Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

denizli-honaz

TARİHİ

Honaz'ın tarihçesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Verimli toprakları, ekonomik zenginlik gösteren iklimi, yeraltı zenginlikleri, jeolojik yapısı; Honaz’ın diğer Ege toprakları gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasında en büyük etkendir. Ve yine Honaz'ın Frigia ile Karia bölgelerini ayırması, savunmaya elverişli bir konumda olması; bütün medeniyetlerin dikkatini Honaz'a çevirmesine neden olmuştur. Frigia, Lidya, Helenizm, Bergama, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı kültür ve tarihinin izlerini taşımaktadır.

Honaz'ın kimler tarafından ve hangi dönemlerde kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak İonlular zamanında Helenler tarafından kurulduğu kabul edilmektedir.

Honaz'ın şimdiki yerinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde varlığını sürdüren Khonae ( daha sonraları Khonos, Honas ) bulunur. Khonae'den önce ise bugünkü Honaz'ın 3 km kuzeyinde tarihi Lykos ( Çürüksu ) Çayı kenarında kurulan Colossae yer almaktadır.

İ.Ö 21. ve 19 y.y arasında Balkanlardan gelen akınlar nedeniyle More ve Makedonya Yarımadasından Anadolu'ya geçmek zorunda kalan Helenler; Denizli yakınlarında Laodikia, Honaz Dağı yakınlarında da Colossae şehrini kurmuşlardır.

İlk şehir Honaz Dağı'nın 3 km kadar kuzeyinde yer almış; ancak şehrin ard arda yaşadığı depremler sonucu yeri değişmiştir. Colossae'nın tarihi İ.Ö 5. y.y dayanmaktadır. Başlangıçta bir Frigia şehri olan Colossae, zaman içinde Grek şehri olmuştur. İ.S 7. y.y gelindiğinde tüm Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Colossae da arap akınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Savunma bakımından daha elverişli olan Colossae'nin 3 km güneyinde Honaz Dağı'nın ucunda yer alan, Khonae; bu dönemde antik Colossae'nin yerini almıştır. 7.yy. da kurulan, 858–860 yılları arasında "BAŞPİSKOPOSLUK" ünvanı alan Khonae, 950 yılında "METROPOLİS" olmuştur. Böylece Khonae, Anadolu'nun en önemli dini ve idari merkezlerinden biri haline gelmiştir. Antik çağda Yunanlıların bir kolonisi iken, önce Selevkos, sonra da Bergama Krallığı'nın yönetimine girmiş, arkasından, Roma ve Bizans İmparatorlukları'nın egemenliğine geçmiştir. Batı Anadolu'da özellikle Menderes vadisi boyundaki şehirler, Anadolu'nun içlerine uzanan yolların üzerinde bulundukları için çok önemliydiler. Bu yolların çok işlek olması Colossae gibi şehirlerin, ekonomik, idari, kültürel ve dini açıdan önemini arttırmıştır. Bizans döneminde, Anadolu'nun bütün yollarının İstanbul'a yönelmesi; Menderes şehirlerinin, özellikle Efes ve Colossae'nin gerilemesine neden olmuş ve halk da çevreye dağılmıştır. Bu dönemde savunmaya elverişli konumuyla şimdiki Honaz'ın bulunduğu bölge rağbet görmüş, buradaki kale gelişmiştir.

Khonae adlı yeni şehir; verimli toprakları, savunmaya elverişli konumuyla dikkat çekiyor, kendi halkının ve çevre halkın tarım ihtiyaçlarını gideriyordu. Khonae, W.M Ramsay'e göre; " güneyinde Yatağan civarından geçen bir yolla Antalya ile bağlantısı olması ile, Menderes boyunca hâkim olduğu yol ile ve savunmaya elverişli konumuyla Colossae'nın tahtını elinden almıştır.

