Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

denizli-civril genel gorunum

TARİHİ

Çivril adına tarihte ilk kez Myriokephalon savaşını anlatan Bizans Belgelerinde rastlıyoruz. 12. yüzyıldan kalma bu belgelerde Çivril adı Rum yazımı ile " Tribritzi " ve Latin yazılımı ile " Cyybrilcimani " diye geçiyor.

Tarihçi Niketas " Tarih " adlı yapıtında savaşın yapıldığı geçitin adını " Tribritzi " biçiminde yazmıştır. Gerek eski gerek yeni Hellen dilinde C harfinin ve bizdeki okunuşuyla C harfinin karşılığı yoktur. C sesini vermek için tz, Ç sesinin vermek için ts kullanılır. Diğer yandan yeni Hellen ağzından b harfi bizdekinin değerindedir. Demekki geçidin adı " Tribritzi " diye yazılmakla birlikte bu yazım bizim okuyuşumuzdaki Civrici ya da Çivrici' nin değerindedir.

Bu adın içindeki Çivr-Luwi dilinde " Bol su, Gür su " anlamında, adın sonundaki -il ise " Geçit, boğaz " anlamındadır. bunların tümü içinden suyun aktığı bir doğal geçit' e işaret eder. Çivril adının işaret ettiği bu tür bir geçit ise doğu yanı başındaki " Küfü Çayı Vadisi' dir "

Ülkemizde Çivril adına taşıyan bundan başka yedi tane daha yerleşme birimi bulunmaktadır. Sultan Höyüğündeki yerleşme ile başlamıştır.

1954 – 1959 yılları arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına burada yapılan kazılarda M.Ö. 4000 yıllarına tarihlenen buluntular elde edilmiştir. Bu durumda Çivril' in 6000 yıllık bir tarihi vardır.

Höyüğün bilinen ilk sakinleri Arzawa' lardır. M.Ö. 2000 – 1680 yılları arasında hüküm süren Arzawa' lardan sonra sırayla Hitiler' in, Frigler' in, Kimmerler' in, Lidya, Pers, Makodenya Krallığı, Seleskos Krallığı, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra ise Sahib Ataoğulları ve Germiyanoğulları Beyliği dönemlerini yaşayan Çivril, Moğol işgalinden sonra Osmanlı egemenliğine girer.

denizli-civril

Coğrafya

İl merkezinin kuzey doğusunda bulunan Çivril’ in kuzeyinde Sivaslı, Kuzey batısında Karahallı, Kuzeydoğusunda Sandıklı. Güney doğusunda Dinar, Güneyinde Dazkırı ve Evciler ilçeleri bulunmaktadır. Güney batısında ise Bekilli , Çal ve Baklan ilçeleri yer alır. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 900 metre, ilçe merkezinin ise 832 metredir.

Çivril, etrafı dağlarla çevrili alüviyal bir çöküntü olması üzerinde bulunmaktadır. Arazinin % 30 u dağlık, % 16 dalgalı, % 54 ü de düz ovadan oluşmaktadır. Bu ovanın kuzeyinde Bulkaz dağları ( 1990 metre ) Kuzey batısında Kocayaka dağları ( 1259 metre ), güney doğusunda ise Bozdağı ( 1350 metre ) vardır. Kuzey doğusunda yer alan Akdağ ise ( 2449 metre ) ilçenin en yüksek Ege Bölgesinin ise ikinci yüksek dağı özelliğindedir.

Çivril Ege Bölgesinde görülen Akdeniz iklimi ile İç Anadoluda görülen karasal iklim arasında geçip tipi bir iklime sahiptir buna göre yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğpuk ve yağışlı geçmektedir. Yapılan rasatlara göre en düşük sıcaklık 1974 yılı Ocak ayında 14,5 santigrat derece, en yüksek sıcaklık ise 1973 Temmuzda 38 santigrat derece tespit edilmiştir. Yıllık yağış miktarı ise 1m2 ye 470 kg. dır. İlçede hakim rüzgar yönü güney batısıdır. Poyraz ise bundan daha az esmekle birlikte daha çok göstermektedir. Yaz aylarında bile kış havası yaratan bu rüzgar zaman zaman oluşan kirli havanın dağılmasına yardımcı olmaktadır.

