Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

kahramanmaras-nurhak1

Genel Özellikleriyle Nurhak

Nurhak, cumhuriyet döneminde Elbistan İlçesine bağlı bir köyken 16 Mayıs 1971’de kurulan belediye teşikilatı ile belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla ile de ilçe statüsünü kazanmıştır.

Nurhak’ ın Adı

İlçe adını kuzeyinde bulunan 3091 metre yüksekli­ğindeki Nurhak Dağından almıştır. Toros dağlarının bir uzantısı olan Nurhak Dağı, eski sönmüş volkanik bir dağdır. Nurhak’ın kurulduğu yıllarda halk geceleri bu dağın parlamasından dolayı Nur var diyerek Nur dağı, Nur-u Hak, Hakk’ın Nuru ismini vermişler ve bu isim zamanla Nurhak şeklinde kalarak, bu dağNurhak Dağı adını almış yerleşim biriminin de bu adla anılmasını sağlamıştır.

Bu parlaklığın sebebini kimileri ay ışığında parlayan da­ğdaki fosfor madenine bağlarken kimileri de bunu ışığın parladığı yerde bulunan ve önceleri yaz aylarında çıkılarak adak kurbanları kesilen ve kutsal kabul edilen Ali Gölü’ne bağlamaktadır. Bu parlaklık halen havanın açık olduğu günlerde belirli bir farkla hissedilmektedir.

Nurhak’ ın Tarihi

Tarih kitaplarında Nurhak’ ın tarihi ile ilgili net ve geniş açıklama bulunmamaktadır. Nurhak’ ın tarihini bölgede yapılan bazı araştırmalar sonucu öğrenmekteyiz. Ancak ilçe sınırları içinde yer alan yıkılmış ve harabe konumuna gelmiş birkaç tane kale yıkıntılarının (Kaleboynu-kale, Gözün kalesi, Şuğulun kalesi, Yücenin kalesi gibi) ve bu kalelerin etrafındaki tarihi ev kalıntılarından da anlaşıldığı üzere Roma ve Bizans imparatorlu­ğu zamanında buralarda yerleşim olduğu bulunan eski madeni eşya, para ve ev aletleri cam parçalarından anlaşılmaktadır.

Ayrıca Tarihi ipek yolunun da ilçe sınırları içinden geçti­ği bilinmektedir. Toros Deresi mevkiinden geçen Kervan yolu adlı tarihi İpek yolunun Bağdat postasının buradan işlediği rivayet edilmektedir. Yine ilçenin sınırları içinde bulunan Kamerat’ ın Hanı, Zilli Han (Bir köyün de adı) ve Altın köprü isimli han ve köprülerin kalıntıları bugün dahi durmaktadır.

Yine Osmanlı Devletinin yaptığı Turnadağ savaşı Nurhak'ta olmuştur. Nurhak Dağı'nın eski adı Turnadağ’ dır. Nurhak’ta Şehitler Kabiri denilen yer bu savaşta şehit olan Osmanlı askerlerinin gömüldüğü yerdir.

Nurhak’ ın kuruluş hikayesi ise birçok farklı rivayete dayanır. Bunlardan en gerçekçi olanı şöyledir. Nurhak 1277 yılına kadar İlhanlı imparatorluğu sınırları içinde yer alır. 1277 yılında İlhanlılar ile Memlüklüler arasında Elbistan Ovası’ nda yapılan savaşta İlhanlılar yenilmiş ve imparatorluk da­ğılmaya başlamıştır. İmparatorluk bünyesinde bulunan tüm beylikler ba­ğımsızlığını ilan etmişlerdir. Nurhak’ a yerleşen Mo­ğolların Taraklı oyma­ğından gelen Halil Beyli­ği bağımsızlığının ilanından yaklaşık 60 yıl sonra 1336-1337 yıllarında Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasından yararlanarak Elbistan’ ı işgal etmiş ve kendisine ba­ğlamıştır. Bu da uzun sürmemiş bir yıl sonra Maraş’ ta kurulan Dulkadiro­ğlu oyma­ğı’ na (Karaca Bey’ e) ma­ğlup olarak bölgeyi Dulkadiro­ğullarına bırakmıştır.

