Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

denizli-baklan

TARİHİ

İlçemiz Çal İlçesine bağlı bir nahiye iken 1990 yılında ilçe haline getirilmiştir. Kesin bir tarih verilemese de, Baklan’ın 1200 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Horasan Beylerinden Abdi Bey, 12 çadırı ile gelerek buraya yerleşmiştir. Bir rivayete göre içlerinde birinin nereye yerleşeceğiz demesi üzerine Abdi Bey ovayı göstererek ‘Bak- alana’ demiş ve ondan sonra İlçemizin adı “Baklan” olmuş, diğer bir rivayete göre de, Baklan Arapça’da zahire ambarı manasına geldiğinden ovaya atfen Baklan denilmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Uç Beylerinden Hüsamettin Bey (Dede) gelerek yerleşmiş, çarpışmalar sırasında ölen Hüsamettin Bey’e yakınları tarafından bugün hala ayakta duran türbe inşa edilmiştir. Daha sonra Hüsamettin Dedenin adını yaşatmak amacıyla buraya Dedeköy adı verilmiştir. Baklan 1867 yılında kaza olmuş, adliye teþkilatı kurulmuştur.1885 yılında kaza teşkilatı kaldırılarak nahiye haline getirilmiştir. 1930 yılında adliye ve belediye de kaldırılmıştır.1953 yılında belediye yeniden kurulmuştur. 1955 yılında bir kez daha adliye kurulmuş ise de 1960 yılında adliye kaldırılarak, nahiye statüsüne döndürüldükten sonra merkezin adı Dedeköy olarak değiştirilmiştir. 20 Mayıs 1990 yılında ise Nahiyemiz yeniden ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe Merkezinin adı da Baklan olmuştur.

 COĞRAFİ YAPISI

Baklan Denizli ilinin Akdeniz bölgesine yakın kısmında yer almaktadır. İlçe arazisinin çok büyük bir bölümünü İlimizin de en geniş düzlüklerinden olan Baklan Ovası kaplamaktadır. İlçemizin tek akarsuyu Ege Bölgesinin de en önemli nehri olan B. Menderestir. İlçemizdeki tek dağ, kuzey-batı eteklerinde Baklan’ın kurulu bulunduğu Beşparmak dağıdır. Yüksekliği 1307 m. olan dağ ilginç görünümü nedeniyle bu ismi almıştır. İlçemiz Dazkırı, Bozkurt, Honaz, Çal ve Çivril ilçeleri ile komşudur. İlçe merkezinin Denizli’ye 60 km uzaklıktadır. 950 m.lik rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimlerindendir. İlçemize bağlı bütün köylerimiz Şenyayla hariç Baklan Ovasındadır. İlçemize Anadolu yayla iklimi (kışın soğuk ve yağışlı, yazın serin ve kurak) hakimdir.

denizli-baklan2 

İDARİ DURUM

Baklan ilçesi, biri merkez olan, 3 belde, 7 köy olmak üzere 10 yerleşim biriminden ibarettir. Kasaba ve köylerde genel olarak toplu yerleşim görülmektedir. İlçemizde mezra, bağlı ve kom gibi yerleşim birimleri bulunmamaktadır. İlçe Merkezi iki, Boğaziçi ve Dağal beldeleri ise birer mahalleden oluşmaktadır. Köylerimizden sadece Şenyayla'nın nüfusu 100 kişinin altındadır.2011 yılı sonu itibariyle TÜİK verilerinden alınan bilgilere göre ilçenin nüfusu 6.121 kişidir. Bu nüfusun % 52'ini kadınlar, % 48'ini erkekler teşkil etmektedir. Halkın çok az bir kısmı esnaflık yaparken, büyük bir bölümü çiftçilikle uğraşmaktadır. Halkımızın % 98'i okuma yazma bilmektedir. İlçemiz göç alan bir yerleşim birimi olmadığından, demografik yapısı sadedir.

 

EĞİTİM

Baklan ilçe merkezinde 1965 yılında ortaokul, 1987 yılında lise, 1992 yılında İmam Hatip Lisesi açılmış, ancak, İmam Hatip Lisesi öğrenci yetersizliği nedeniyle 2001 yılında kapanmıştır.

 Yüksek öğretim kurumu bulunmayan ilçemizde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 Halk Eğitimi Merkezi, 1 çok programlı lise ve 6 ilköğretim okulu vardır. Şenyayla , İcikli, Konak ve Çataloba köylerimizdeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında merkez okullara taşınmaktadır. Okur-yazarlık bakımından % 98’lik oranla iyi durumdaki ilçemizde yüksek öğrenime devam etme oranı düşüktür.

Biri ilçe merkezinde, diğeri ise Dağal beldesinde olmak üzere 2 halk kütüphanesi vardır.      İlçe merkezinde 1 halk kütüphanesi vardır. İlçede basımevi, kitapevi ve sinema yoktur.

 

EĞİTİM

Baklan ilçe merkezinde 1965 yılında ortaokul, 1987 yılında lise, 1992 yılında İmam Hatip Lisesi açılmış, ancak, İmam Hatip Lisesi öğrenci yetersizliği nedeniyle 2001 yılında kapanmıştır.

Yüksek öğretim kurumu bulunmayan ilçemizde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 Halk Eğitimi Merkezi, 1 çok programlı lise ve 6 ilköğretim okulu vardır. Şenyayla , İcikli, Konak ve Çataloba köylerimizdeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında merkez okullara taşınmaktadır. Okur-yazarlık bakımından % 98’lik oranla iyi durumdaki ilçemizde yüksek öğrenime devam etme oranı düşüktür.

