Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

aydin-kuyucak

TARİHÇE

Kuyucak'ın ilk yerleşim yerlerini neresi, ne zaman olduğu ve burada kimler tarafından yerleşildiği kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan tarihi araştırmalar, incelemeler, bulunan tarihi eserler, Kuyucak yöresinde Romalılardan beri çeşitli medeniyetleri yaşadığını göstermektedir.

Bu görüşü, ilçenin 1 km kadar batısında bulunan Mersinlidere mevkiindeki bir tepenin yamacında çift süren bir çiftçi tarafından bulunan iki kulplu toprak küp, küçük süs eşyaları, ilçenin beş km güneyinde bulunan antik kent şehri kanıtlamaktadır. Romalılar dönemini en önemli şehirlerinden biri olan antik kent ne yazık ki günümüze kadar kazılara başlanamadığından gün ışığına çıkarılamamış, yörenin tarihine ışık tutamamıştır.

Ayrıca Karasu-Kuyucak yolu üstünde Karapınar köyü yakınlarında Karapınar köylüleri tarafından bulunan ve aydın müzesine götürülen mezarın da roma dönemine ait olduğu saptanmıştır. Yine Ortakçı köyündeki kaplıcaların Romalılar devrinden kaldığı, Bucak köyü yakınlarında orman yolu çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin de Romalılara ait olduğu görülmüştür. Bütün bunların Kuyucak ve yöresinde yerleşimin çok eskilere dayandığını, yerleşimin ilk Romalılarla başladığını göstermektedir. Gene Proto Hititler, Lidyalılar da. Bu yerlerde medeniyetler kurmuşlardır.

BUGÜNKÜ YERLEŞİM 

İlçenin bugünkü yerleşim alanına ise 7-8 yy. önce yerleşildiği sanılmaktadır. Bir rivayete göre Gıyasettin Keyhüsrev saltanatı ele geçirmek için İstanbul'dan Konya ya dönerken Bizans İmparatoru 3. Alexi'nin damadı Laskaris kendisine zorluk göstermiş hükümdar olduktan sonra da uygun olmayan işlerde bulunmuş bu nedenle Gıyasettin Keyhüsrev le araları açılmış. Laskaris Gıyasettin Keyhüsrev'e savaş açmış Ali Şehir'i aldıktan sonra Küçük Menderes'e geçerek Güneye doğru yürümüş iki ordu Büyük Menderes kıyısında çiftlik (Başeran) Antiokya yakınlarında karşılaşmışlar yapılan savaşta Laskaris yenilmişse de o kargaşa anında bir Rum askeri Gıyasettin Keyhüsrevi öldürmüş, bunun üzerine Selçuk ordusu bozulmuş (Izio ) ama Selçukluların bu yöredeki fetihleri devam etmiş. Selçuklu Türkmenler bu savaştan sonra bu yörelere yerleşmişlerdir. Nitekin Kuyucak 5 Eylül zafer stadının bulunduğu yerdeki eski mezarlıkta rastlanan 800 yıl önceye ait olduğu tespit edilen mezar taşı da bu düşünceyi kanıtlamaktadır.

 Ayrıca Aydınoğlu mahallesi doğusundaki Hamamlık adı ile anılan (Ethem Tütüncü Bahçesi Çevresi) yerde Horosanî yapılı hamam yapıtları olduğu, hamam suyunun çakal deresi mevkiinden toprak, LERDE geldiği tespit edilmiştir.

Yine Demirlidere mevkiinden başlayıp Hançarlık deresine kadar uzanan yerlerde 1937 yılında DSI kanalının açılması kanalında pişmiş tuğlalardan Lahitlerle birlikte topraklı çanak, çömlek gibi eşyalar çıkmıştır. Bu tarihi belgeler Selçuk Türkmenlerinin tahminiyle 800 yıl öncesine Kuyucak ve yöresine yerleştiğini belgelemektedir.

