Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

Tarihi Yapı

Oldukça   eski  bir  yerleşim  alanı  olan   ilçemiz  ve    çevresine,  Milattan,   önce 9.yüzyılda Urartular  hakim olmaya başlamış  ve   M.Ö. 753  yılında  kökü Oğuzlara dayanan SAKA-İSKİT Türkleri bu  bölgeye  gelip  yerleşmişlerdir. M.Ö. 665  yıllarında  Çoruh  nehri  havzasına yerleşen Saka Türk’lerinin HESPERİT ve İSPİRİTİZ Boyları bu bölgeye İSPİR adını koymuşlardır.

1015’ ten itibaren Anadolu’ya     başlayan  Türk akınlarının  tesir sahasında kalan yöremiz, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türk topraklarına katılmıştır.

Anadolu beyliklerinden sonra İlhanlılar, Karakoyun ve Akkoyunlular tarafından el değiştirilen İspir 1387 tarihinde Timur tarafından  zaptedilmiş, daha sonra Karakoyunlular ve Şah İsmail hakimiyetine giren İspir ve yöresi 1514 Çaldıran Zaferi ile Yavuz Sultan Selim tarafından alınmış ve ondan sonra Osmanlı İmparatorluğunun bir Sancağı haline getirilmiştir.İlçe merkezinde bulunan Sultan Selim Camii Çaldıran Seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han tarafından yaptırılmıştır.

Birinci Dünya savaşı döneminde ilçemiz 1914 – 1918 yılları arasında Rus işgali ve Ermeni mezalimine uğramış, 25 Şubat 1918’de Kazım Karabekir Paşa Komutanlığında 1. Kafkas Kolordusuna bağlı birliklerce vatan topraklarına katılmıştır.

Coğrafi Yapı

İlçemiz Erzurum’un kuzeyinde Mescit dağlarının kuzey eteklerinde ve Çoruh nehri vadisinde kalmıştır. Rakımı 1050 metre olup; yüzölçümü yaklaşık 2100 Km.2 dir. İlçemizin doğusu Tortum ve Yusufeli, batısı Pazaryolu, Kuzeyi Rize ve Artvin, Güneyinde ise Bayburt ile sınırlıdır. 2400 ile 3900 metre arasında irili ufaklı çok sayıda dağ mevcuttur. Kaçkar (3937 m.) Mescit (3240m) Toros (3500m.) Devedağı 3363 m.) Bozan (2292 m.) gibi yüksek dağları bulunmaktadır.

Türkiye’nin en önemli akarsularından biri olan Çoruh nehri      (Yaklaşık 335 Km.) de İlçemiz sınırları içerisinde  doğup, ilçemizi baştan aşağı ikiye bölmektedir.

İklim

İlçemiz  karasal   iklim  ve  deniz   iklimi   arası  bir geçiş  yeri  olup, ağırlıkla  karasal iklim özellikleri görülmektedir. İlçemizde yıllık yağış miktarı 516-677 lt. civarında mevsimlere göre dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir. En fazla yağış İlkbahar aylarında 215.3 lt. en az yağış Kış aylarında 101.02 lt. miktarında görülür.

Yandaki Grafik yıllık yağış miktarının mevsimlere göre dağılımını göstermektedir.

Nüfus Durumu

İlçemizin 2007 yılı Adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre merkez nüfusu 7670’dır. Çamlıkaya beldesi 1073, Madenköprübaşı beldesi 1321 ve köylerde yaşayan nüfusu ise 8317 olarak sayılmıştır. Buna göre ilçenin toplam nüfusu 18381 olarak belirlenmiştir. İlçemiz sürekli göç verdiğinden yıldan yıla nüfusu azalmaktadır.

Halkın % 80’i çiftçilikle uğraşmaktadır. Ana dili Türkçe’dir. Başkaca dine mensup olmayıp, halkın tamamı müslümandır.

Sosyal Durumu

Bayram, panayır, düğün ve okulların sosyal faaliyetleri içinde tipik Anadolu özelliklerini taşımaktadır.

İlçemizdeki  vatandaşlarımızın  tamamı Müslüman  Türk  olup,  dönme  veya  başka  dine mensup kişi bulunmamaktadır.

İlçemizde değişik kökenli halk ve aşiret, şeyh ağa gibi topluluklar bulunmamaktadır.

İlçemize bağlı 87 köyümüzün elektriği mevcuttur. Köylerimizde içme suyu sıkıntısı olmayıp, bugüne kadar 79 köyümüzde kanalizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Diğer köylerimizin de bu hizmete kavuşturulmaları için köy muhtarlıkları aydınlatılarak kanalizasyon yapımı için uygun şekilde talepler alınmakta, gerekli yardımın yapılabilmesi için İl Özel İdaresi Müdürlüğünden yardım istenmektedir. İlçemizde 23 köyün foseptik çukuru mevcut olup, 80 köyümüzün kanalizasyon ve foseptik çukurlarının yapılması için 2008 yılı Köydes programına alınması için teklifte bulunulmuştur.

Tarım ve Hayvancılık

Yukarı Çoruh Bölümü ile, Çoruh Vadisi boyunca yer yer rastlayan kısmi düzlükler haricinde arazi bulunmamaktadır.Coğrafi yapının bu şekilde oluşu bölgede daha ziyade hayvancılığın ön plana çıkmasından etkili olmuştur.İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.Son yıllarda küçükbaş hayvancılıkta gerileme,büyükbaş hayvancılık da ise gelişme gözlenmektedir.

Ekime ve dikime müsait toprakların azlığı ziraatın gelişimini engellemektedir.Bölgede az da olsa hububat,bağ-bahçe,sebzecilik yapılmaktadır.Son yıllarda ilçede seracılık başlamış ve gelişme eğilimi göstermektedir.

İlçede yer yer raslanan ormanlık olan olmasına rağmen ilçe ekonomisine önemli bir katkıda bulunduğu söylenemez

Sanayi Ticaret

İlçede hiçbir sanayi kuruluşu yoktur.Esnaf ve sanatkarların satmış oldukları hazır ürünler ile az da olsa ilçede üretilen bal,kuru fasulye,dut,ceviz,pestil,pekmez vs. ürünler çevre il ve ilçelere satılmaktadır.

Diğer Gelir Kaynakları

Tarıma elverişli alanların dar ve az olması nedeniyle bölge halkı iş bulmak amacıyla gurbet işçiliğine çıkmaktadır.Son yıllarda seracılık ve özellikle arıcılıktan ilçe ekonomisine girdi sağlanmaktadır.İlçede birkaç yerde suni balıkçılık yapılmaktadır.(Alabalık)

İlçemiz ve yöresi yeraltı zenginlik kaynakları bakımından işletilmeyi bekleyen Kömür, Bakır ve Altın maden yataklarının bulunduğu ve bu maden yataklarının işletilmesiyle ülke ekonomisine kazandırılacağı açıktır.

 

No tags for this post.

Leave a Reply