Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

aydin-söke

Tarihçe
 Daha MÖ'ki çağlarda başlayan bu yerleşme sonucu, yörenin yüksek düzeydeki ekonomi, kültür ve sanat etkinlikleri gelenekselleşerek günümüze kadar sürüp gelmiştir. Bizans egemenliğinin sonlarına doğru, 1300 yıllarında, Aydın Bey'in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke'yi bu aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah'ın dedesi adına kurduğu söylenir. 1426'da Menteşe Beyliğinin merkezi olan söke,Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi olarak kaldı.18.yy başlarında Siğla Sancak merkeziyken 1868'de Aydın'a bağlandı.Söke, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından birdir. El sanatları, ormancılık ve balıkçılık da ekonomisinde önemli yer tutar.Ortasından geçen Söke çayının iki yakasına yayılmış olan ilçede çok canlı, renkli ve dinamik bir ticaret yaşamı gözlenir.
1997 yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre, Söke merkez nüfusu 62.361, köy nüfusu 62.921, toplam nüfus 125.282'dir.

Coğrafya
Beşparmak dağı 1200 Samsun dağı ise 1300 metre yüksekliğindedir.
Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir.Kışın yağışlı, yazları kurak geçer. Nem oranı diğer bölgeler göre yüksektir.
Çam ve makilik dahil her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk, bilumum Hububat, Meyve, Sebze, Zeytin, İncir, Üzüm yetiştirilir.

aydin-soke2

 

Ekonomi
Söke Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir. İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70'ini sağlayan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır. Tarıma dayalı 59 adet 9 ayrı üretim dalında faaliyet gösteren sanayi tesisi, 12 ayrı dalda faaliyet gösteren 93 adet tarım ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile 6 ayrı konuda faaliyet gösteren 15 adet kooperatif kuruluşu ile yüksek bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
 Söke ilçesindeki büyük sanayi kuruluşları şunlardır : Söktaş, Batı-Söke çimento sanayi, Mavi Ege (Lee), Söke Değirmencilik, Yüksel seramik A.Ş., Ekenerler Gömlek Fabrikası , 7-16 adet değişik kapasiteli çırçır fabrikası . Kuruluşu tamamlanan organize sanayi bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile de Söke'nin ekonomik yönden gelişmesi hızlanacaktır.

Tarım ve Hayvancılık
İlçe merkezi ile birlikte 43 yerleşim biriminde bulunan 16.095 çiftçi aile 51.604 kişilik nüfusuyla tarımsal üretim yaparak ilçe üretimine katkıda bulunmaktadır.
Çiftçimiz sahip olduğu 4.500'ü bulan tarımsal iş makinesı ile bunların 50 Küsur çeşitli ekipmaları ile 37.530.8 hektar alanda başta pamuk-hububat-mısır ve ayçiçeği ile diğer tarla bitkileri üretimi, 22.647.3 hektar alanda da zeytin-narenciye-incir ve diğer meyve üretimi, 770 hektar alanda da sebze-bostan (karpuz) üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca 21.510 büyükbaş ve 1.150.000 adet kanatlı hayvan varlığıyla hayvansal tarım ürünleri istihsal ederek ekonomiye kazandırılmaktadır.
Mevcut 21.350 adet arı kovanı ile yüzlerce çiftçimiz elde ettiği yaklaşık 427 ton bal üretimiyle ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

aydin-söke3

 

 

Eğitim
Söke' de, 2 Genel Lise, 6 Meslek Lisesi,1 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 Çok Programlı Lise (Bağarası) 3  Bağımsız Anaokulumuz vardır. İlçemizde açık bulunan 46 İlköğretim okulundan 19' u merkezde,  18' i Köy ve Kasabalarda, 9' i ise birleştirilmiş sınıflı olarak köylerde bulunmaktadır. İlçe merkezinde bulunan 19 ilköğretim okulunun  2 tanesinde ikili eğitim yapılmaktadır.
İlçemiz ilköğretim okullarında 592, liselerde 266 olmak üzere toplam 858 derslik vardır.
İlçemiz ilköğretim okullarında derslik başına ortalama 26 öğrenci düşmektedir. Okullarımızdaki öğrenci sayısına göre; bir sınıfa ortalama olarak, İlçe merkezinde 31, Köy ve Kasabalarda 25, Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında 8 öğrenci düşmektedir
Genel Liselerimizde derslik başına ortalama 26,  Meslek Liselerimizde de derslik başına ortalama 23 öğrenci düşmektedir.

Sağlık
Söke Devlet Hastanesi 250 yatak kapasitesi ve Üroloji Uzmanı 3, Nisaiye Uzmanı 2,Genel Cerrahi Uzmanı 5, İç Hastalıkları Uzmanı 4, KBB Uzmanı 3, Göz Hastalıkları Uzmanı 2, Nöroloji Uzmanı 2, Göğüs Hast.Uzmanı 2, Göğüs ve Damar Cer. Uzmanı 2, Ortopedi Uzmanı 4, Çocuk Hast.Uzmanı 3,Çocuk Cerrahi Uzmanı 1, Cilt Hast.Uzmanı 2, Psikiyatri Uzmanı 2, Fizik Tedavi Uzmanı 1, İntaniye Uzmanı 1, Beyin Cerrahi Uzmanı 2, Anestezi Uzmanı 2, Patoloji Uzmanı 1,Radyoloji Uzmanı 2, Diş Hekimi 5 ve 112 Hemşire 13 Labrotuvar Teknisyeni, 7 Anestezi Teknisyeni ile çeşitli birimlerde çalışan toplam 284 personelle hizmet vermekteir.
Ayrıca Sökemizde 3 adet Sağlık Ocağı, 2 Adet Ana Çocuk Sağlığı ile birlite özel sektörde hizmet veren bir çok sağlık kuruluşu yer almaktadır.

 turkyo-GENIUS GHP

 

GENIUS GHP-400A STREET STYLE KULAKLIK*MAVİ

 

No tags for this post.

Leave a Reply