Adı İncil'de geçen, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olan Colossae’nin, erken hristiyanlık devrindeki önemini Khonae, devam ettirmiştir. Ve Khonae da Anadolu'nun önemli dini merkezlerinden biri haline gelmiştir. Uzun süre Bizans sınırları içinde yer alan Khonae, 1077 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın komutanlarından Afşin Bey'in Anadolu seferi sırasında ilk kez Türklerin eline geçmiştir. Fakat daha sonraları Khonae, özellikle haçlı seferleri sırasında birkaç kez Türkler ve Bizanslılar arasında el değiştirmiştir. 1207 yılında kesin olarak Türklerin idaresine geçmiştir. Bu dönemdeki vilayetlerden kesin olarak anlaşılıyor ki; Menderes çevresindeki en önemli şehir Honas'dır. Yine bu dönemde Honaz eyalet merkezi olmuş, ona birçok vilayet bağlanmış ve yarım yüzyıl önemini devam ettirmiştir. Honas, verimli toprakları, konumu, savunma imkânları, kalabalık nüfusu ile Anadolu'nun bu dönemde yıldızı parlayan şehirlerindendir. Yani Bizans'ın şehir özelliklerini tam olarak taşıyan Honas; Geç Bizans Döneminde merkezi eyalet olacak, daha sonraları da Bizans'ın rum nüfusunu barındırarak önemini yarım yüzyıl daha devam ettirecektir.

denizli-honaz camii

Honas'ın Osmanlı topraklarına katılma süreci 1391 yılında başlamıştır. Yıldırım Beyazıt Denizli ve yöresini Osmanlı Devleti'ne katmıştır. Honaz 1403 de Timur'un Denizli'yi almasıyla Osmanlı Devleti'nin elinden çıktıysa da 1429 yılında tekrar Osmanlı idaresine geçmiştir. Ne yazık ki eski çağ kalıntıları yanında orta çağ Selçuklu ve yeniçağ Osmanlı uygarlığından çok az eser görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki; Honaz eski çağda büyük uygarlık göçlerine ve birçok milletin bu topraklar üzerinden gelip geçmesine imkân sağlamıştır. 19.yy gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı değişim rüzgârlarından doğal olarak Honaz da etkilenmiştir. Tanzimattan sonra idari değişiklikte Honaz, Aydın eyaletine bağlı Denizli sancağının bir nahiyesi olmuştur. Honaz'ın Hisar Mahallesi'nde oturan Yunanlılar Cumhuriyet Dönemi'nde 1924 yılında yapılan bir anlaşma ile Memleketlerine gönderilmiş, yerlerine Batı Trakya Türkleri yerleştirilmiştir. Honaz'da idari bakımdan köklü değişiklik 20. yy başlarında gerçekleştirilmiştir. 1914 yılında belediyenin kurulmasıyla resmi hizmetler de artmaya başlamıştır. 1987 yılına kadar Denizli İline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur. 10.08.1988 de kaymakamın göreve başlamasıyla fiilen faaliyete geçmiştir. Bugün ilçemizde, devlet daireleri Hükümet Konağı binasında hizmet vermektedir. Honaz ismi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'de geçmektedir. Seyahatnamesi'nde Honaz'a geniş yer veren Evliya Çelebi, Honaz ve Honaz Kalesi hakkında der ki; " bu Kale, Rum Kayserleri Oğullarından Honas adlı melik tarafından yaptırılmıştır." Buna göre ilk adını bu melikten almıştır. Başka bir rivayete göre ise; Honaz ismini sırtını dayadığı Honaz Dağı'ndan almıştır. Önceleri Khonae, Khonos, Honasen, Honeos adlarıyla kayıtlara geçmiştir. Daha sonraları Türkçeleştirilerek Honas olduysa da zamanla Honaz olarak söylenmiştir. Diğer bir rivayete göre; Honaz'ın kelime anlamı erken olgunlaşan kirazdır. Honaz ve Honaz Ovası tarihte ve günümüzde kirazı ile ünlüdür. Bundan dolayı Honaz adının ürettiği kirazdan geldiği rivayet edilmektedir.

