Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

Erzincan-Refahiye

Tarihçesi

Eski adı Gercanis olan Refahiye 1884 yılında ilçe olmuştur. O tarihte Erzincan Mutasarrıfı olan şefik Paşa bu bölgeye geldiğinde buranın ormanın, suyunun ve havasının güzelliği dikkatini çeker. Bunun üzerine yabancı olan Gercanis adını kaldırarak “refah yer" manasına gelen “Refahiye" adını verir. Bu tarihten itibaren isimde hiçbir değiþiklik olmamıþtır. Erzincan yöresi ile aynı yönetimler altında yaşamıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk Milli Mücadele’nin başladığı günlerde 29 Haziran 1919 tarihinde ilçemize gelerek bir gece konaklamış ve 30 haziran 1919 tarihinde ilçemizden ayrılmıştır.

Erzincan'a 71 km uzaklıkta, 1744 km² yüzölçümlü Refahiye ilçesinin nüfusu 1997 yılı nüfus sayımına göre 15.072'dir.

İlçe, batısındaki çam ormanları ve merkezden 10 km mesafede Soğukgöze ve Karaçam mevkileri arasında yer alan, yüksekliği 2000 m olan Dumanlı yaylaları, soğuk su kaynakları, göleti, piknik alanları ve kayak imkanları ile yaz ve kış turizmi açısından önem taşımaktadır. Her yıl Ağustos ayında bal festivali düzenlenmektedir. Ekonomisi toprak ve tarım ürünlerine dayanmaktadır. Çavdar, bakliyat ve ceviz bolca yetiştirilir.

Ekonomi

İlçede ekonomi, toprak ve tarım ürünlerine dayanmaktaydı. Çavdar, buğday, bakliyat, ceviz, kavun ve karpuz yetiştirilirdi. Ancak son 20 yıl içerisinde göç arttığı için nüfus azalmış, gelir kaynakları kısıtlanmıştır. Tarımla uğraşan çok az sayıda köy dışında temel gelir kaynakları hayvancılık, mandıracılık ve bal üretimidir.

Coğrafisi

İlçemiz, Erzincan İlimizin kuzeybatı ucunda Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesinin sınırlarının birleştiği yerde kurulmuştur. 38,8 doğu boylamı ile 39,9 kuzey enleminde 1746 km2 yüzölçümünde, 1580 rakımda meskun olup, batısında Kızıldağ (2190 m), doğusunda Sakaltutan (2160 m) geçitleri yer almaktadır. İlçenin yazları ılık, kışları sert ve kar yağışlı geçer. İlçe merkezi kuzeyden güneye akan Hakoğlu ve Kocaçay (Belgazi ) dereleri ile doğudan batı yönüne akan Bolkar (Bulgar- Ilgari) çayının birleştiği düzlük ve düzlüğün batısında bulunan tepelerin yamaçları ile yamaç dere düzlüğünün oluşturduğu eşikte ve E-80 devlet karayolunun üzerinde yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesini birbirinden ayıran ve Yeşilırmak ve Fırat gibi önemli nehirlerin su toplama havzası olması nedeni ile büyük bir önem taşımaktadır. İlçemizin doğusunda Vilayet Merkezi, kuzeyinde Şiran ve Alucra, kuzeybatısında Gölova ve Akıncılar batısında İmranlı, güneyinde Kemah ve İliç İlçeleri bulunmaktadır.

İlçenin iklimi; yazları ılık, kışları sert ve kar yağışlıdır.

Erzincan-Refahiye1

Doğal Yapı

Refahiye, ekseriyetle dağlık bir araziye sahip olup hayvancılık için oldukça uygun bir coğrafyaya sahiptir. Batı'da Sivas'ın İmranlı ilçesi ile doğal bir sınır oluşturan Kızıldağ yeralmaktadır. Kızıldağ oldukça heybetli görünümüyle Refahiye-Kemah ilçe sınırındaki dağ köylerinden dahi çıplak gözle seçilebilmektedir ki bu mesafe yaklaşık olarak 50 kilometredir.Doğu'da ilçeyi Erzincan'a bağlayan ve uluslararası bir yol olan E-80 karayolunun da geçtiği ve yaklaşık 2100 metre rakıma sahip olan Sakaltutan Geçiti bulunmaktadır. İlçenin güneydeki Kemah sınırında doğu-batı ekseninde uzanan Gülendağı bulunmaktadır. Gülendağı gerek geniş orman örtüsü ve gerekse de zengin flora ve faunası ile tanınmaktadır. Buradaki ormanlar önemli miktarda sarıçam(Pinus sylvestris) popülasyonunu barındırır.

