Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

erzincan-otlukbeli

Tarihi olaylar

Otlukbeli ilçesi, Bayburt ve Erzincan illeri arasında bulunmaktadır.

Otlukbeli'nin bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. O yıllarda Hurriler, Erzincan ve yöresine hakimken daha sonraları hükümranlıklarım güneye kaydırdıklarından bu yöreye Ümtizililer ve Alkuşiler egemen olmuşlardır.

Yöre, MÖ 900'lü yıllarda Urartu Devleti'nin sınırları içinde kalmış ve daha sonraları MÖ 600'lü yıllarda Urartu Devleti'nin yıkılmasıyla 30 yıl kadar İskitler'in egemenliği altında kalmıştır.

İskitler'den sonra Medler, MÖ 550 yılında ise Persler yörede 200 yıl kadar hüküm sürmüşlerdir. MÖ 334 yılında İskender'in Persler'i yenmesiyle yöreyi İskender idare etmeye başlamıştır.

MÖ 515'ten itibaren Sabarlar, yöreye akınlar düzenleyerek yöreyi Ankara'ya kadar işgal etmişlerdir.

M.S. 7. yüzyılın yıllarına kadar Erzincan ve yöresinin zaman zaman Bizans zaman zaman da Sasaniler'ce yönetildiği kayıtlar arasındadır.

636 yılında ise Kafkaslardan Doğu Anadolu'ya akın eden Türk boyları yöreyi ele geçirmiş ve üç buçuk asırdan fazla bir zaman yöreye hakim olmuşlardır; ancak sık sık Arap akınlarına maruz kaldıklarından köklü bir yapı oluşturamamışlardır.

10. yüzyıldan itibaren ise Oğuz boyları Anadolu'ya gelerek Otlukbeli'ni ve Doğu Anadolu'yu yurt edinmişlerdir.

Daha sonra 1071 Malazgirt Zaferi ile Oğuz Türkleri'nin eline geçen yöre, Anadolu Selçuklu İmparatorluğunu teşkil eden 3 beylikten biri olan Mengüçler'in egemenliğine girmiştir.

1228'de Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Mengüç Beyliği ortadan kaldırılınca yöre, Selçuklu Tabeyleri'nce yönetilmeye başlamıştır.

1243'de ise Moğollar, Selçukluları Kösedağ Savaş'ında yenerek yöreye hakim olmuşlardır. 1343'de ise Eretna Beyliği, yöreye egemen olmuştur.

Eretna Beyliği, Timur'un Anadolu'ya gelmesiyle kendisine tabi olmuştur.Bundan sonraki dönemlerde Kadı Burhaneddin, Akkoyunlular ve Karakoyunlular arasında hakimiyet yarışı sürerken 1410 yılında Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Erzincan'a egemen olmuştur. 1422 yılında ise Erzincan ve yöresi Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülüg Osman Bey tarafından alınmış, daha sonra bir kez daha Karakoyunlular'ın eline geçmiştir.

Son olarak, 1457 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın idaresine girmesiyle Akkoyunlu-Karakoyunlu mücadelesi de son bulmuştur.

Otlukbeli Anadolu tarihi ve Anadolu birlik ve bütünlük için önemli bir muharebe meydanı olmaktadir. Bu savaş neticesinde, Fırat nehrinin batısı kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. Batılılar, Osmanlı Devleti'ni mağlup edip, İstanbul’a tekrar hakim olamayacaklarını kesin olarak anladılar Otlukbeli’nde, 11 Ağustos 1473 tarihinde meydana gelen muharebe gününde, bir tarafta Fatih Sultan Mehmet Han, Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa, Karaman Valisi Şehzâde Mustafa Çelebi, Amasya Valisi Şehzâde Bayezid ile 100 000 çıkan Osmanlı ordusu ve diğer tarafta Akkoyunlu Uzun Hasan, oğulları Zeynel Mirza,Uğurlu Mehmed Mirza, Uzun Hasan safında olan Karakoyunlular ve Karamanlılar ve yardımcı Gürcü kuvvetleri Otlukbeli’nin tepeleri, Akkoyunlular ve 70 000 asker tarafından tutulduğundan, Osmanlı ordusu Üçağızlı mevkiinde savaş düzeni aldı. Osmanlıların, Uzun Hasan’ın merkez kuvvetlerini şiddetli top ve tüfek atışlarıyla ateş altında tutması, Akkoyunlu kuvvetlerini iyice bozdu. Akkoyunlu ülkesinde bu savaş muharebesi sonrasından taht mücadelesi başlayıp, hanedan parçalandı. Karamanlı ülkesi, Osmanlı hakimiyetine geçti. Otlukbeli Zaferi öncesi ve sonrası, tecavüzlerini arttıran Haçlı korsanlarının Akdeniz ve Ege sahillerindeki saldırıları da neticesiz kaldı. Venedikliler de anlaşma istemek zorunda kaldı.

erzincan-otlukbeli

Coğrafi Özellikler

İlçe, 254 km2'lik alana sahiptir. Kuzeyinde Bayburt ili (52 km) ve Demirözü ilçesi (40 km), doğusunda Aşkale (100 km) ve Tercan (67 km) ilçeleri, güneyinde Çayırlı ilçesi (37 km), batısında ise Demirözü ve Çayırlı ilçeleri ile çevrilmiştir.

