Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

osmaniye-düzici

Doğal Yapısı

Düziçi İlçesi Osmaniye İli’nin 32 km kuzeyinde olup ,denizden yüksekliği 440 metredir. Düziçi İlçesi kendi ismini aldığı Düziçi Ovasının kenarında kurulmuş olup ,etrafı dağlarla çevrilidir.

Yeryüzü bakımından Düziçi Ovasının dışında kalan her yer dağlık ve engebelidir.İlçenin yüzölçümü 460.090 km2 dır.

Coğrafi Konumu

Düziçi İlçesi Osmaniye İli’nin 32 km kuzeyinde olup ,denizden yüksekliği 440 metredir. Düziçi İlçesi kendi ismini aldığı Düziçi Ovasının kenarında kurulmuş olup ,etrafı dağlarla çevrilidir.

Yeryüzü bakımından Düziçi Ovasının dışında kalan her yer dağlık ve engebelidir.İlçenin yüzölçümü 460.090 km2 dır.Doğal bitki örtüsü maki olup , 700-800 metre yükseklikten sonraki rakımlarda çam ve yayvan yapraklı orman ağaçlarında rastlanılır.

İlçemizin kuzey ve batısını çizen Ceyhan Nehri en büyük akarsuyudur.Diğer büyük akarsuyu ise Sabun Çayıdır.Ayrıca Kızılca,Deli çay,Bağlama,Üzümlü ve Çamiçi Dereleri de bulunmaktadır.

İlçenin kuzeybatısında Kadirli,kuzeydoğusunda Andırın ,doğusunda Amanos Dağları ve Bahçe İlçesi, güneybatısında ise Osmaniye İli ile çevrilidir.

İlçe l5 km’lik asfalt yolla Adana-Gaziantep otoyoluna bağlıdır.Osmaniye’ye 32 km,Gaziantep’e ll0 km,Adana’ya 120 km ve Kahramanmaraş’a 110 km mesafede olup bu çevre illere kara ve demir yolu ile bağlantısı bulunmaktadır.

 

osmaniye-düzici1

Nüfus Bilgileri

İlçemizde halkın geçimi tarım ve hayvancılığa bağlı olduğundan ve okuma yazma oranının yüksek oluşu , İlçenin okulları istenilen yoğunlukta olan çevre İl ve İlçelere ulaşımın kolay sağlanabilmesi göç olayına meydan Vermemektedir. Geçici olarak çevre İllere çalışmaya giden mevsimlik işçiler varsa da bunlar belli bir çoğunluk teşkil etmemektedir. Düziçi’nde yaşayan insanların tahminen % 40 lık oranı Kahramanmaraş ve İlçelerinden, % 10 u Bahçe İlçesinden, % 30 u Merkeze bağlı köylerden,  % 20 si Selanik ve diğer bölgelerden gelen Göçmen vatandaşlardır. İlçe nüfusu çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla birlikte % 80 lik kısmının yöre halkından meydana geldiğini söylemek mümkün olmaktadır.İlçede değişik din ve mezheplere mensup aileler bulunmamaktadır. İlçe nüfusuna kayıtlı ve evlenme ile Türk vatandaşlığına geçen 9 gayrimüslim vatandaş bulunmaktadır.

İlçede nüfus homojendir. Düziçili vatandaşlarımızın sosyal yapısı, ülke genelinden pek farklı değildir. Halkımızın büyük çoğunluğu tarım işleri ile uğraşmakta olup, dağlık kesimlerde kısmen hayvancılıkta yapılmaktadır. İlçe merkezinde genellikle tek katlı, briket ve taştan binalar çoğunlukta olmakla birlikte yeni yapılarda daha ziyade çok katlı ve beton binalar görülmektedir. Çok katlı binaların büyük çoğunluğunu resmi binalar oluşturmaktadır. Yeni kurulan az sayıda yapı kooperatifi ilçedeki konut sorununu çözmeye yeterli olmamaktadır. Düziçili vatandaşlarımız örf-adetlerine, ananelerine oldukça bağlıdır. Aileler genellikle muhafazakardır. Akrabalık bağları, sosyal yaşamlarından zaman zaman aşiretçilik havası estirirler. Bu durum genellikle düğünlerde ve seçimlerde görülür. İlçede Aşiret bulunmamaktadır ancak, Namlı ve Fettahoğlu aileleri nüfus ve nüfuz yönünden oldukça güçlü konumda bulunan ailelerdir.                                                    

İlçenin Genel Nüfus Durumu: 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 84.964 kişi olup, bunun 39.097’si ilçe merkezinde, 27.068’i beldelerde, 18.799’u ise köylerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu (Km2’ başına kişi) ortalama 164 kişi düşmektedir.

