Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

agri-cildir

İLÇENİN COĞRAFİ DURUMU:

a) Arazi Yapısı: İlçemiz merkezi, ortalama 1950 m. yükseklikte düz bir alana kurulmuş , köyleri ise kısmen düz ve kısmen de engebeli bir arazi üzerine yerleşmiştir. İlçemizin toplam yüzölçümü 1163 km2 dir. Bunun 1016 km2’ lik kısmı kara, geri kalan kısmı ise göllerle oluşmaktadır. Bu göllerden Çıldır Gölü 120 km2, Aktaş Gölü ise 27 km2 alana sahiptir. Bölgemizin en yüksek dağı Keldağ ve Gökdağ dır, her iki dağın yüksekliği’ de 3000 m. dir. İlçemizde 2 adet akarsu bulunmaktadır, bunlar Kura ve Karasu isimleriyle bilinmektedir.

İlçemiz’ in tarımsal alanı 276 bin dekar, Çayır-Mera 970 bin dekar, Ormanlık alanı 13 bin dekar, elverişsiz alan 121 bin dekar olup; Tarımsal alanlarda üretimin dağılımı ise 197 bin dekarla tahıllar ilk sırayı almaktadır. Yem bitkileri 550 dekar, Patates yıldan yıla azalmış olup 400 dekara inmiştir. Nadas alanı 54800 dekar , diğer tarım arazisi ise 21250 dekardır. Sebzecilik alanı ise sadece 1300 dekardır.

İlçemize bağlı 7 köyün mikro klima özelliği taşıması nedeniyle meyvecilik yapılmaktadır. Bu meyvelerden armut, ayva, elma, erik,kiraz, vişne, zerdali, dut ve ceviz yetişmektedir.

b) İklimi: Kışları çok sert ve soğuk, yazları ise ılık ve yağışlı geçen bir kara iklimine sahiptir. En soğuk ayın sıcaklık ortalaması –40 derecedir. En sıcak ayın sıcaklık ortalaması ise +25 derecedir.

c) Çevre: İlçemiz Ardahan İlinin güneydoğusunda yüksek yaylalar üzerine kurulmuş. Gürcistan ile 66 km, Ermenistan ile 3 km sınır uzunluğunda sınıra sahip olup, doğuda en uzun sınır hattı ile çevrilidir. İlçemiz Kuzeyinde Posof, Kuzey Batısında Hanak, Batısında Ardahan, Doğusunda Gürcistan, Güney Doğusunda Ermenistan ve Güneyinde Arpaçay ile çevrilidir.

İLÇENİN TARİHİ

Çıldır, en eski Türk yerleşim merkezlerinden biridir. Heredot Tarihi’ nde de bahsedildiği gibi, M.Ö. 650-700 yılları arasında bölgeye gelen Saka Türkleri, Çıldır’ a ebedi Türk olma damgasını vurmuşlardır. Zaten Çıldır adı da oradan gelmektedir.

Çıldır, Oğuz Han’ın Çavuldur Boyu adının; Çavuldur (Çaldur) Çıldır şeklinde fonetik bir değişikliğe uğramış biçimdir.

Çavuldur, Oğuz’ un Gökhan’ dan olma ikinci torunudur. Yöre halkının meskuniyeti, böylece 1071 Zaferi’nden çok daha gerilere gider. Öyle ki, Anadolu kapılarını ebedi olarak Türklere açacak olan Sultan Alpaslan’ın ordusu, Çıldır’a geldiğinde, Akçakale mevkiinde üç gün misafir edilir ve ordusuna takviye birlikler verilir.

14 Temmuz 1878’ de yapılan Berlin anlaşmasıyla Ruslara savaş borcu olarak verilecek olan 245 milyon Osmanlı altınının 200 milyonunu karşılamak üzere 3 sancak denilen Kars, Çıldır ve Batum sancakları Ruslara teslim edildi.