Çivril’ in en önemli akarsuyunu ilçe merkezinin 10 km. doğusundaki Işıklı kasabasından çıkan Büyük Menderes nehri oluşmaktadır. Bu nehir Dinar ve Akdağ dan çıkan pek çok kaynağın suları ile birleşerek 72 km. lik bir alana sahip olan Işıklı gölünü meydana getirir. Bu göle Sandıklı ovasının sularını toplayan Küfi Çayıda katılır. Nilüferlerin açtığı tatlı su balıklarının yaşadığı ışıklı gölü aynı zamanda pek çok su kuşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Bilinçsiz avlanma nedeni ile yok olmaya yüz tutan bu canlı yaşamının koruma altına alınması gerekmektedir. Son yıllarda dile getirilen milli park olma durumu gerçekleşirse umarım bu sorun çözümlenecektir.

Tarım

İlçe ekonomisin temelini tarım oluşturmaktadır. Bu amaçla kullanabilen 668.760 dekar arazi bulunmakta olup Çivril – Baklan sulaması bunun yarısı sulanmaktadır.

İlçede en çok yetiştirilen ürün elmadır. 1997 rakamlarına göre yıllık elma üretimi 100.000 tondur. Çivril bu üretim rakamı ile Türkiye’nin % 5 ini karşılanmaktadır. Bunun dışında yetiştirilen diğer önemli ürünler ise 66.000 ton tahıl 80.000 Ton şeker pancarı ve 37.000 ton üzümdür.

denizli-civril2

Hayvancılık

İlçemizde 26.000 kültür ve merkez kültür ırkı büyük baş hayvan ile 70.000 civarında küçük baş hayvan mevcuttur. Genellikle süt hayvancılığı yapılmakta olup yılda. 34.860.000 kg. inek sütü 6.552.000 kg koyun sütü 576.000 kg. da keçi sütü üretilmektedir. Ayrıca ışıklı gölünden yıllık 110 ton sazan balığı üretilmektedir.

Ticaret

Sosyal ve ekonomik yönden gelişmeye açık olan ilçemizin ticari hayatında da son 10 yıl içerisinde bir hareketlenme gözlenmektedir. Tarımdan elde edilen gelirin artması ulaşım imkânlarının gelişmesi okullaşma oranına bağlı olarak tüketici nüfusunun artması ticari hayatı canlandıran başlıca unsurlar olmuştur. İlçede pek çok il merkezindeki rakiplerini kıskandıracak ölçüde mağaza ve ticarethane bulunmaktadır. İnşaat malzemesi satış merkezleri pek çok ünlü markanın yer aldığı hazır giyim ve ayakkabı mağazaları mobilya ve dekorasyon mağazaları gıda marketleri beyaz eşya mağazaları kuyumcu dükkânları bunlara örnek gösterebilinir.

Bu yerler başta ilçe halkı olmak üzere Karahallı, Sivaslı, Sandıklı, Dinar , Dazkırı, Evciler, Baklan, Bekilli ve Çal ilçelerinden gelenlerin ihtiyaçlarının karşılamaktadır.

İlçe merkezinde haftada bir gün Perşembe pazarı kurulmaktadır. Bu pazarın dışında ilçede yer alan bazı kasabalarda da haftanın belirli günlerinde de pazarlar kuruluyor. İlçemizde ticari hayatın bir parçası sayılan altı tane banka şubesi vardır.

Çivril halkının temel uğraşının tarım olması nedeni ile sanayileşme istenilen düzeyde değildir ancak ilçemizde tarıma dayalı pek çok sanayi koluna hammadde temin edebilecek durumdadır. Örneğin şeker , meyve ve suyu, üzüm, elma, sirek, şarap, unlu mamuller, süt ürünleri, salça gibi gıda üretim ürünleri ve yem fabrikası kurulabilir.

Son yıllarda bu durumun kabul görmesi üzerine Kızılcasöğüt kasabasına Arısu meyve suyu ve Konsantre üretim tesisleri ve Penkon Konsantre A.Ş. adı altında fabrikalar üretime geçmiştir. Ve ayçiçeği alım merkezleri de faaliyete geçmiştir.

İlçemizde iki sanayi sitesi bulunmakta olup daha çok atölye düzeninde çalışan bu işyerinde üç adet tarım aleti yapan işletme birkaç mobilya imalathanesi ve birde mandıra vardır.

İlçemizin bilinen tek madeni Tokça Köyü çevresinde çıkartılan linyit kömürüdür. 5.000.000 ton rezerve sahip olan bu kömür yatakları iki küçük şirket tarafından yürütülmektedir. 3.000 kilokalori ısı değerine sahip olan bu kömür daha çok konutların ısıtılmasında kullanılmaktadır.

Adobe Visual Communicator Ver

 

Adobe Visual Communicator Ver. 3 Windows International English DVD Set

No tags for this post.

Leave a Reply