Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya


denizli-bekilli

TARİHİ

Bekilli de ilk yerleşmenin ne zaman olduğu tam bilinmemekle birlikte 1211 ile 1243 yılları arasında yerleşmelerin olduğuna dair kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir. İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli’ne; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur. Bekilli de ilk yerleşmenin ne zaman olduğu tam bilinmemekle birlikte 1211 ile 1243 yılları arasında yerleşmelerin olduğuna dair kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir. İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli’ne; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur.

 

COĞRAFİ YAPISI

Ege Bölgesinin İç Ege Bölüm'ünde yer alan ilçemiz, Denizli ilinin kuzeyinde ve Denizli'ye 86 km. Uşak iline ise 83 km. uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Karahallı ilçesi, güneyinde Çal İlçesi, batısında Ulubey İlçesi ve doğusunda da Çivril İlçesi bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 319.000 Da., rakımı ise 850 m’dir. Etrafı tepelerle çevrilidir. İlçenin güneyinde Asar (Hisar) Tepesi (957m.), Kuzeyinde Aslankara Tepesi, Batısında Hocalı Tepesi (932 m.), Doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi (894m.), Güneybatıda Tatar Tepesi (908 m.) bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinin arazisi engebelik bir yapıya sahiptir. ilçenin tarıma elverişli, düz arazi kesimi, Çoğaşlı, Yeşiloba Köyleri ile Kutlubey Kasabası arasında bulunan "Medele Ovası"dır. Bekilli'nin 5 km. güneyinden Büyük Menderes Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin derin ve sarp olmasından dolayı sulamada yararlanılamamaktadır.

 

denizli-bekilli 

İklim ve Bitki Örtüsü

Bekilli coğrafi konum olarak deniz ikliminin, karasal iklime geçiş yaptığı bir noktadadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan bir iklime sahiptir. Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Sıcaklıklar ortalama en düşük -15 ve en fazla +38 derece civarında seyreder. Kış aylarında zaman zaman kar yağışı görülmektedir.

Bekilli'nin nem ortalaması ise % 54'dür, Bekilli ve köylerinde, tepelerde yer yer çamlıklar ve meşelikler bulunmaktadır. Büyük Menderes Irmağı vadisinde görülen Akdeniz ikliminin etkisi ile makilik bir yapı ile beraber zengin bir bitki örtüsü oluşmuştur. İşlenebilir arazi üzerinde bol miktarda üzüm bağları ve badem, ceviz, armut. kiraz gibi meyve ağaçları vardır.

 

EKONOMİ          

Bekilli arazisi karakteri daha çok 4. Zaman metamorfik kayalarla, alüvyonlardan ibarettir.

İlçenin 6 km. Güneyinden Menderes havzası boyunca uzayıp giden FAY hattı nedeniyle ilçemiz deprem bölgesi içindedir. Tarihte Menderes havzasında kurulan şehirlerin savaşlarla değil büyük depremlerle yıkıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Bekilli ve köylerinde "mermer, astbest, grafit, manganez, talk" gibi madenler mevcuttur. Özellikle mermer, ilçemiz ekonomisine katkıda bulunacak oranda bulunmaktadır. Şirin ilçemizde Uzunçalı, Erenler ve Asar Tepesinde, "mermer", Zıntı ve Gökseki civarında mikasişt ve kuvarsitler bulunmaktadır.

İlçemizin; Bükrüce, Çoğaşlı, Üçkuyu, Deşdemir ve Poyrazlı köylerinde mermer yatakları bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinde, İtalyan mermerinden daha kaliteli mermer yatakları vardır. Bekilli mermerlerinin teknolojik özellikleri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyelerince laboratuvarlarda araştırılmış, renk, birim hacim ağırlığı, doygunluk, su emme gibi özellikleri test edilmiştir. Kaliteli ve üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Hem iç, hem de dış piyasada aranan bir mermerdir. Halen ilçemizdeki birkaç mermer yatağı, ilkel yöntemlerle işletilmektedir.

Ayrıca son yıllarda doğal taş ürünü olan ve “Kayrak Taşı” denilen taş üretimi gittikçe artmakta ve yurtdışına ihraç edilmektedir.

İlçemizde 1.sınıf bilanço esaslı gelir vergisi mükellefi 12, 2.sınıf mükellef 112, serbest meslek kazançlı mükellef 6 ve diğer 70 olmak üzere toplam 200 adet gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır.

Ayrıca 310 adet ticaret ve sanat erbabı basit usulde gelir vergisi mükellefidir. 23 adet de kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır.

denizli-bekilli2 

Eğİtİm ve Kültür Durumu

İlçemizde ilk eğitim faaliyeti 1929 yılında Bekilli'ye 5 km uzaklıkta bulunan Üçkuyu Köyünde başlamıştır. Bunun nedeni, ilk eğitimcisi Hüseyin Hüsnü ASLANKARA' nın bu köylü olmasıdır.

Bekilli'de eğitim öğretim hizmetleri, ilçe merkezimiz dahil olmak üzere 8 yerleşim biriminde devam etmektedir. Şu anda ilçe merkezi, belde ve köylerimizde toplam 8 ilköğretim okulu ve 1 lise vardır. İlköğretim okullarında toplam 932 öğrenci ve 65 öğretmen bulunmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi durumdadır. Atatürk ÇP Lisesinde ise 149 öğrenci ve 16 öğretmen görev yapmaktadır.

İlçe merkezi, belde ve köylerimizde 508’i kız ve 565’i erkek olmak üzere toplam 1073 öğrenci ve 81 öğretmen bulunmaktadır.

İlçemizde zorunlu ilköğretim çağında olup da okula devam etmeyen öğrenci bulunmadığı gibi, kız çocuklarını okula göndermeme gibi bir alışkanlık da yoktur.

 

 turkyo-EPSON EB-430

 

EPSON EB-430 Video Projektör

 

 

 

 

No tags for this post.

Leave a Reply