Merkezi Erzurum’ da olan 15. Kolordu, Kazım Karabekir komutasında Milli Şura kuvvetlerinin yardımı ile önce Ermenilerin sonrada Gürcülerin üzerine yürüdü. 25 Şubat 1921 günü Çıldır düşman işgalinden kurtularak Çıldır Türk topraklarına katılmıştır.

NÜFÜSU : İlçemizin 2000 son Nüfus sayımlarına göre İlçe Merkezi 2415, Köylerinin 12454 nüfusu olup, toplam İlçenin Nüfusu 14869 dur. Bu dağılımdan anlaşılacağı gibi toplam nüfusun %70 köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfusun %51 ini erkekler, %49 unu ise kadınlar teşkil etmektedir. Toplam nüfusun tamamı ise Türkçe konuşmaktadır.

 

agri-cildir1

İDARİ YAPISI

Çıldır İlçesi 25 Şubat 1921 yılında düşman işgalinden kurtarılarak Türk topraklarına katılmış olup, Kars İline bağlı İlçe statüsünü almıştır. Daha sonra Ardahan’ın 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla İl olması ve Resmi Gazetenin 03.06.1992 tarih ve 21247 mükerrer sayısında yayınlanmasıyla Çıldır İlçesi Ardahan’ a bağlanmış bulunmaktadır. Merkez Belediye ve Belde Belediye olmak üzere 2 belediyesi vardır.

MAHALLİ İDARELER

1- Belediyeler:

a)Çıldır Belediyesi: 1924 yılında 5 mahalleden kurulmuş olup; Çankaya Mahallesi, Çay Mahallesi, Dedekorkut Mahallesi, Ufuktepe Mahallesi ve Yeni Mahalle olmak üzere 5 muhtarlıktan oluşmaktadır.

İlçemizde devam eden belediye yatırımları; Altyapı ve kanalizasyon yapım çalışmalarıdır.

b) Aşıkşenlik Belediyesi: 1967 yılında 6 mahalleden kurulmuş olup, bunlar Aşıkşenlik Mahallesi, Hasan Tahsin Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Adem Yavuz Mahallesi ve Yeni Mahalle olmak üzere 6 mahalle muhtarlığından oluşmaktadır.

SOSYAL YAPI

1- Eğitim: İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1 Genel Lise, 1 Çok Programlı Lise, 3 adet 8 yıllık İlköğretim Okulu, 27 adet birleştirilmiş İlköğretim okulu olmak üzere toplam 32 okul mevcudumuz vardır.İlçemiz genelinde 2276 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. 5 tane köy okulumuz kapalı olduğundan bu köylerde bulunan öğrenciler Yatılı okullara veya taşımalı olarak en yakın İlköğretim Okullarında okutulmaktadır. İlçemizde 2 adet 130 yataklı Kız Öğrenci Pansiyonu, 1 adet de 180 yataklı Erkek Öğrenci Pansiyonu mevcut olup, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 8 yıllık İlköğretim Okulu binası yeni yapılmış olup 2005/2006 eğitim öğretime açılmıştır. Bu okulumuzun yanında Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından yaptırılan Kız Öğrenci Yurdu 2005/2006 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.

2- Kültür: Valilik Makamı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Kaymakamlığımız işbirliği ile 1999 yılında İlçemizde Kültür Merkezi açılmıştır. Kütüphane, okuma salonu ve bilgisayar odası bulunan merkezimiz halkımıza hizmet vermektedir.

3- Gençlik ve Spor:

İlçemizde Kaymakamlığımız tarafından yaptırılan kapalı spor salonu halkın hizmetine sunulmuştur, bu salonda çeşitli spor müsabakaları, toplantılar ve İlçemizde düğün salonu olmadığından düğün salonu olarak’ ta kullanılmaktadır. Merkez İlköğretim Okulu ve Lise Müdürlüğünün yöresel oyunları icra eden folklor ekipleri bulunmaktadır. Yine Kaymakamlığımız tarafından 1 tanesi İlçe merkezinde, 1 tanesi’ de Aşıkşenlik Beldesinde olmak üzere 2 adet spor sahası yaptırılmış olup hizmete sunulmuştur.