COĞRAFİ KONUMU

Kuyucak ilçesi, Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Aydın ilinin bir ilçesidir. Aydın dağları ile Menteşe dağlık yöresi arasında uzanan Büyükmenderes nehrinin doğusunda yer alır. İzmir'i Denizli'ye bağlayan demiryolu ve E-24 devlet karayolu ilçe sınırlarının içinden geçer. Doğusunda: Denizli'nin Buldan ve Sarayköy ilçeleriyle, Batısında: Nazilli ile, Kuzeyinde: Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesiyle, Güneyinde: Karacasu ile sınırlanmıştır. İlçemiz 28 km 2 yüzölçümlü olup, nüfusu 7770'dir. İlçemizin belediye örgütü 1876 yıllarına dayanmaktadır. 1860'larda bucak merkezi olan Kuyucak, 1953 yılında ilçe olmuştur.

 

aydin-kuyucak2

 

İKLİMİ

Kuyucak'ın enlemi 37-38 derece kuzey paralelleri arasındadır. Bu durumun Kuyucak iklimi üzerindeki etkisi ne çok sıcak, ne de çok soğuktur. Ilıman kuşağın güney tarafındadır. Kuyucak'da yazlar 35-40 derecelik sıcaklıklar gösterir. Bazı yıllar sıcaklık daha da artarak 41-42 dereceye kadar ulaşır. Kışın Kuyucak'da durum, balkanlardan gelen soğuk hava Türkiye'yi etkilediği zaman Kuyucak'da hava açık güneşli, hava sıcaklıkları düşüktür. Akdenizden gelen hava kütleleri hakim olduğunda Kuyucak'da havalar yağışlı fakat sıcaklık yüksektir.  Kuyucak'da yağış Akdeniz iklim karakterine bağlı olarak en çok kışın alır. İlkbahar ve sonbahar aylarında da yağış görülür. Yaz aylarında ise kurak geçer. Kuyucak'da yağışların bir özelliği vardır. Kısa fasılalarla yağar, bakarsınız hava yağmurlu, az sonra da hava açılmıştır. Bu nedenledir ki, halk çok uzayan bir söz veya iş için "Kısa kes! Aydın havası olsun" der.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kuyucak ilçesinin tabii bitki örtüsü Akdeniz ikliminin etkisiyle yükseltiye göre değişir. 0-600 metre arasında maki bitki topluluğu, 600-2200 metre arasında karışık orman örtüsü, 2200 metrenin üstünde dağ çayırlıkları yer alır. Maki bitki örtüsü kurak geçen yaz mevsiminin iklim şartlarına uymuşlardır. Bunların yaprakları, gövdeleri, cilalı ve dikenlidir. Bu bitki örtüsü içine çalılar, meşeler, kocayemiş, pırnar meşesi, zakkum, hayıt, şimşir, defne, delice zeytinler, yabani meyveler, mersin gibi bitkiler girer. Güneyinde bulunan karıncalı dağları ve kuzeydeki Aydın dağları gür çam ormanlarıyla kaplanmıştır. Kuyucak'ın ormanlarından elde edilen keresteler Kuyucak Orman İşletmesi Şefliği tarafından istif edilir ve piyasaya arz edilir. Kuyucak kültür bitki örtüsü bakımından da çok zengindir. bahar, yaz ve güz mevsimi boyunca ova yeşil bir halı gibidir. bağ ve bahçelerdeki ağaçları da genellikle incir, zeytin, narenciye, kavak, dut ve karaağaç teşkil eder.

TARIM

Kuyucak ekonomisinin temeli tarıma, hayvancılığa ve orman ürünlerine dayanır. Tarım yapılan alanlarda ya endüstri bitkileri ya da iki ve üç ürün alacak şekilde tarım yapılır. Tarımda modern metod uygulanır. Sulama, gübreleme, ilaçlama ve tarımın en son metodları uygulanır. Akdeniz ikliminin görülmesi bölgede tarım ürünlerinde çeşitlilik getirmiştir. Ova tabanında pamuk ve diğer tarım ürünleri yetiştirilirken, birikinti konisi yamaçlarında meyvecilik (narenciye, erik, kayısı), sulanmayan yamaçlarda ise incir, zeytin yetiştirilir. Biraz daha yüksekliklere çıkıldığında, yaz sebzeleri, domates, fasulye, barbunya, patates gibi ürünlerle endüstri bitkilerden tütün ve elmacılıktır.