Nüfus Durumu

2000 YILI NÜFUS SAYIMI VE EN SON YAPILAN ADRESE DAYALI NÜFUS DURUMU

a) 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan Genel Nüfus Sayım Sonucuna göre Refahiye Merkez Nüfusu :6.034 ve İlçeye bağlı 121 köyün toplamı ise : 9.953 dür.

2000 yılı sayımına göre Refahiye Merkez ve Bağlı köyler toplamı 15.987 Nüfus bulunmakta olup, bu nüfustan 8.774 erkek ve 7.213 kadın Nüfus bulunmaktadır.

Ayrıca 2000 sayımına göre bu Nüfusun 6.034 ü ilçe merkezinde yaşamaktadır.

1997- 2000 yılları arasında Refahiye Merkezindeki yıllık artış oranı %-4,60 ve aynı yıllara ilişkin olarak Köyler deki yıllık Nüfus artışı oranı %8,05’ dir. Bu durumda 1997-2000 yılları arasında Refahiye Merkez ve bağlı Köylerinde toplam Nüfusunda %2,15’ lik bir artış olmuştur.1997-2000 yılları arasında Köylerde ki Nüfus artış oranının yüksek olmasının nedeni 1990-1997 yılları arasında yaşanan bölücü terör nedeniyle güvenlik endişesi taşıyan vatandaşlarımızın köylerini terk etmeleri ve 1997 yılından sonra ata yurtlarına geri dönüş yapmalarıdır

b) 1997 ve 2000 Yıllarında yapılan Genel Nüfus Sayım Sonuçları ile T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 21 Ocak 2008 tarihinde açıklanan Adrese dayılı Nüfus Kayıt sistemi (ADNKS) veri tabanı üzerinde 31 Aralık 2007 tarih itibarı Nüfus sayım sonuçları İlçemiz Merkez ve bağlı köylerin Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçları Sayısal olarak döküm halinde aşağıda çıkarılmıştır.

İklimi

İlçe merkezi ve E-80 karayolunun genel olarak kuzeyinde kalan köylerde Karadeniz bölgesinin özellikleri hüküm sürmesine rağmen,ilçenin güney yönündeki köyleri Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır ve buralarda tipik Doğu Anadolu karasal ikliminin özellikleri gözlemlenmektedir. Buralarda önemli miktarda dut, kayısı ve üzüm üretimi yapılabilmektedir. Tabi yükseltisi fazla olduğundan dolayı iklim serttir.Kışlar çok soğuk ve uzun yazlar ise kısa ve serin geçer.

Eğitim Ve Kültür

İlçe merkezinde 1995 yılında eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi’ne bağlı elektrik ve bilgisayarlı muhasebe bölümlerinden oluşan Av. Mehmet YAVUZ Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokulda 7 öğretim görevlisi, 3 memur, 3 hizmetli, 46 kız ve 120 erkek olmak üzere toplam 166 öğrenci mevcuttur. Yüksekokul binası devlet-vatandaş işbirliği ile inşa edilmiştir. Erkek öğrencilerden 29’u Erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerden 38’i ise mevcut Yüksekokul binasının yurt olarak düzenlenen üst katında barınmaktadır. Av. Mehmet YAVUZ Kültür Merkez Binasının kampus olarak kullanmak üzere Yüksekokula devri düşünülmektedir.

a) Ş. Karaoğlanoğlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 19 öğretmen 528 öğrenci bulunmaktadır.

b) Gürsel İlköğretim Okulunda 17 öğretmen, 425 öğrenci bulunmaktadır.

