Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

bingöl-adakli

Tarihçe

İlçemizde ilk insan topluluklarının yerleşim tarihleri bilinmemekle birlikte, tarihi eserlerin varlığı ve yapılan incelemeler, yerleşimin Kiğı İlçesiyle beraber başladığı kanaati uyandırmakta, bu da yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarına uzanmaktadır.

İlçe 1839'da Kiğı İlçesiyle Erzurum'a bağlı bir köy iken 1926'da Erzincan'a, 1936 yılında da Bingöl iline bağlanmış ve Nahiye statüsüne kavuşmuştur.

1968 yılında Azakpert olan ismi Adaklı olarak değiştirilmiştir.

04.07.1987 tarihinde 3392 sayılı Yasayla ilçe statüsüne kavuşmuştur. 1988 yılı başında ilk Kaymakam ataması yapılarak, idari teşkilatlanması başlamıştır.

Coğrafya

İlçenin köyleri ile birlikte yüzölçümü 879 km²'dir. Bu da, il yüzölçümünün yüzde 10.82'sine tekabül etmektedir. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. İl merkezinden uzaklığı 66 kilometredir.

İlçede ilçe belediyesi dışında belediye bulunmamaktadır. Belediye sınırları içindeki mahalle sayısı 5'tir. İlçenin 35 köyü ve bu köylere bağlı 75 mezrası bulunmaktadır.

İlçemizin Ekonomik Durumu

İlçe ekonomisi genelde Tarım ve Hayvancılığa dayalıdır. Üretim pazardan çok tüketime yöneliktir. Buğday ve Arpa gibi tahılların yanında fasulye, ceviz, elma ve patates üretilmektedir.

Hayvancılık genelde ilkel usullerle yapıldığı için, sayıca fazla görünen hayvanların ekonomik hayata katkıları çok azdır. Arazi yapısı itibariyle yöre özellikle küçükbaş hayvancılığa çok elverişlidir.

Terörün olmadığı yıllarda hayvancılık daha yaygın olup, terör olayları sonucu hayvancılıkta düşüş görülmektedir. Ancak ilçemizde şu anda arıcılığa daha fazla önem verilmekte ve kaliteli bal üretilmektedir.

İlçemizde son zamanlarda tarımda makineleşme ve fenni usuller yaygınlaşmış olup, özellikle meyve bahçesi sayısında büyük artış görülmüştür. İlçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi ve kavak yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Endüstriyel faaliyet yoktur. Basit marangoz atölyesi ve günlük ihtiyaçları karşılayabilen dükkânlar vardır. Ticaret, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnaf faaliyetlerinden ibarettir. İlçede Pazar kurulmamakta ve panayır faaliyetleri de yoktur.

İlçede sadece Ziraat Bankası Şubesi vardır. Kırsal kalkınma projesi kapsamında ciddi çalışmalar yapılmasının ilçenin ekonomik yaşamına önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. İlçede küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı geliştirmek, ceviz ve kavak üretimini yaygınlaştırmak için teşvik uygulamaları yapılmalıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu sekreterliğinin işbirliği ile uygulanan Kırsal Alanda Sosyal Destek (168 Başlık “84 Ailex2 Baş/Aile” Süt Sığırcılığı ve 84 Ahır İşletme (Makine/Bina) inşaat yapımı) Projesi kapsamında S.S. Adaklı İlçe Merkezi. Bağlarpınarı, Erbaşlar, Karaçubuk ve Akbinek Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine toplam 1.174.180,00 YTL Tahsis edilmiştir. Üyeler tarafından Ahırlar ve hizmet binası yapılarak Hayvan alımı yapılmıştır.

bingöl-adakli1

Nüfus

1997 yılında Genel Nüfus Tespitine göre ilçe merkezinin nüfusu 4.604, köylerin nüfusu ise 6.825'tir. Km² başına 13 kişi düşmektedir. Halk Kurmanc ve Zazalardan oluşur.