Büyükmenderes, Kuyucak ovasının can damarıdır. Verimli ova Menderes'in sularıyla sulanır. Ovayı sulamak için kuzey ve güney sahilinde sulama kanalı açılmıştır. Kuyucak ve çevresinde küçük dereler de vardır. Bunlar kışın akarak, Büyükmenderes nehrine ulaşırlar. En önemlileri; Kestel çayı, Horsunlu çayı, Feslek çayı, Kayran çayı, Şarabet çayı, Gireniz çayı, Kuyucak deresi ve Gencelli deresidir. Kuyucak ilçesinin taban arazisi olan Menderes ovası pamuk yetiştirmek için çok elverişlidir. Pamuk, subtropikal iklimin başlıca ürünlerinden biridir. Pamuk yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği, yetişme zamanında yağış veya yağışın yerine sulanabilen taban arazilerde yetişir.

Turunçgiller sıcaklık bakımından daha dar bir mikroklima alnlarında yetişir. Sıcaklığa karşı daha duyarlıdır. Turunçgiller içindeki türlerin iklime karşı duyarlıkları daha farklıdır. Bu sebeple bölgede daha çok portakal ve mandalina yetiştirilir. Kuyucak ilçesi turunçgiller yetiştirdiği gibi daha çok bu türlerin fidancılığını yapan bir merkezdir.

Mera hayvancılığı; ekime elverişli toprakların az olduğu dar vadiler içinde yerleşen bütün dağ köylerinde yaygındır. hatta Pamucak ve Dereköy'de tarımdan önde gelen bir uğraştır. Ahır hayvancılığı tarımla beraber yapılır. tarımla uğraşan ailelerin mutlaka 1 ve 2 ineği olduğu bir gerçektir. Bunlardan sağlanan süt, yoğurt, yağ pazarlarda veya mandralar tarafından toplanır. Büyükbaş hayvan besiciliğini yürütmek için yem bitkileri ekimi yapılır.


aydin-kuyucak3

 

TİCARET


Kuyucak ilçemizde haftanın her cumartesi günü açık halk pazarı kurulmaktadır. Bu pazara komşu ilçelerden de katılım olmakla birlikte, Kuyucak'da önemli bir ticaret sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari değeri olan ürünler; zeytin, pamuk, narenciye bölge içindeki tüccarlar ve tariş tarafından alınmaktadır. Hayvansal ürünler ise Mandralar tarafından toplandığı gibi süt, yoğurt, yağ olarak çeşitli pazarlarda satılmaktadır.

Kuyucak'da ayrıca anayol üzerinde yoldan geçenlere Kuyucak meyvelerini tanıtmak ve satımını gerçekleştirmek amöacıyla kurulmuş yol manavları bulunmaktadır. Böylece farklı şehirlerden kişilere Kuyucak doğallığında yetişmiş meyvelerle hizmet sağlanmaktadır. Aynı zamanda Kuyucak ticaretine de olumlu katkıda bulunmaktadır.

ENDÜSTRİ

İlçemizde endüstri daha çok tarıma dayanmakla birlikte küçük kapasiteli çırçır ve zeytin yağı fabrikaları bulunmaktadır. tarım ürünlerinin korunması için de Kuyucak belediyesi'ne ait soğuk hava deposu bulunmaktadır. İlçemizde ayrıca dünya çapında iş yapan Erkin Holding, çağdaş Cam gibi ticari kuruluşlar da endüstriyel anlamda Kuyucak'ın kalkınmasına hizmet etmektedir.

turkyo-GIGABYTE GZ

 

GIGABYTE GZ-F6-BAS 350W MIDI TOWER

No tags for this post.

Leave a Reply