Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

izmir-çigli

Tarihi   

Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak baraklık ve sazlıklardan oluşması ve denize yakınlığı nedeniyle yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya “ÇİĞLİ” adı verildiği bilinmektedir.

İzmir Körfezi’nin kuzeyinde, eski Gediz yatağının oluşturduğu ovada kurulmuş olan Çiğli ilçesinin yüzölçümü 130 km2, Rakım : 1 – 1,5 m.’dir. Kuzeyinde Menemen, güneybatısında İzmir Körfezi, doğusunda Karşıyaka bulunmaktadır. İlçenin denizden yüksekliği 1–150 m. arasındadır. Yörenin genelde bataklık ve sazlık olması ve yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya "Çiğli" adının verildiği söylencelerde dile getirilmektedir. Çiğli’de ilk yerleşimin, 19. yüzyılın sonlarına doğru, Balkanlardan göç eden soydaşlarımız tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı öncesinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini müteakiben, bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç  daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyükçiğli, Küçükçiğli ve Balatçık mahallelerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin 34 No’lu kararıyla İzmir  Belediyesi sınırları kapsamına alınmıştır. Büyükşehir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 3030 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karşıyaka Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında İlçe statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını sürdürmüştür. 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol olarak değerlendirildikten sonra, Sasalı Beldesi ve Kaklıç Köyü de dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08/11/2004 tarih ve 05.174/10 sayılı kararı ile Kaklıç Köyü köy tüzel kişiliği sona ererek mahalle statüsüne geçmiştir.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içersinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 06/03/2008 tarih ve 5747 sayılı kanunun katılma,bağlanma,sınır dışına çıkarılma ve isim değişikliği başlıklı 2.maddesi gereğince Sasalı ve Harmandalı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak Çiğli Belediyesine bağlanmış, Harmandalı Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve İnönü Mahallesi de İlçemize bağlanmıştır.

Ahmet Efendi Mahallesi İlimiz Menemen İlçesine bağlı iken, 12/11/2010 tarih ve 2010/777 sayılı karar ile İlçemize bağlanmıştır.    

 

COĞRAFYASI

Çiğli İzmir'in kuzeyinde bulunduğu jeofizik konumu nedeni ve 157.530 kişilik nüfusu ile önemli bir ilçedir. İzmir’i Çanakkale yönüne bağlayan E-25 devlet yolu ile İzmir’in metro ve tren ana hatları Çiğli’den geçmektedir. İlçenin ilk yerleşimi Köyiçi Mahallesi'nde olmuştur. Daha sonraları, 1893 yılında Yugoslavya'dan Türk kökenli göçmenler gelmeye başlamıştır. Ardından Balkan Savaşları sırasında Selanik'ten göç edenler Çiğli'ye yerleşmiştir. İlçe Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Yunan işgali sırasında da İzmirliler tarafından tercih edilen bir yerleşim alanı olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise Batı Trakya'dan değişim yolu ile gelen soydaşlar ile 1966 yılından sonraları da Muş-Varto ve Erzurum – Hınıs depremlerinde evlerini kaybeden bazı yurttaşlar Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinde iskan edilmişlerdir. 1990 yılında ise Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete başlaması, Egekent, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Çiğli Koop gibi toplu konutların yapılmasıyla da Çiğli İzmir'in en hızlı gelişen bölgesi olmuştur. Son yıllarda ise İstasyonaltı, Sasalı, Kaklıç ve Harmandalı bölgelerinde büyük gelişme yaşanmaktadır.

izmir-cigli2 

 

EKONOMİ

İlçemizde tarımsal faaliyetler Sasalı, Kaklıç, Balatçık ve Harmandalı Mahallelerinde yaklaşık 17.900 dekarlık alanda yapılmaktadır. Bunun % 30’unda kuru tarım % 70’inde ise sulu tarım yapılmaktadır. Bu alanların 14.600 dekarı tarla arazisi, 300 dekarlık alanı sebze arazisi, 100 dekarlık alanı meyve alanı ve 80 dekarı da zeytinlik alanıdır. Kalan 2.820 dekar alan çayır ve mera alanı olarak kullanılmaktadır.