 

COĞRAFİ KONUMU

Honaz İlçemiz, doğuda Bozkurt, batısında Denizli, kuzeyde Çal, güneyde ise Serinhisar İlçesi ile sınırlıdır. Rakımı 600 metre olan ilçemizin genel yüzölçümü 54,978 hektardır. orman alanı 33,866 hektar, çayır-mera alanı 1,000 hektar, tarım dışı alan 3,786 hektar, tarım alanı ise 16,326 hektardır.         

İlçemiz, Ege Bölgesinin Akdeniz Bölgesine yakın kısmında yer almaktadır. Bu nedenle, iklimi her iki bölgenin özelliklerini taşır. Buna bağlı olarak da üretilen sebze ve meyve çeşidi zengindir.

İlçemizin güneyinde yer alan ve 2.571 metrelik zirvesiyle Ege Bölgesinin en yüksek noktasına sahip olan Honaz Dağı geniş yer kaplar. Dağın kuzey etekleri fazla geniş olmayan ancak verimli bir ova olarak Çökelez Dağına kadar uzanır. İlçe topraklarından geçen en önemli akarsu Aksu Çayı’dır.

 denizli-honaz2

EĞİTİM DURUMU

Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulu 2000-2001 eğitim öğretim yılında açılmış olup, şu anda 10 bölümüyle toplam 2358 öğrenciye eğitim vermektedir. Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek Okulunda 16 idari personel görev yapmaktadır.

İlçemizde Merkez ve Kaklık Kasabamızda olmak üzere 2 Çok Programlı Lise, Organize Sanayi Bölgesinde İl Özel İdaresi katkılarıyla yapılan 75. Yıl Endüstri Meslek Lisesi vardır.

Merkez, kasaba ve köylerimizde 16 İlköğretim Okulu ve 2 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulumuz mevcuttur.  Dereçiftlik, Aydınlar, Yokuşbaşı, Sapaca, Ovacık, Menteşe, Emirazizli, Aşağıdağdere ve Yukarıdağdere köylerimizin öğrencileri, merkezi okullara taşınmaktadır.

75. Yıl Endüstri Meslek Lisesi dahil olmak üzere öğrenci sayımız 5570 dir. 338 Öğretmenimiz ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır. İlçemizde çeşitli branşlarda 57 öğretmen ücretli olarak çalışmaktadır.

 

SOSYAL DURUM

Honaz’da sosyal yaşantı tipik bir Anadolu kasabasının özelliklerini taşımaktadır. Honaz ilçe olduktan sonra, sosyal yönden çok büyük bir atılım yapmıştır. İlçe ilk kurulduğu yıllarda kapalı bir toplum iken zamanla modernleşmiştir. İlk yıllarda konut yetersizliği varken, TOKİ, Honaz Belediyesi ve muhtelif Kooperatiflerin yapmış olduğu yaklaşık 700 konut ile bu sıkıntı giderilmiş olup, Honaz Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yapılan konutların yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.

 

EKONOMİK YAPI

İlçe halkının ekonomik durumu genel olarak iyidir. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde irili ufaklı yaklaşık 150 fabrika bulunmaktadır. Buralarda başta tekstil ürünü olmak üzere değişik sanayi ürünleri elde edilmekte, yurtiçi ve yurt dışına pazarlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi ilçemizin ekonomisini ve sosyal yaşantısını dolaylı olarak olumlu yönde etkilemektedir.

Kaklık Kasabası sınırları içerisinde de Organize Deri Sanayi Bölgesi kurulmuş olup, müteşebbislerin yatırım yapmaları beklenmektedir. İlçe ekonomisinin temelinin tarım ve hayvancılık oluşturur. İlçemizde 6250 hektar alanda halk sulaması ve 3797 hektar alanda devlet sulaması olmak üzere 10.047 hektar alanda sulu, 6279 hektar alanda da kuru tarım yapılmaktadır. İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğince 610 hektarlık alanda sulama hizmeti verilmektedir.

 turkyo-Mac mini Core 2 Duo

 

Mac mini Core 2 Duo 2.4 GHz/ 2GB/ 320GB/ GeForce 320M/SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tags for this post.

Leave a Reply