c) Çok Programlı Lise’de 24 öğretmen, 247 öğrenci bulunmaktadır.

d) Ekecik İlköğretim Okulunda 1 öğretmen, 20 öğrenci bulunmaktadır.

e) Topağaç İlköğretim Okulunda 1 öğretme, 12 öğrenci bulunmaktadır.

f) Kazören İlköğretim Okulunda 1 öğretmen, 14 öğrenci bulunmaktadır

g) Aydoğan İlköğretim Okulunda 1 öğretmen, 24 öğrenci bulunmaktadır.

h) Yurtbaşı İlköğretim Okulunda 2 öğretmen, 21 öğrenci bulunmaktadır.

i) Refahiye Anaokulu Müdürlüğünde 1 Müdür V., 1 Öğretmen 55 öğrenci bulunmaktadır.

Derslik başına öğrenci sayısı 20’dir.

İlçe Merkez,inde 1973 yılında bir dernek tarafından bir kütüphane açılmıştır. Daha sonraki yıllarda resmiyet kazandırılarak kadrolu personel verilmiş olup, halen 1 memur ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. Demirbaşa kayıtlı 9413 kitap bulunmaktadır.

Erzincan-Refahiye2

Sağlık

İlçemiz Sağlık grup Başkanlığı bünyesinde bir Devlet Hastanesi,üçü halen aktif çalışmakta olan beş Sağlık Ocağı ve biri faal durumda olan On yedi Sağlık evi ile bir adet 112 Acil Servis Ünitesi bulunmaktadır.

İlçemiz Dr. Fahrettin UĞUR Devlet Hastanesi 50 yataklı olup (75 yatak kapasiteli), Aile hekimliği Polikinliği, Normal Polikinlik, Diş Polikinliği, Acil polikinlik, Laboratuar ve Röntgen hizmetleri verilmektedir. Hastanemizde 1 (bir )Uzman Doktor ( Aile Hekimliği Uzmanı),G (Altı) Pratisyen Doktor,enel Cerrahi poliklinik, normal poliklinik diş poliklinik, acil poliklinik, Labarotuvar, röntgen hizmetleri verilmektedir. Hastanemizde 7 Pratisyen (Bir) Diş Hekimi, 4 (Dört) Sağlık memuru, 9(Dokuz) Hemşire, 7 (Yedi) Ebe, 5(Beş) Laboratuar Teknisyeni, 5(Beş) Röntgen Teknisyeni (biri askerde), 4(Dört) Anestezi Teknisyeni (biri askerde), 5(beş) Acil Tıp Teknisyeni (biri askerde ),1 (bir) Tıbbi sekreter,3(üç) memur, 1(bir) Aşçı, 2(iki) şöför, 6 (altı) Hizmetli olmak üzere Toplam 60 (Altmış ) personel görev yapmaktadır.

2006 yılı içerisinde hastanemiz bünyesinde 41155’i ayakta ,1952’si yatarak olmak üzere toplam 43107 hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur. Hastanemizin yatak işgali oranı %58,08 dir. Hastanemiz Diş Ünitesinde 1 (bir) Diş Hekimi bulunmakta olup 2006 yılı Ağustos ayı sonrasında 886 kişiye Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti sunulmuştur. Diş Ünitemizde dolgu, çekim, poliklinik hizmetleri sunulmakta olup 2007 yılı içerisinde Protez yapımı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Hastanemiz Laboratuar Ünitesinde, bir Hemogram Cihazı , bir Hormon Cihazı, bir Koagülometre, bir Otoanalizatör bulunmakta olup 2006 yılı içerisinde 103465 test, 9769 hastaya uygulanmıştır. Hastanemiz Röntgen Ünitesinde bir Röntgen Cihazı bulunmakta olup 5730 hastaya hizmet verilmiştir. Hastanemizde Doğumhane Ünitesinde 29 (Yirmidokuz) adet doğum gerçekleşmiştir. 2005 yılı Ağustos ayında Hastanemizde Diyaliz Ünitesi faaliyete geçirilmiş olup, 3 (üç) adet diyaliz Cihazı ile 2006 yılı içerisinde 16 hastaya hizmet sunulmuştur.

