Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

bingöl-genc

TARİHÇE                              

İlçemizin eski adı Darahini olup, Ağaçlı Çeşme anlamına gelmektedir. Söylentiye göre ilçemizde bulunan çeşmeye Dara adındaki zamanın kadın hükümdarının adı verilmiştir. Dara adı, çeşme anlamına gelen Hini kelimesiyle birleştirilerek Darahini adını almış ve günümüze kadar gelmiştir.

1473 yılında yapılan Otlukbeli savaşından sonra Osmanlı idaresine giren Genç ilçesi, komşu Vilayet, Sancak ve Eyaletlere bağlı kalmıştır. 1881 yılında Bitlis Vilayetine bağlanmış, 1924-1927 tarihleri arasında il merkezi olmuş, 1927-1936 tarihleri arasında Elazığ iline bağlı ilçe haline getirilmiş, 1936 yılında Bingöl il olunca Bingöl'e bağlanmıştır.

İlçe Murat Nehri vadisinde 1712 km²'lik alan üzerinde kurulmuş olup,kuzeyinde Bingöl merkez, doğusunda Solhan ilçesi, güneyinde Diyarbakır iline bağlı Kulp-Lice-Hani ilçeleri, batısında ise Elazığ iline bağlı Arıcak- Palu ilçeleriyle çevrelenmiştir. İlçenin toplam sınır uzunluğu 194 km, deniz seviyesinden yüksekliği ise 1125 m. dir.

COĞRAFİ YAPI                  

Genç ilçesi dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olup, belli başlı dağları doğuda Akçakara, batıda Akdağlar, güneyde ise Koz dağlarıdır. Bu dağların büyük bir kısmı ormanlarla kaplı olup, orman örtüsü bakımından Bingöl’ün en zengin ilçelerinden biridir. Doğu Anadolu’nun kırık fay kuşağı üzerinde yer alan Genç ilçesinde bugüne kadar irili ufaklı birçok deprem olmuştur.

İlçe, Doğu-Batı istikametinde Murat Nehri, Kuzey-Güney istikametinde ise Hamek Deresi ve Vahkin Çayı ile üç büyük parçaya ayrılmıştır. İlçede karasal iklim hakim olup, yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk, sert geçer. İlkbahar ve Sonbahar’da bol yağış alan ilçenin, en soğuk ayları Ocak ve Şubat(-24), en sıcak ayları ise Temmuz ve Ağustos (41,5) tur.

NÜFUS DAĞILIMI           

Türkiye İstatistik Kurumunun 2009 yılı verilerine göre Genç İlçesinin nüfus toplam olarak 35.969’ dur. Bu oranın 18.691’ lik kısmı merkez ilçede geriye kalan 17.278’ lik kısmı da köy ve beldelerde yaşamaktadırlar.

2008 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusunda azalma köy ve belde nüfuslarında ise artma görülmektedir.

bingöl-genc1

EĞİTİM DURUMU          

İlçemiz eğitim yönünden Cumhuriyet döneminde büyük gelişme göstermesine rağmen, istenilen seviyeye gelinememiştir. Eğitim-öğretimin gelişmesinde sosyal ve ekonomik faktörlerle birlikte coğrafi konum, yerleşim birimlerinin dağınık olması ve son zamanlardaki terör olayları önemli ölçüde engel teşkil etmektedir. İlçe merkezinde bir Lise, bir İmam-Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve 6 adet İlköğretim Okulu,4 YİBO bulunmaktadır.Servi Belediye merkezinde de 1 adet YİBO mevcuttur. Ayrıca ilçemize bağlı köylerimizde 5. sınıfa kadar eğitim verilen toplam 45 köy ilköğretim okulu faal durumdadır. İlçe genelinde ilk ve ortaöğretim okullarında 4.141’sı erkek, 2.981’si kız olmak üzere toplam 7.125 öğrenci bulunmaktadır. İlçemizde 113’ni branş, 198’i sınıf olmak üzere toplam 311 öğretmen görev yapmaktadır. Halk Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla 2003 ve 2004 4 adet 1. kademe okuma yazma kursu Yazma kursu, 1 adet 2. Kad.Okuma-Yazma kursu , 7 adet halıcılık, 1 adet Kalorifer ateşçiliği, 1 adet Bilgisayar operatörlüğü 1 adet makine nakışları, 1 adet Üniversite kursu, 287 bayan, 128 erkek vatandaşımıza yaygın eğitim hizmeti verilmiştir. İlçe standartlarında modern sayılabilecek 40 yataklı bir öğretmenevi mevcuttur. Okur-yazarlık oranı % 70’ ler civarındadır. Halk kütüphanesi ve kültür merkezi mevcut olup, toplantı, sergi, kurs, yarışma gibi faaliyetler için uygun salonu vardır.