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 10856'dir. Bunun 3370'si ilçe merkezinde, 10856'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Yıllara göre ilçe nüfus verileri

Yıllar     Merkez                Köyler  Toplam

2007                                     

2000      3370      10856    10856

1997                                     

1990      4548      14971    19519

 

Eğitim Ve Kültür             

İlçede Okuma-Yazma oranı Devlet İstatistik’in 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre % 65’ tır.İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından son zamanlarda yapılan Alan araştırmasında % 92 olduğu, Son zamanlarda halk tarafından eğitim ve öğretime önem verilmekte, özellikle kız çocukları okutulmaktadır.

İlçe düzeyinde konuşulan dil Türkçe’dir. Mahalli lisan genelde köylerde konuşulmaktadır. İlçe merkezinde 1 Lise,1 Kız PİO , 65 İlköğretim olmak üzere toplam 67 okul mevcuttur. İlçemiz Merkez ve Köylerinde 29 İlk Öğretim Okulu (PİO dahil), 1 Lise öğrenime açık olup geriye kalan 37 ilköğretim okulu öğrenci yetersizliğinden dolayı Eğitim ve Öğretime kapalıdır.

Açık bulunan okullarda ilk öğrettim öğrenci sayısı (766 kız, 820 erkek öğrenci) 1.586, lisede öğrenim gören (45 kız, 87 erkek öğrenci) 132, Ana sınıf öğrencisi 86 olmak üzere genel toplam 1.804 dır.

Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde: 2008-2009 Eğitim ve Öğretim I.döneminde 1 Adet 1.Kademe Okuma yazma Kursunda 3 kız 6 Erkek Toplam 9, 2 Adet 2. Kademe Okuma Yazma Kursunda 10 kız ve 16 erkek toplam 26, Hasbağlar Köyünde 6.ve 7. Sınıflara Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarına Hazırlık kursunda 20 Kız 16 Erkek toplam 36 öğrenci; genel toplam 188 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

bingöl-adakli2

Ulaşım Ve Altyapı Durumu       

İlçenin en önemli sorunu ulaşım konusudur. İlçemiz ile Sancak Beldesi arasındaki 28 km’lik yol KÖYDES Projesi kapsamında malzemesi serpilip sıkıştırılarak İl Özel İdare Müdürlüğünce asfaltlanmıştır. Kış mevsiminde bu yolun ve Elazığ İli Karakoçan İlçesi yolunun açık tutulması gerekmektedir. İlçenin İl ile olan ulaşımı yeterlidir Ayrıca; KÖYDES Projesi kapsamında 2007 yılında Adaklı – Erbaşlar-Sütlüce, Adaklı – Mercan- Kırkpınar-Kalıova gurup yolu, Kaynakdüzü-Karakoç ve Kantar mezrası, Elmadüzü Köy yolu, Mercan- Çomak ve Ayranlı mezrası, Kırkpınar, Erler, Sütlüce,Aktaş, Çatma ve Yel değirmeni, Çatmaoluk-Çiçekli-Çem-Arzu grup yolu, Topağaçlar-Gökçeli-Çanakçı grup yolu, Karakoç-Doluçay bağlantı yolu, Ayvadüzü-Haraba yolu, Doğankaya- Çatma bağlantı yolu ve Boyalı ana bağlantı yolu,Gökçeli-Çanakçı mezrası bağlantı yolu,Hasbağlar –Yakınca mezrası bağlantı yolları düzeltilerek alt yapıları ile birlikte sıkıştırılarak stabilize edilmiştir. Ayvadüzü menfez yapımı ve Kozlu-Gözütok Köprü yapımı 2008 yılında; Çatmaoluk – Çem ve Arzu mezraları,Ayvadüzü- Haraba mezrası,Elmaağaç – Tenyan Mezrası,Doğankaya – Çelebi mezrası ve Karaçubuk köyüne içme suyu ; Kuşçimeni,Kozlu-Erbaşlar bağlantısı,Erbaşlar-Uzunlar Mahalallesi,Doğankaya,Yel değirmeni-Osmanuşağı bağlantısı,Çevreli-Yonacalık Uzunpazar Ayvadüzü grup yolu bağlantısı,,Çatma köyü,Kamışgölü,,Gökçrli köyü Tülezer Çanakçı Dinçerler bağlantı yolu, Doluçay köyü eski yerleşim yeri,Ayvadüzü-Aktaş köyü yol ayrımı bağlantısı yerleşim yerleri köy yolları altyapı ve stabilize yapımı,Kaynakdüzü köyü Sıralısöğütler mezrasına köprü yapımı ayrıca Adaklı-Karaçubuk köyü köprü bağlantısı 1 kat asfalt yapımı gerçekleşmiştir. Ayrıca Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında; Adaklı Mercan köyü İkiz mezrası ile Kaynakdüzü köyü Kale ve Kantar mezraları grup içme suyu, Sarıdibek köyü,Külyan ve Sünnet mezraları grup içme suyu,Akbinek-Osmanuşağı,Sarıdibek köyü Külyan ve Sünnet mezraları,Altınevler ve Kabaçalı köy yolları altyapı ve stabilize yapılmıştır

Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle gerek köy yolları, gerekse İl merkezine bağlantı yolu zaman zaman ulaşıma kapanmaktadır. İlçe merkezinde bulunan Köy Hizmetlerine ait bir adet greyder, bir adet kepçe ve bir adet dozerle kar mücadelesi yapılmaktadır.

İlçenin en kullanımlı ve en kısa yol güzergâhı ile hâlihazırda kullanılmakta olan Adaklı-Karaçubuk-Sancak-Bingöl yolu bakımı yapılarak asfaltlanmıştır. Ancak Söz konusu yolun kış aylarında açık tutulması köy yollarının bakımı için, İl Özel İdare Müdürlüğünce devamlı olarak personel bulundurulmalı, araç ve gereç takviyesi yapılmalıdır.

Haberleşmede İlçe merkezinde 1000 abonelik Dicle tipi otomatik bir santral mevcut olup halen 500 aboneye hizmet vermektedir. Merkez santralına bağlı 2 acente telefonu mevcut olup, Doğankaya Köyünde 250’lik, Hasbağlar Köyünde 250’lik, Gökçeli Köyünde 250’lik, Karaçubuk Köyünde 250’lik ve Bağlarpınarı Köyünde 250’lik Santraller Hizmet vermektedir. Aynı santrallere bağlı Kuşçimeni, Kamışgölü, Topağaçlar, Yeldeğirmeni, Akbinek, Erbaşlar, Elmaağaç, Doluçay, Çatma ve Mercan Köyleri Haberleşme hizmeti almaktadır. Diğer Köylerimizde ise Telefon bulunmamaktadır. Haberleşme Sistemi dış hat bağlantısı fiber optik sisteme geçirilmiştir.

İlçemizde hatların arızalarının giderilmesi için yeterince personel ve araç bulundurulması gerekmektedir. Yöre itibariyle köylerde sık sık telefon arızaları olmakta, güvenlik alındıktan sonra bu arızalar giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak daha önce döşenen kabloların uzun süre kullanımda olması, çoğunun eski ve kopuk olması sebebiyle bu tür arızalara rastlanmaktadır.

İlçe merkezinde Tv. Yayınları net olarak izlenmektedir. TRT vericileri ilçemizin Karaçubuk, Bağlarpınarı ve Doluçay Köylerinde bulunmaktadır. Şu anda “Aktarıcı Sistemi” ile izlenen TRT yayınlarının daha sağlıklı olabilmesi için ilçemize “Uydu Sistemi” kurulması gerekmektedir. İlçe merkezinde TRT 1,2,3,4, yayınları izlenmekte, ilçe merkezine yakın çevre köyler de kısmen buradan yararlanmaktadır.

turkyo-nik-*yazılım

 

Nikon Kamera Kontrol Pro 2

No tags for this post.

Leave a Reply