İlçe merkezinde Sağlık Ocağında 1 Pratisyen Hekim, 2 Hemşire , 1 Ebe, 1 Şoför görev yapmaktadır. 

erzincan-refahiye3

Turizm

Kutlutepe Kalıntıları: Cengerli köyü çevresinde bulunmaktadır. Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar vardır. Çevrede bulunan önemli yerleşim alanıdır. Tarihte Kemah-Başguvar-Dariza üçgeninde, Malatya'ya uzanan yolun kilit noktası özelliğini taşımaktaydı.

Kadıköy Kilisesi: Kadıköy kilisesi, günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir. Kesme taştan yapılan kilisenin, giriş kapısı bezemeleriyle dikkat çeker. Kapıdaki atkı taşı üzerinde kabartma olarak işlenmiş haç motifi bulunmaktadır. Kilisenin içinde, duvar resimlerinin izleri mevcuttur. Apsisin önünde, ağaçtan yapılmış ince bir işçiliğe sahip bezemeli pano vardır.

Kutsal Kaya-Roma Antreposu: Kökeni Hititlere kadar uzanmaktadır. Kutsal kayanın kuzey kesiminde bulunan Roma Antreposu üç yuvarlak binadan oluşmaktadır.

Merkez Camii: İlçe merkezinde bulunan Merkez Camii, batılı dönem bezeme özelliklerini göstermekte, avlusunda ise Bahaattin Paşa şehitliği bulunmaktadır.

Köroğlu Mağarası: İlçenin Altköy mevkiinde bulunan mağaraya taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Mağaranın içerisinde kesilmiş taşlardan oturma bankları vardır. Mağaranın içinde bulunan izlerin, Köroğlu'nun kır atının izleri olduğu söylenmektedir.

Bal Kaya: Yatan Arslan görünümünü andıran kayadaki oluklara, arılar yaz aylarında yuva yapmaktadır. Bu yuvalarda oluşan ballar, oyuklardan aşağıya aktığından, kayaya Bal Kaya adı verilmiştir.

Gölet: Kalkancı köyüne 2 km mesafede bulunan Kalkancı göleti ve Akarsu köyü göleti sulama amaçlı kullanılmakta ve piknik yeri özelliği de taşımaktadır.

Dumanlı Yaylaları: İlçenin batısında, Soğukgöze ve Karaçam mevkiileri arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 2000 m olan dumanlı yaylaları genelde çam ormanları olmak üzere çayır ve bitkilerle kaplıdır.Doğal güzelliği, temiz havası, bol soğuksu kaynakları, av hayvanları ve kamp imkanları ile yaz ve kış turizme açıktır.

Refahiye Ormanları: Refahiye ilçesinin çevresinde yer alan çamlık alanlardır. Soğuk suları ve serin havası ile en güzel mesire yerlerindendir.

Ulaşım

İlçemizin E-80 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı İl merkezi ile ulaşım konusunda bir problemi yoktur. Sadece kış aylarında belirli dönemlerde Sivas yönüne doğru Kızıldağ, Erzincan yönüne doğru Sakaltutan mevkilerinde bazı aksamalar olmaktadır. Buralarda da yol hemen açılmaktadır. Yaz mevsimlerinde tüm köylerimize araç ile ulaşım sağlanmaktadır. Kış mevsiminde ise yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yolların açılması için köy hizmetleri ekipleri yoğun çaba sarf etmektedir. Köy Hizmetleri Şantiye Şefliğinin 8 Operatör, 3 Operatör Yrd., 4 Şoför, 1 Ahçı ve 1 Bekçi olmak üzere toplam 13 personeli bulunmaktadır. Köy Hizmetleri Şantiye Şefliğinde bulunan araçlar; 4 adet greyder, 2 adet dozer, 1 adet kar savurmalı, 1 adet kar bıçaklı man, 1 adet servis aracı, 2 adet pikap, 1 Adet lastik tekerlekli kepçe.

turkyo-homend-dograyici1

 

HOMEND 2102 ROBOCHOP DOĞRAYICI

No tags for this post.

Leave a Reply