Erzincan'a 148 km, Trabzon'a 240 km, Erzurum'a 158 km ve Gümüşhane'ye 140km'dir.

İlçe içinden ulaşım, karayoluyla gerçekleşmektedir. Otlukbeli-Çayırlı ile Ağamçağam köyü yolu dışında tamamı asfalt kaplamalı olan yolu bulunmamaktadır.

İlçeye en yakın hava alanları, Erzurum ve Erzincan hava limanlarıdır.

İlçe merkezinin rakımı 1750 metre olup köylerinin yüksekliği 1700-1900 m arasındadır.

İlçenin kuzeydoğusundaki köyleri, daha yüksektir. İlçenin Bayburt ile olan sınırı Ağlovu ve Taşkınlı Tepeleriyle çevrilmiştir. Bu tepelerin güney yamaçları,ilçemiz sınırlan içindedir.

İlçe içinde önemli sayılabilecek akarsu olmayıp çok sayıda çay ve dere bulunmaktadır. Boğazlı köyünden Soğulcak Deresi ve Küçük Otlukbeli köyünden Tekesor Deresi birleşerek batıdan doğuya doğru akan Karakulak Çayım meydana getirirler. Karakulak Cayma daha sonra Ağamçağam Deresi, Umurlu Deresi ve Yeşilbük Deresi katılır.

Ufak derelerle beslenen Karakulak Çayı, Çayırlı ilçesi sınırları içinde Karasu Irmağı ile birleşir.

İlçe merkezinin 6 km kuzeybatısında Küçük Otlukbeli sınırları içinde Sazlar Deresine batıdan karışan isimsiz bir kol akarsu üzerinde Otlukbeli Gölü yer almaktadır. Mevsimine göre uzunluğu 150-160 m, genişliği 30-50 m arasında değişen; yüzölçümü 6500 m2 dolaylarında olan küçük bir göldür.

Göl, maden sularının oluşturduğu traverten şeddi gölü olup, oluşumu günümüzde de devam etmektedir. Gölün en önemli özelliği, çanağının ve oluşumunun göl türleri içinde günümüze kadar bilinenlerin içerisinde dünyada tek tip oluşudur. Göl, bu özelliğinden dolayı doğal anıt olarak nitelendirilmektedir.

Göl, deniz seviyesinden 1855 m yükseklikte olup azami derinliği 15-18 m dolayındadır. Göl, kalsiyum, magnezyum ve demir katyonları ile bikarbonat, sülfat ve klorür anyonlarım içermektedir.

Gölün içindeki maden suları, romatizmal hastalıklarda, kırık çıkık sekellerinde ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağlamaktadır.

Otlukbeli Gölü, 15.04.1994 gün ve 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu karan ile doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır.

erzincan-otlukbeli2

İklim

İlçe, Erzincan'ın en yüksek ilçelerinden biri olduğundan karasal iklimin en etkin olduğu yöredir. Kışları oldukça uzun ve soğuk, yazları ılık geçmektedir.Dolayısıyla bu iklim ve arazi yapısıyla kayak sporuna elverişlidir.

En soğuk aylar Ocak ve Şubat, en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Kasım aylarında başlayan kar yağışı yoğunlukla Şubat aylarında devam eder ve Nisan ayı sonlarında yerini ilkbahar yağmurlarına terk eder. Yağmur, genelde ilkbahar ve sonbahar ortalarında yağar.

İlkbaharda yeşererek dağ lalesinden sümbül, nergis, çoban yıldızı ve nilüferine kadar bin bir çiçekle süslenen yaylaları gezilip görülmeye, soğuk kaynak suları ve maden suları kaynağından içilmeye değerdir.

Bitki Örtüsü

İlçe çıplak bir arazi yapısına sahip olsa da otsu bitki örtüsüyle kaplıdır. Bu otsu bitki örtüsü step karakterindedir.

Bozkır niteliğinde olan bu bitki örtüsü, ilkbahar yağışlarında yeşerip çiçeklenir, gelişir; ancak yağışların azalmasıyla yazın kuruyarak sonbahar ayları ortalarındaki yağışlarla yeniden yeşermeye başlar.

İlçemizde doğal orman yok denecek kadar azdır. Toplam 3403 hektarlık alan (% 3) ormandır. Ördekhacı Köyü civarında ardıç, Yeşilbük köyü etrafındaki tepe ve yamaçlarda ise pelit, dağ kavağı ve meşe ağaçlarına rastlanır.

 turkyo-lg-televizyon5

 

LG 42PA4500 HD Plazma TV

No tags for this post.

Leave a Reply