 

osmaniye-düzici2

Düziçi Tarihçesi

İlçe tarihinin kökenleri tam olarak tespit edilmiş değildir.Buna rağmen bilinen araştırmalar ve eldeki kaynaklara göre İlçede ilk yerleşimin VIII. Yüzyıla kadar dayandığı sanılmakta ve bu bölgeye “Şunguru Salmiye” adının verildiği bilinmektedir. Düziçi”nin tarihi Anadolu”nun tarihiyle benzer olduğu ve hatta Paleolitik ve Neolitik dönem ile ilgili bulguların uygun olarak görüldüğü Akdeniz Bölgesinde; İlçemizin de konumu gereği, Paleolitik olmasa bile Neolitik kültüre uygun bir yaşam tarzına ayak uydurduğu sanılmaktadır. Hitit dönemine ait KARATEPE kazıları ,bölgenin Hititler döneminde bir yerleşim yeri olması ihtimalini akla getirmektedir.

Çerçioğlu Köyünde bulunan Domuztepe kalıntıları bu düşünceyi doğrular niteliktedir.Ayrıca Böcekli Beldesinde Neolitik döneme ait olduğu sanılan mağaralar ve yine aynı özelliklere sahip Alibozlu Mağaraları İlçenin tarihinin kökenleri hakkında şüpheler de uyandırmaktadır. Başka bir özellikte İlçenin yakınlarından ANADOLU-SURİYE tarihsel ticaret yolunun geçmesidir. Amanos Dağları”nın ender bulunan geçitlerine yakınlığı ticaret yollarıyla ilişki kurmasını sağlamış olmasıdır.Böylece hem bölgede yerleşimin gelişmesi ve hem de kültürel gelişimi etkileyen faktörlerden biri karşımıza çıkmaktadır. İlçenin konumuna genel olarak bakıldığında tipik bir Akdeniz Uygarlığı niteliklerini de taşıdığı görülmektedir. Bu da aynı bölgede hüküm süren Roma İmparatorluğunun kültürüne ait eserlerin ilçede sık sık görülmesinden ortaya çıkmaktadır. Bölge göçlere ve seferlere de sahne olmuştur.İlçeye yapılan tarihsel seferlerin ilki İskender” in Asya Seferi”dir. İlçe bu seferlerden etkilenmiştir. Bir diğeri ise Haçlı Seferleri”dir. I. ve III. Haçlı Seferlerinde bu bölge kısa bir süre Haçlıların eline geçmiştir. İlçeye bilinen göçler ise birbirine yakın dönemlerde olmuştur. İlki Ermenilerin Kilikya” ya gelişiyle ilgilidir. Diğeri ise özellikle 1. Alaattin Keykubat zamanında buraya Oğuz Boylarından Avşar, Çavuldur, Peçenek, Kızık ve Karkın gibi boyların gelip yurt tutmasıdır.Zamanımızda hala bazı köyler bu boyların adlarıyla anılmaktadır. Bugünkü Haruniye Yeni ismi ile Düziçi İlçesi Büyük Abbasi Halifesi Harun-ür Reşit” in uç beyi olan Faraç Bey tarafından 799 yılında kurulmuştur. Faraç Bey bugünkü Kurtbeyoğlu Mahallesinde bir kale inşa ettirerek burayı yerleşim merkezi olarak seçmiştir. Kaleye Harun-ür Reşit Kalesi ismi verilmiş ve yörenin adı da Haruniye olmuştur. Askeri yönden büyük önem taşıyan bu yöre ve kaleye Horasanlı gönüllü Türk Mücahitleri yerleştirilmiş ve iskan edilmişlerdir. Haruniye M.Ö, 960 yılında Araplar” dan , Bizanslıların eline geçmiş ve kale yıktırılmıştır.Kale daha sonra Hamdaniler” den Halep Emiri Şeyh Al Davla tarafından geri alınarak yeniden onarılmıştır.Daha sonra Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah , İznik’ de birliği sağlayıp doğuya yöneldiğinde ilçeyi kendi topraklarına katmıştır. Karaman oğulları ve Ramazan oğulları dönemine kadar bölge zaman zaman Ermeni Despotlarınca ele geçirilmişse de Ramazan oğulları ve arkasından da Dulkadir oğulları da bölgede etkinliklerini sürdürmüşlerdir.