SAĞLIK                 

Genç Devlet Hastanesinde 9 Doktor, 1 Diş Hekimi, 14 Hemşire, 7 Ebe , 4 Sağlık Memuru, 3 Anestezi Teknisyeni, 6 Röntgen Teknisyeni, 5 ATT, 6 Laboratuar Teknisyeni, 4 Tıbbi Sekreter, 8 Memur, 1 Teknisyen, 3 Şoför, 5 Hizmetli;

Genç Merkez Sağlık Ocağında 2 Doktor, 3 Sağlık Memuru, 4 Hemşire, 7 Ebe, 1 Memur, 1 Tıbbi Sekreter, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 Şoför, 2 Hizmetli;

Çaytepe Sağlık Ocağında 1 Doktor, 1 Sağlık Memuru, 1 Ebe, 1 Vekil Ebe, 1 Memur, 1 Hizmetli

Servi Sağlık Ocağında 1 Doktor, 1 Vekil Ebe, 2 Vekil Hemşire, 1 Memur, 1 Şoför, 3 Hizmetli hizmet vermektedir.

Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 1 hastane, 3 sağlık ocağı ve bunlara bağlı 14 sağlık evi bulunmaktadır. Yayla Sağlık Ocağı ve 5 Sağlık evi kapalıdır.

Çevirme, Yayla, Çanakçı, Doğanevler Sağlık evleri onarımı yapılmış olup birer personel çalışmaktadır. 6 köyde sağlık evi olmadığından geçici olarak kiralık köy evlerinde hizmet verilmektedir.

Merkez Sağlık Ocağında 1 adet, Genç Devlet Hastanesinde 2 ve Servi Sağlık Ocağında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet ambulans mevcuttur.

Yıkılmış olan Yayla Sağlık Ocağı ve lojmanlarının yapılması, Merkez Sağlık Ocağı Lojmanlarının ve Sağlık Evlerinin bakım, onarımı ile Çaytepe, Servi Sağlık Ocaklarına sağlık personellerinin atanmasına ihtiyaç vardır.

bingöl-genc2

EKONOMİK YAPI                             

İlçemiz az gelişmiş bölgeler arasında yer almakta olup, halkın gelir seviyesi Türkiye ortalamasının  altındadır. 1 Adet tuğla fabrikası ve küçük çapta atölyeler dışında herhangi bir sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Sanayi kuruluşlarının olmayışı ve son yıllarda terör nedeniyle köylerimizde tarım ve hayvancılığın durma noktasına gelmesi nedeniyle işsizlik had safhadadır. Halkın çoğu bu nedenle  metropol illere mevsimlik  olarak çalışmak maksadıyla gitmektedir. İlçe merkezinde civar il ve ilçelerin tuğla ihtiyacını karşılayan ve 1996 yılında özelleştirilen günlük 21.000 adet tuğla üretim kapasiteli  tuğla fabrikasında, yılda 7.665.000 adet tuğla üretilmekte ve fabrikada 80-100 kişi istihdam edilmektedir.