 

agri-cildir2

4- Turizm: İlçemiz Turizm açısından önemli potansiyele sahip olup, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek gezip görmeye değen tarihi eserleri bulunmaktadır. Bunlardan Aşıkşenlik Beldemizde Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Belde Belediye Başkanlığınca yaptırılan Aşık Şenlik Türbesi, İlçemize 2 km mesafede bulunan Şeytan Kalesi, İlçemiz Övündü köyü yakınlarında bulunan 7 katlı mağaralar ve bu mağaralara 600 m uzaklıkta bulunan Gürcistan sınırı bitişiğindeki Kurt Kalesi, Çıldır Gölü içerisinde bulunan Kuş Adası, Akçakale köyü içerisinde bulunan Alpaslan Adası ve adanın içerisinde bulunun yer altı mağaraları ile kiliseler bulunmaktadır. Ayrıca 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince İlçemiz dahilinde “ Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen Kültür varlıklarının liste dokümanı aşağıya çıkartılmıştır.

EKONOMİ

1-Tarım: İlçemizde Tarımsal alan 276 bin dekar, çayır – mera 970 bin dekar ve ormanlık alan 13 bin dekar olmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu küçük çiftçi olup tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım faaliyetleri modern tarım araçlarıyla yürütülmekte olup, köylerimizde 250 ye yakın Traktör bulunmaktadır. İlçemiz ve köylerinde arpa, buğday,fiğ, yulaf ekimi yapılmaktadır. İlçemizin 7 köyü hayvancılığın yanında meyvecilikle uğraşmakta olup, başlıca yetiştirilen meyveleri; armut, ayva, elma, erik, kiraz, vişne, zerdali, dut ve ceviz dir. Ancak bu bağ yollarının olmayışı meyveciliği azaltmaktadır. Bunun yanında kış mevsiminin uzun oluşu da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle çiftçiler bazı yıllarda kendi ihtiyaçlarına yetecek ürünü dahi elde edememektedirler. İlçemize bağlı bazı köylerde Kafkas ırkı arılarla dünyanın en leziz balını üreten çiftçilerimiz bulunmaktadır.

2-Hayvancılık: İlçemiz ve köylerinde genellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvana önem verilmektedir, toplam büyükbaş hayvan sayısı 35874, küçükbaş hayvan sayısı ise 25253’dür.

Hayvan sayısı köyden kente göçün etkisi ile gün geçtikçe azalmaktadır. Hayvancılık ağırlıkla ete yönelik yapılmaktadır. Buna ek olarak kurulan gezici mandıralarda kaşar peyniri üretimi yapılmaktadır.

3- Sanayi: İlçemiz ve köylerinde sanayi ile ilgili herhangi bir yatırım bulunmamaktadır.Ancak köylerimizde kaşar peynir üretimi yapan küçük işletmelerimiz mevcuttur.

4- Ticaret: İlçemiz ve köylerinde hayvan alım satım dışında küçük esnaf (Bakkal,Marangoz, Küçük tamir Atölyeleri, Demirci, Kahvehaneler) olmak üzere çeşitli işlerle ticaret yapılmaktadır.

5- İşgücü ve Çalışma : Bölgemizde belirli bir iş sahasının bulunmaması nedeniyle çoğu vatandaşımız işsiz durumdadır. Genellikle halkımızın büyük çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. İlçe Merkez ve köylerimizde yaşayan halkımızın % 70 i çiftçi, % 20 si memur, % 10 ise esnaf ve küçük sanatkardır. İlçemizde sanayi bakımından hiçbir iş yeri ve iş sahası yoktur. Çıldır Gölü kenarında bulunan köylerdeki vatandaşlarımızdan bazıları balıkçılıkla uğraşmaktadırlar. İşgücü ve çalışma sahasının olmayışı nedeniyle İlçemiz ve köylerinde büyük oranda göç yaşanmaktadır.

turkyo-apple3

 

Apple Pil – 15 "alüminyum PowerBook G4

No tags for this post.

Leave a Reply