Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

kutahya-aslanapa

TARİHİ

Aslanapa en eski yerleşim yerlerindendir. Merkez, Örenköy, Ortaca, Aslıhanlar, Kureyşler, Göynükören, Karadiğin köylerinde tespit edilen yerleşim yerleri ve Tümülüsler (anıtsal mezar yapıları) bulunmaktadır. Bu yerleşim yerlerinden en eskisinin İlk Tunç Çağına (MÖ.300-2500 yılları) kadar gittiği tespit edilmiştir.

İlçeye bağlı Karadiğin ve Ortaca köylerinde tespit edilen ve Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazılarında altı adet tümülüsün, MÖ. 6.Yüzyıla ait olduğu buluntulardan anlaşılmıştır. Göynükören'deki taş ocaklarının Roma döneminde işletildiği ve buradan taş kesildiği izlerden anlaşılmaktadır. Aslanapa, Bizans döneminden sonra Türklerin eline geçmiş, Germiyan ve daha sonra da Osmanlı'nın egemenliğine girmiştir.

1982 yılında Aslanapa'nın Bayat köyünde bulunan ve MTA Ensitüsü'nün Jeoloji Şubesi Paleontoloji Servisinin 29.06.1982 tarih ve 1982/1 no'lu Paleontolojik Tetkik ve Tayin Raporunda incelemesi yapılan fosillerin 20 milyon yıl öncesine yani Geç Miyosen (Karasal) döneme ait olabileceği tahmin edilmiştir. Fosiller; Hipparion (Atların Atası) Cmhilotherium (Gergedanların Bir Türü), Giraffidae (Zürafagiller) gibi miyosen dönemde yaşamış hayvanlara aittir. Aslanapa bu yönüyle Anadolu'da eski çağlardan günümüze kalıntı taşıyan ender yörelerden biri olma özelliği göstermektedir.

 

COĞRAFÎ YAPI

Aslanapa İlçesi Kütahya'ya 40 km uzaklıkta olup Kütahya'nın 12 ilçesinden biridir. Kütahya'nın güney batısında yer alan, İl merkezine 40 km uzaklıktaki İlçenin yüzölçümü 659 km2'dir. Rakımı 980 metredir. Yeryüzü şekilleri bakımından dağlar, ovalar ve yaylalarla kaplıdır. Bitki örtüsü makilik ve ormanlıktır. Ormanlarda çam ve meşe ağaçları hakimdir. İklimi karasal iklim karakteri taşır. Ayrıca Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçiş bölgesi olduğundan geçiş iklimi özelliği de gösterir.

 

kutahya-aslanapa2

NÜFUS

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çerçevesinde 2009 yılı sonunda yapılan sayım sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu 11.432'dir. Nüfusun 2.416'sı İlçe Merkezinde, 9.016'sı ise köylerde yaşamaktadır. İlçe Merkezi, Cumhuriyet, Hürriyet ve Yalnızsaray isimli 3 mahalleden ibaret olup, ayrıca 32 köy ve 1 köy bağlısı bulunmaktadır. 1967 yılında Belediye ve 1987 yılında ilçe olan Aslanapa, Osmanlı Döneminde "Gireği" adında bir nahiye olarak tarihî kaynaklarda yer almaktadır.

Aslanapa Belediye olduktan 20 yıl sonra ilçe olmak için girişimde bulunmuştur. İlçe olma talebi 1970'lerde Aslanapa'ya gelen zamanın Başkakanı Süleyman DEMİREL'e ilk defa iletildiğinde "…siz önce şu kerpiç evleri kaldırın ondan sonra düşünürüz…" sözüyle bir süre ertelense bile 1987'de kerpiç evlerin ortadan kalktığı düşünülerek talepler yeniden canlanmıştır. 1987 yılında çıkarılan 19.06.1987 Tarih ve 3392 sayılı kanunla Aslanapa 103 yerleşim yeri ile beraber ilçe olmuş ve ilgili kanun 04.07.1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

 

İSMİ NERDEN GELİR?

Kütahya Çinisi üzerine önemli araştırmalarıyla tanıdığımız Sanat Tarihçisi Sayın Oktay ASLANAPA'dan alınan sözlü bilgilere göre, Azerbaycan ve özellikle Nahçıvan civarında yaşayan İl Deniz oğullarından Meraga Emiri Arslan Apa sülalesinden bir grubun Türkmen göçleriyle beraber gelip bu günkü Aslanapa'nın olduğu yere yerleştikleri ve Aslanapa isminin buradan geldiği belirtilmektedir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyelerinden ve arşiv belgelerine ulaşmamızda yardımlarını gördüğümüz, kıymetli arşiv araştırmacısı ve edebiyatçı rahmetli Cevdet DADAŞ'ın anlatımıyla Aslanapa isminin anlamı ve tarihî gelişimi şöyledir. En eski çağlardan beri dünyaya hakim olmayı bir gaye edinen Türkler, inanç, kültür ve töreleri gereği büyüklerini Ata, Hoca, Baba, Aba ve Beğ gibi kelime ya da unvanlarla hep yüce tutmuşlardır. Bunlar arasında Arslan Baba, Korkut Ata ve Çoban Ata gibi hatıraları birer kutsal simalar halinde yaşayan isimler vardır. Bu isimler bir zamanlar kendilerine büyük manevî rütbeler verilmiş, etkileri milletin ruhuna yansımış ve millî hafızaya işlenmiş destanî şahıslara ait isimlerdir.

Abi, büyük kardeş anlamına da gelen Apa'nın Arslan ile birlikte bir özel ismi belirtmek için kullanıldığı görülmektedir.

 turkyo-Nikon1 J1 White

 

Nikon1 J1 White 10m-30mm Lens Kit

 


No tags for this post.

Leave a Reply