İlçemizde ticaret genel olarak halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, pazar ve panayır gibi faaliyetler yoktur. İlçe esnafının ticareti ağırlıklı olarak kamu kurumlarında çalışan memur ve işçiler ile sürmektedir. Merkezi Bingöl’de bulunan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi ilçemizdeki esnafa kredi sağlamakta yararlı olmaktadır. Bankacılık hizmetleri ilçemizdeki tek banka olan Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülmektedir. İlçemizde bir süreden beri durmuş olan demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının 2000 yılından itibaren yeniden başlaması ilçedeki ticaretin gelişmesi bakımından faydalı olmuştur. Yine ilçemizden geçen Bingöl-Diyarbakır karayolunun tam anlamıyla ulaşıma açılmasıyla, ilçe ticareti olumlu yönde etkilenmiştir.

İlçe  ekonomisi  büyük  oranda  tarım  ve hayvancılığa dayalıdır. İlçenin tarıma elverişli topraklarının büyük bölümünde sulu(% 77), çok küçük bir bölümünde ise kuru tarım(% 23) yapılmaktadır. Tarımsal faaliyet ağırlıklı olarak buğday, sebzecilik ve az miktarda da meyveciliğe dayanmaktadır.

İlçenin toplam arazi varlığı şöyle oluşmaktadır;

Orman                 : 460.470 da

Çayır-Mer’a          :   57.610 da

Diğer Arazi         :1.202.104 da

Tarım Arazisi     :   43.666 da

İlçede hayvancılık dağ köylerinde keçicilik, ova köylerinde koyunculuk ve süt inekçiliği olarak yürütülmektedir. Terör nedeniyle son on yılda hayvancılık faaliyetleri önemli ölçüde azalmış olmakla birlikte, son birkaç yıldır yeniden bir canlanma gözlenmektedir.

İlçede son yıllarda hayvancılık çalışmalarına ağırlık verilmiş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlık SOYADA (S.R.A.P) Vakfı işbirliği ile süt inekçiliği, koyunculuk ve yem bitkileri  projeleri hazırlanıp uygulamaya konulmuş ve bu çerçevede bir taraftan fakir vatandaşlara istihdam imkanı sağlanırken diğer taraftan da düşük verimli ırkların yerine yüksek verimli kültür ırklarının özendirilmesi amaçlanmıştır. Uygulanan projeler ile ilçeye yüksek kalitede ve kültür ırkı olarak 74 baş Holstein cinsi gebe düve, 848 baş İvesi cinsi koyun girmiştir.

İDARİ YAPI                         

Genç ilçesinde biri merkez, ikisi belde olmak üzere 3 adet belediye teşkilatı bulunmaktadır.

Genç Belediyesi

Belediye 1936 yılında kurulmuş olup, 5 mahalleden oluşmaktadır. 2006 yılı kesin hesabı Gelir 2.067.595,51- TL, Gider 2.802.590,71- TL dir. 2008 yılı bütçesi 5.103.632,00 TL dir. 22 memur, 2 sözleşmeli personel ve 30 sürekli işçi olmak üzere 54 personel ile hizmet yürütülmektedir. İlçenin İmar planı 1993 yılında Yeşildere ve Yoldaşan mahallesi hariç onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Su şebekesi ihtiyaca cevap verecek nitelikteyse de kuyulardan temin edildiğinden maliyeti yüksektir.Yeşil dere mahallesi hariç diğer mahallelerin tümünde kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bingöl Belediyesi ile ortaklaşa yapılan (Genç-Bingöl) Kürük içme suyu projesi, Genç-Bingöl arası İçme suyu İshale Hattı projesi inşaatı devam tamamlanmış ve kullanıma hazır duruma gelmiştir..Belediye hizmet binası inşaatı tamamlanmış olup,hizmete girmiştir.

Küpar ve Valir (Ledız) çayları ile ilçe merkezinde bulunan kuru derelerin ıslah edilmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir.Acil olarak belediye hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet Greyder temin edilerek hizmete sunulmuş ayrıca 1 adet Vidanjör ve 1 adet silindire ihtiyaç vardır.

bingöl-genc3

Servi Belediyesi

Servi Belediyesi 1989 yılında kurulmuştur. Belediye kendi hizmet binasında hizmet vermektedir.