İlçemizde fazla olmamakla birlikte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı da yapılmaktadır.Mera yetersizliği nedeniyle hayvancılığın gelişmesine olumsuz etki yapmaktadır.          

İlçemizde tarımsal faaliyetlerle ilgili sorunların başında sulama ile ilgili yaşanan sıkıntılar gelmektedir. Sasalı’ya Ulukent sulama taksimatından gelen ana kanalın, bazı köylere giden ara kanalların kot düşüklüğü nedeni ile bu suyun ancak üçte biri gelebildiğinden sağlıklı sulama yapılamamaktadır.Bu nedenle ana kanallardan kanaletler yapılması, bazı kanallara drenaj prizinin konulması, Gediz Irmağı yatağının temizlenmesi sonucu gerek sebze üretimi  için, gerekse hayvancılık için gereken yonca, fiğ, burçak, susam ve sudan otu gibi yem bitkilerinin üretilebileceği de düşünülmektedir.

İlçemizde yaklaşık 200 aile tarımla uğraşmakta olup, bunların 100’ ü Sasalı Beldesinde, 60’ı Kaklıç Mahallesinde, 20’si Balatçık Mahallesinde ve 20’si Harmandalı bölgesinde bulunmaktadır.

 

Nüfus Durumu

2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçemizin toplam nüfusu 154.397 olduğu tespit edilmiştir. Kilometrekareye isabet eden kişi sayısı 1.117, nüfus artış hızı ise yıllık % 3,7’dir.

 

İdari Durum

Menemen İlçesinden İlçemize dahil olan Ahmet Efendi Mahallesi ile birlikte toplam 28 Mahalle bulunmaktadır.

 izmir-cigli3

Sosyal Durum        

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız  2010 Yılı içerisinde 19.157 kişiye toplam 1.782.172,07 TL. yardım yapılmıştır.

 

Eğitim ve Kültür Durumu   

İlçe genelinde; 29’u İlköğretim Okulu ve 15 Orta Öğretim Okulu, 10 Anaokulu ve 2 Özel Eğitim Okulu  olmak üzere toplam 56 okul, 1594 öğretmen, 27.552 öğrenci ile 895 derslikte eğitim ve öğretim yapılmakta olup, derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 30’dur. İlçemizdeki okur-yazar oranı % 97’dir.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında açılan sosyal, kültürel ve mesleki 560 kursa toplam 11.103 kursiyer katılmıştır.

İlçemizde Ulusal Eğitime Destek Kampanyası kapsamında 2010 yılı itibariyle 35 okuma yazma kursu açılmış bu kurslara 236 kişi katılmış kursları biten 62 kursiyere belge verilmiştir. 

 

Sağlık Durumu        

İlçemizde; Çiğli Devlet Hastanesi (30 yataklı), 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 13 Aile Sağlığı Merkezinde 44 pozisyonda Aile Hekimi mevcut, 1 Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır. Çiğli Toplum Sağlığı Merkezinde bölge dışı hastaların bakıldığı 1 poliklinik, 1 Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, 1 Acil ve Aşı Polikliniği, 1 Aile Planlaması Polikliniği, 1 Sigara Bırakma Polikliniği, 1 Evlilik Danışma Merkezi, 1 Laboratuar birimi, Görüntüleme birimi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde Tepecik Araştırma Hastanesine bağlı bir semt polikliniği hizmet vermektedir. Çiğli Diş Tedavi ve Protez Merkezi Büyükçiğli Sağlık Ocağı Lojmanları bakım ve onarımının Karşıyaka Demir Köprü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesince yapılmasını müteakip 2008 yılı içersinde hizmet vermeye başlamıştır.

turkyo-video projektor

 

EPSON EB-465i Video Projektörler

No tags for this post.

Leave a Reply