Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

kutahya-emet

Tarihçe

İlçenin yerleşim tarihinin, Kalkolitik dönem sonrasında, ilk Tunç Çağına kadar uzandığı, tesadüfen bulunan yüzey kalıntılarından anlaşılmaktadır. Önceden ilçemize bağlı olup da daha sonra Hisarcık'a bağlanan Beyköy'de ele geçen buluntulardan da, yörenin Hititler ile ilgisi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca civarda bol miktarda Roma dönemi kalıntısı da vardır.

Hititlerin Anadolu’ya gelip, Orta Anadolu’da devletlerini kurdukları dönemde, Emet ve yöresinin, başkentleri İlios  (Troia) olan Wilusa Krallığına ait olduğu sanılmakla birlikte, bu döneme ait bir yerleşim buluntusu yoktur.

Antik Anadolu coğrafyası araştırmaları için en önemli kaynak olan Amasyalı Coğrafyacı Strabon’un çok önemli çalışması “GEOGRAPHİKA”nın 12, 13 ve 14. kitapları Anadolu’ya aittir. Bu kaynakta Strabon, döneminde Anadolu’da yaşayan 17 kavmi tek tek saymış, bunlardan Frigya ve Lydia gibi ülkelerden ve yaşadıkları bölgelerden örnekler vermiş, Aizanoi (Çavdarhisar) ve Kotiaeion (Kütahya)’dan bahsetmiş ancak Emet’ten (antik dönemdeki ismiyle Tiberiopolis’ten) bahsetmemiştir.

 

Coğrafya

Eğrigöz dağının etekleri Peleozoik yaşlı kayalardan oluşmuştur. Peleozoik yaşlı oluşumlar, gnays, mikaşist ve amfiboliklerdir. Eğrigöz kütlelerinin özellikle yüksek kesimleri granit, grandiyorit ve kuvarslı diroyitlerden oluşmuştur.

Emet çevresi, sık depremler olan tektonik çukurluklar ve kırıklıklar dizisi içerisinde sayılmaktadır. Kütahya ili düzeyinde zaman zaman büyük zararlara ve ölümlere yolaçan depremler olmuş, bunlardan Emet ilçesi de büyük ölçüde etkilenmiştir. Bunlardan en önemlisi 1970 yılında olan Gediz depremidir. Bu depremden Emet İlçesi büyük ölçüde etkilenmiş ve büyük zararlara uğramıştır.

 kutahya-emet2

İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlçede, tam bir kara İklimi hüküm sürer. Kışları sert ve soğuk, yazları ise sıcak geçer.

Baharlar genellikle yağışlıdır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü çam ormanları ile kaplıdır. Tepelik yerlerde meşelikler çok yer tutar. Ormanların eteklerinde çevre halkının ''murt'' adını verdiği küçük boylu, çok dallı ve geniş sert yapraklı ağaçlar görünür. Çam ormanlarıyla kaplı dağlarıyla, Emet, zengin bir orman varlığına sahiptir.

 

YERALTI ZENGİNLİKLERİ

Emet İlçesi, yeraltı kaynakları hayli zengin olan bir ilçedir ilçenin en önemli madenleri boraks, Linyit, Kaolin, mermer, demir ve kurşundur. Türkiye'nin en geniş ve zengin bor ya-takları Emet'tedir. Bor yataklarının toplam rezervi 107.177.300 tondur. Kütahya ili düzeyindeki zengin linyit yataklarının 6 milyon tonluk rezervi Emet ilçesindedir. Çavdarhisar ve Örencik yakınlarındaki mermer yataklarının, ilçenin diğer kesimlerinde bulunan kaolin, demir, asbest, kurşun yataklarının rezervleri bilinmemektedir. Ayrıca rezervi bilinmeyen bakır-kurşun-çinko karışımı yataklar da mevcuttur.

 

 turkyo-Adobe Fireworks

 

Adobe Fireworks CS5 Ver. 11 Macintosh International English DVD Set

 

 

No tags for this post.

Leave a Reply