Biri ilçe merkezinde, diğeri ise Dağal beldesinde olmak üzere 2 halk kütüphanesi vardır.      İlçe merkezinde 1 halk kütüphanesi vardır. İlçede basımevi, kitapevi ve sinema yoktur.

denizli-baklan3 

SOSYAL HAYAT

Baklan 1990 yılında ilçe olduktan sonra, konut sıkıntısı çekilmiş, bu nedenle kira fiyatlarında aşırı artışlar olmuştur. Konut üretimi yeterli olmamaktadır. Bu nedenle ilçede kiralık ev bulmak zordur. Diğer kasaba ve köylerimizde konut sıkıntısı yoktur. Sosyal hayat geleneksel Anadolu kasabalarındaki gibidir. Aynı hanede nikahsız olarak yaşayan kişi oranının % 0.11 olduğu tahmin edilmektedir.

Elektrik ve su bakımından ilçemiz iyi durumdadır. Kanalizasyon ilçe merkezi (% 85 oranında) ile, Kavaklar ve Çataloba köylerinde tamamlanmış olup, diğer yerleşim birimlerinde çalışmalar yapılmaktadır. Şenyayla köyünde 50 tonluk su deposu ile, isale boru hattı yenileme çalışmaları başlamıştır.

İlçemizde sağlık hizmetleri biri Merkezde, diğeri Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 sağlık ocağı, 3 sağlık evinde toplam 5 pratisyen hekim, 3 sağlık memuru, 2 hemşire, 9 ebe, 2 çevre sağlık teknisyeni ile yürütülmektedir. Sağlık Ocağında 1 laboratuar teknisyenine ihtiyaç vardır. Boğaziçi Sağlık ocağında doktor yoktur geçici görevlendirme ile hizmet verilmektedir. Merkez Sağlık Ocağında, 1 ambulans vardır. İlçede 1700 kişiye bir doktor ve 1440 kişiye bir yatak düşmektedir.

İlçemiz Merkez ve köylerinin tamamında otomatik telefon hizmete girmiş olup, herhangi bir sorun yoktur. TRT1 – TRT 2 – TRT 3 net olarak alınmakta, özel kanallarda izleme problemi yaşanmaktadır.

İlçe merkezi, kasaba ve köylerde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. İlçe Merkezi ve beldelerde az da olsa ticaret ve esnaflık vardır. Baklan’da bir adet küçük ölçekli dikim atölyesi faaliyet göstermektedir İlçemizde halkın başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yaygın olarak bağcılık ve tahıl tarımı yapılmaktadır. İlçede ilçeye özgü dokuma, halı, kilim ve heybeler ünlüdür. Eskiden geleneksel usullerle yapılan tarım, bugün teknik usullerle yapılmaktadır.

İlçedeki fakir ve muhtaç kişiler Baklan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2005 yılında ayni ve nakdi olmak üzere toplam 94.775,22 YTL tutarında yardım yapılmıştır.

Yine Vakfımızca bu yıl içinde Haziran 2006 ayı sonu itibariyle 566 vatandaşımıza toplam 75.259 YTL tutarında yardım yapılmıştır.

 İlçemizin en önemli tarım ürünü hububat olup, bunu bağ, meyve ve sebze takip eder. İlçemize bağlı Kavaklar, Beyelli, Hadım Konak ve İçikli köylerimizde tamamen sulu tarım yapılmaktadır.Tarla tarımı içerisinde en önemli kısmı hububat alanları oluşturmaktadır. Bunu sırası ile sanayi ve ticaret bitkileri, baklagiller, ve yem bitkileri takip etmektedir.

İlçe merkezi ve köylerimizde en önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de hayvancılıktır. Özellikle süt üreticiliği yaygın olup, büyük baş hayvancılığın yanında küçükbaş hayvancılık (koyun, keçi) yapılmaktadır. İlçemiz merkezi ve köylerimizde hayvan mevcutları söyledir

Sığır : 4567 Baş

Koyun : 8200 Baş

Keçi : 380 Baş

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve poliklinik çalışmaları, İlçe Tarım Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülmektedir. İlçemizde tavuk vebasına rastlanmamıştır. Ancak, bu hastalıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, titizlikle takip edilmektedir.

İlçemiz Merkezinde ve Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Söz konusu kooperatifler, çiftçilerimize zirai alet temin etmekte, ayrıca kredi ihtiyaçlarını gidermektedirler. İlçemizde sadece T.C. Ziraat Bankası faaliyet göstermektedir.

İlçemiz merkezinde her hafta Salı günleri pazar kurulmaktadır. Bu şekilde küçük üreticiler ürünlerini pazarlama imkanı bulmaktadır. Bunun dışında fuar, panayır gibi ticari faaliyetler yoktur. İlçemizde herhangi doğal kaynak ve bununla ilgili faaliyet yoktur.

 

TARIM

İlçenin iklimi; karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçit bölgesi iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 14 °C ile 18 °C arasındadır. Ortalama yıllık yağış miktarı ise 440 mm. dir.

İlçe genel nüfusunun % 95’i tarımla uğraşmaktadır. Ancak son yıllarda sulamanın başlaması ile ürün deseninde değişiklikler oluşmakta; meyvecilik, mısır, ayçiçeği ve yem bitkileri tarımı ve üretiminde büyük artışlar meydana gelmiştir.

Baklan, Ege bölgesinde görülen Akdeniz iklimi ile iç Anadolu bölgesinde karasal iklim arasındaki “Geçiş tipi “ bir iklime sahiptir. Buna göre yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Rakımı 950 metredir.

İlçenin iklimi; karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçit bölgesi iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 14 °C ile 18 °C arasındadır. Ortalama yıllık yağış miktarı ise 440 mm. dir.

turkyo-HOMEND 2103

 

HOMEND 2103 ROBOCHOP DOĞRAYICI

No tags for this post.

Leave a Reply