorluğu, Brinya ve Bergama Krallıkla- rının egemenliğinde kaldıktan sonra M.Ö. 133’te Roma coğrafyasına katıldı. Roma İmparator- luğunun ikiye ayrılmasından sonra Bizans Devleti sınırları içinde kalan Kadoi bu dönemde Piskoposluk merkezi oldu. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Türkler ve Bizanslılar arasında birkaç kez el değiştiren Kadoi, Germiyanoğulları döneminde Umurbey tarafından 1313’de  fethedilerek kesin olarak Türklerin eline geçmiştir.

Türkler Kadoi’yi Gedos ya da Gedus biçimlerinde tellafuz ettiler. Gedus 1429’da Osmanlı Coğrafyasına katıldı. Gedus1698-1820 yılları arasında Voyvodalıkla yönetildi. 1845’te Uşak’a bağlı nahiye olan Gedus 1851’de İlçe oldu.

Kurtuluş Savaşı sırasında 5 Eylül 1919’da Yunan işgaline uğradı. 24 Ekim 1920’deki Kocahan Savaşı’ndan sonra 31 Ekim 1920’de ikinci kez işgale uğrayan Gediz, Çerkez Etem Kuvvetleri ile Ordu Birliklerinin çatışmalarına sahne oldu. Çerkez Etem Kuvvetleri dağıtıldı ve Çerkez Etem Yunan Kuvvetleri tarafına geçti, 12 Temmuz 1921’de üçüncü kez Yunan işgaline uğrayan Gediz 1 Eylül 1922 Cuma günü Fahrettin Altay komutasındaki 5.Süvari Kolordusu tarafından düşman işgalinden kurtarıldı.

Gediz 28 Mart 1970 günü 7.2 şiddetinde büyük bir deprem felaketi yaşadı. Depremde 1086 kişi öldü, 1258 kişi yaralandı. Toplam 9473 bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Gediz Bakanlar Kurulu’nun 5 Ağustos 1970 gün ve 7/1164 sayılı kararı ile bugünkü yerleşim yerine taşınmıştır.

 

 

 kutahya-gediz2

 

 

COĞRAFİ DURUMU

Gediz Kütahya İlinin 98 Km. güney doğusunda yer alan İç Anadolu ile Batı Anadolu arasında İç Batı Anadolu diye adlandırılan geçit alan üzerindedir. İlçenin Yüzölçümü 1733 km2, Rakımı 736 metredir. Gediz ortalama 1100-1200 metre yükseklikte dalgalı bir plato üzerinde kurulmuştur. İlçenin en önemli yükseltisi 2312 metre ile Murat Dağıdır.

Kaynağını Murat Dağından alanı ve 401 km. uzunluğu olan Gediz Nehri kendi adını taşıyan ovayı suladıktan sonra İzmir Körfezi’nin dış kesiminde büyük bir delta çizerek Ege Denizi’ne dökülür.

Gediz’in konumu çevresine göre daha alçak düzeyde olduğundan İlçe iklimi çevreye göre daha ılımlı  bir karakter kazanmıştır. Gediz’i etkileyen Akdeniz ve karasal iklim tipleri arasındaki bu iklim tipine bir geçit iklimidir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlçemizde toplam 40.869 Hektar tarım alanı olup, bu alanın 33.787 Hektarı Tarla Ürünleri, 154,28 Hektarı Sebze Alanı, 727 Hektarı Meyve Alanı, 168 Hektarı Bağ Alanı, 4180,5 Hektarı Nadas (açık) Alanıdır. Çayır-Mer'a Alanı 13.999 Hektar, Orman Alanı 65.050 Hektar, Diğer Araziler ise 27.162 Hektar'dır. İlçenin toplam 40.869 Hektar olan Tarım Alanının 9.962,28 Hektar sulanan, 30.906,2 Hektarı ise sulanmayan alandır.

İlçe halkı geçimini birinci derecede tarla ürünlerinden sağlamakta  ise de meyvecilik önemli bir yer işgal etmektedir. Gediz nehri civarındaki köylerde sanayi bitkilerinden en çok haşhaş, şeker pancarı ekimi yapılmaktadır. İlçemizde 7.000 çiftçi ailesi mevcuttur.

Kaplıcaların Turistik Durumu

Murat Dağı Kaplıcasındaki sıcak-soğuk sular ve çam ormanları ile yurdumuzdaki diğer turistik yörelerden farklı bir durum göstermektedir. Bu kaplıcalardan Ilıca Kaplıcasından dört mevsim, Murat Dağı Kaplıcasından bir yaz sezonu İlçemiz ile birlikte civar İl ve İlçeler de yararlanmaktadır. İmar planı ve harita durumları vardır.Bu kaplıcalar Gediz Belediyesinin idari ünitesi içindedir.

 

 

 kutahya-gediz3

 

 

Sanayi ve Ticaret

İlçe ekonomisi tarıma dayalı iken özellikle 1970 depreminden sonra yurtdışında çalışan ve 10.000 civarında tahmin edilen işçilerin mali transferleri  başlıca kaynak olmak üzere İlçede mevcut kömür madenlerinden elde edilen ücret, temettü ve maden istihsal doğrultusunda nakliyecilik, Devletin Gediz’i yeniden kurma hususundaki yatırımları ile desteklenince önemli sermaye birikimleri olmuştur. Teşebbüs imkanları değerlendirilerek Gediz İplik ve Mensucat  Sanayi, Ambalaj Sanayi, Kömür Madencilik Sanayi, Kireç Sanayi, Akü Kurşun Levha Sanayi, Tekstil Sanayi, Eksoz Sanayi, Mermer Sanayi, Antimuan Sanayi, Mobilya Sanayi, Et ve Süt Ürünleri Sanayi'dir.

SPOR

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde 1 adet Müdür V. 1 adet personel görev yapmaktadır. İlçe müdürlüğüne ait 500 kişilik kapalı spor salonu, Gediz şehir stadı, sosyal konutlar olmak üzere iki adet çim saha ve Eskigediz ile Yeşilçay Beldelerinde ise  iki ayrı toprak saha bulun-maktadır. Gediz'de 8 takım amatör kümede, 8 takım 2. amatör kümede oynamaktadır. İlçemizdeki 16 kulüp de toplam 921 lisanslı oyuncu vardır. Mülkiyeti belediyeye  ait 2 adet, Eskigediz Belediyesine ait 1 adet ve Anadolu lisesine ait 1 adet olmak üzere 4 adet halı saha vardır.Ayrıca Murat Dağında bulunan Kızılay Kampında izcilik tesisleri bulunmaktadır.  

turkyo-Adobe Flash Builder Prem

 

Adobe Flash Builder Prem Ver. 4.5 Multiple Platforms International English DVD Set

No tags for this post.

Leave a Reply