Belediye’de 5 Memur, 9 kadrolu işçi çalışmaktadır. Belediye bünyesinde 1 Adet M 23 yarım Otobüs 1 Adet Traktör, 1 Adet Binek Taksi 1 Adet Münübüs 1 Adet 2530 Cargo Ford Kamyon 1 adet Arozöz İtfaiye aracı ve 2 Adet yükleyici ve kazıcı kepçe mevcuttur.

Belediyenin hali hazır haritası ve kadastro paftaları ve imar planı mevcuttur. Belediyeye bağlı Yenişehir, Doğu kent ve Kültür Mahallelerin içme suyu şehir şebekesi, Fatih mahallesi, Yeni çevre mahallesi, Armağanlı mezrası, Şefik Dursun Mahallesi Dirzalan mezrası Şehir içi İçme suyu Şebekesi mevcut olup, su sıkıntısı Yoktur. Kanalizasyon sıkıntısı devam etmektedir. Bir çocuk parkı ve 1 çocuk bahçesi vardır.

Belediye’ye ait 8 daireli lojman bulunmaktadır. Belediye’ye ait 2 katlı otel bulunmaktadır.

2010 Yılı Kesin Hesabı (TL)

a) Gelir : 290.603,43

b) Gider : 257.787,55

2010 Yılı Bütçesi (TL)

1.840,000,00

Çaytepe Belediyesi

Belediye 1994 yılında kurulmuş olup, 1 mahalleden oluşmaktadır. 2004 yılı bütçesi 380.000.000.000.-TL, 2003 yılı kesin hesabı 186.168.000.000.-TL.dir. 13 adet memur kadrosu mevcut olup, 4 ‘ü memurve11 adet geçici işçi çalıştırılmaktadır. İmar planı mevcut olup, mali kaynak yetersizliğinden uygulanamamıştır. İçme suyu şebekesi mevcut olup ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kanalizasyon çalışmaları yapılamamıştır. Önemli bir yatırımı bulunmamaktadır.

İçme suyu ve kanalizasyon ile imar planında bulunan yolların kamulaştırılması gerekmekte olup, 2 Adet kamyon,1 ad.pick up,2 otobüs,1 ad. Minibüs,1 ad.traktör ve 1 ad.binek aracı mevcut olup,1 Adet itfaiye aracına ihtiyacı vardır.

B- KÖYLER         

İlçeye bağlı 62 köy ve bu köylere bağlı 242 mezra yerleşim yeri bulunmaktadır. Köylerde ekonomik hayat tarım ve hayvancılık üzerinedir. Ancak terör olaylarından dolayı bu uğraşlar da kesintiye uğradığından köylerden ilçe merkezine, Bingöl iline, çevre il ve ilçeler ile büyük şehirlere yoğun bir göç yaşanmıştır. İlçeye bağlı 20 köy ve bunlara bağlı mezralarda toplam 1070 adet Geçici Köy Korucusu teröre karşı mücadele vermektedir. Koruculuk sisteminin uygulandığı köylerde kayda değer göç olayı yaşanmamıştır.

Sağgöze ve Geyikdere köyleri dışında 60 köy ile ilçe merkezi arasında ulaşım sağlanmaktadır. İlçe merkezinin köylerle ulaşımını sağlayan yolların toplamı 305 km olup, bunun 40 km.si asfalt, 82 km.si stabilize, 165 km.si tesviye ve 18 km.si ham yoldur. Ülkemizde uygulanmakta olan KÖY-DES projesi köylerimizin büyük bir kısmının yol ve su sorunu çözmüş, bu sorunu devam eden köyler için ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

turkyo-akillitahta-board

 

TBOARD T-82 Dokunmatik Akıllı Tahta

No tags for this post.

Leave a Reply