 osmaniye-düzici3

 

 

Düziçi Ekonomisi

İlçemizin toplam yüzölçümü 511.000 dekar olup , 110.000 dekar kuru tarım alanımız , 90.000 dekar sulu tarım alanımızla birlikte toplam 200.000 dekar tarım alanımız bulunmaktadır. Bunun l95.650 dekar tarla ziraat alanı, 2.052 dekarı sebze alanı,500 dekarı meyve bahçesi, 750 dekarı narenciye bahçesi alanı , l000 dekarı zeytin bahçesi alanı,l20 dekarı bağ alanı olarak yer kaplamaktadır. Ayrıca 225.000 dekarı orman alanı 6500 dekar çayır mera alanı 79.500 dekar diğer alanlar mevcuttur.

Tarla Ziraatı alanlarımızda ana ürün olarak buğday, mısır, yer fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.Tarım alanlarının sulanması toprak üstü sulama kanalları ve derin kuyu pompaları ile yapılmakta olup,derin kuyu pompalarının enerji bedelleri nedeniyle maliyet artmaktadır.

İlçemizde l4.000 civarında büyükbaş, 16.000 civarında küçükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır.

Genel anlamda aile işletmeciliği şeklinde hayvancılık yapılmakta olup, hayvan beslenilmesi bilimsel ölçülerde yapılamamakta, buda büyük oranda üretim kaybına neden olmaktadır.Hayvan beslenmesinde kaba yem açığını kapatmak üzere yapılan destekleme ve yayın çalışmaları sonucunda 2003 yılında 1500 dekar silajlık mısır ve 250 dekar fiğ ekimi yapılmış, silajlık mısırda önceki yıla göre % 30 oranında azalma olmuştur.Hayvan sağlığı çalışmaları olarak ta 1800 büyük ve küçükbaş hayvana şap aşılaması, 63 kedi ve köpeğe kuduz aşılaması yapılmıştır. 200 hayvana kulak küpesi takılmıştır.

DÜZİÇİ’NİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

İlçe kalabalık ailelerin yaşadığı,  bir sosyal yapıya sahiptir. Ancak günümüzde geleneksel aile tipi önemini kaybetmiş çekirdek aile yapısına dönüşmeye başlamıştır. Doğum kontrol yöntemleri yeterince gelişmemiş olduğundan aileye düşen çocuk sayısı oldukça fazladır

İlçede geleneklere, örf ve adetlere oldukça bağlı saygılı bir tutum hakimdir. Zaman  zaman sosyal yaşamlarında akrabalık ilişkilerinin ön planda olduğu görülür. Genellikle düğünlerde, genel ve yerel seçimlerde akrabalık ilişkileri ön plana çıkar.

Dostluk ve yardımlaşma bir türlü imece düğünlerde ve afete uğrayan ailelerde ortaklaşa yardımın en iyisini yaparlar.

Bazı köyler hala kadın (başlık) parasına boyun eğerken, sünnet olayında kirvelik yaşar. Evlilikler genellikle görücü usulüyle yapılır. Düğünlerde sağdıçlık, aptal ağası, okuntu, özengilik parası, kapı parası, kına ve kına çerezi yol kesme, bey parası gibi gelenekler sürdürülür.

İnsanlar genellikle birbirlerine Emmi (amca), Bibi (hala), Ebe (nine), Ağa (baba veya ağabey) gibi unvanlarla hitap ederler. İlçe sakinleri ilişkilerinde birbirlerine karşı oldukça saygılıdırlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara ( tedavi, ilaç, gıda, yakacak, giyecek ve para ) yardımlar yapmaktadır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Doğal bitki örtüsü maki olup , 700-800 metre yükseklikten sonraki rakımlarda çam ve yayvan yapraklı orman ağaçlarında rastlanılır. Akdeniz iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, kısları ılık ve yagıslıdır.

 

 turkyo-nikkon1

Marumi Makro Flash

No tags for this post.

Leave a Reply