Halil Beyliği’ nin yerleştiği bölge Halil Ba­ğı Yurdu, Halilli olarak bilinir. Halil bey Nurseloğulları Beyliğinden ayrılan üç kardeşin da­ğılması sonucunda Nurhak’ a gelmiştir.

Nurhak’ ta eski yerleşim yerleri Göyyab, Eskiköy ve Hacılar’ dır. İlçenin en büyük mahallesi olan Seyitaliler mahallesi ise yaklaşık 200 yıl önce Antep’ ten gelerek Nurhak’ a yerleşen Seyit Ali isminde bir şahsın adıdır.

 

kahramanmasars-nurhak2

İlçemizin Sosyal Durumu

İlçenin yerleşim birimleri sosyal yaşantı açısından gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ayrıca şehlik ve ağalık gibi sosyal yapılar tarihe karışmıştır.İlçenin %20(Son zamanlarda bu sayı arttı)Avrupa ülkelerine işçi ve turist olarak gitmektedirler.Her yıl içinde yerli ve yabancı turist seyahat etmektedir.Yöre halkı birbireri ile oldukça iyi diyaloğ ve kaynaşma içindedir.Genelde düğünlerde kadın erkek aramaksızın halaylar çeşitli oyunlar karışık ve müşterekoynanır.İlçe merkezi ve köylerde eskiden gelenek halinde bulunan evlenme işlerinde, başlık adı altında para, kadın ve kardeş yolu gibi kalıntılar günümüzde yok olmuştur. Evlenmeler ve düğünler son derece modern bir şekilde yapılmaktadır. İlçe konut açısından modern bir yapıya doğru hızla gelişmektedir. Eski çamur harçlı taş duvar yerine betonarma, yığma-kargas binalar almaktadır.

İlçemizin Eğitim Durumu

Nurhak ilçesinde arazi ve toprağın kısıtlı olması ekonomik düzeyin iyi olmaması bireyleri daha çok okumaya yönlendirmiştir.

İlçenin eğitim seviyesi her geçen yıla göre artmaktadır. Okur-yazar oranı %75-85 arasında değişmektedir. Temel eğitim süreçlerinde halk eğitim kurumunun verdiği hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetler arasında nakış, dikiş, çocuk bakımı gibi benzeri kurslar açılmaktadır. İlköğretim, lise ve üniversite düzeyinde pek çok öğrenci mevcudu yer almaktadır. İlçede bir lise dokuz ilköğretim okulu vardır. Yörede Nurhak İlköğretim Okulu’nun kütüphanesi ve Halk Kütüphanesi olmak üzeri iki kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca bir radyo kanalı, bir sağlık ocağı hizmet vermektedir. Sağlık ocağında 3 doktor, 2 sağlık memuru, 3 ebe, 4 hemşire görev yapmaktadır.

İlçemizde Sanat

İlçe merkezi ve köylerinde el sanatları olarak kilim, çuval ve halı dokuması gibi sanatlar gelişmektedir. Renga renk yapılan nakışlı kilimlere halk arasında ‘Evdirme’ denilmektedir. Nurhak yöresi Kilimleri: daban(taban) kilimi, duvar kilimi, tahtalı(çubuklu) kilim, çangallı kilim, makat kilimi, yük kilimi, saklı kilim, beşiklik kilim, ilikli kilim, yastık, heybe ve çuvaltürleri.

 

kahramanmaras-nurhak3

İlçemizin Ekonomik Durumu

Tarım

Tarım büyük oranda yöre insanının tek ekonomik faaliyet koludur. İlçede sanayi faaliyetinin olmayışı ve hizmet sektörünün pek gelişmemiş olmasından dolayı nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşır. İlçede 12-837 hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin 9-947 hektarı kıraç, 2890 hektar ise sulu tarım arazisidir.Tarım alanlarının dağılımını etkileyen diğer bir faktör yüzeysel şekillerdir. Yetiştirilen ürünler Nurhak ilçesinde ekimi yapılan ürünler içinde gerek ekiliş alanları gereksede yetiştirilen ürünler bakımından tahıl bitkileri üst sırayı almıştır.

Bahçecilik

Sebzecilik faaliyetleri genelde ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Ticari olarak yapılan tek tarımsal faaliyet meyve üretimidir.

Hayvancılık: Hayvancılık tarımsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. İnceleme alanı bulunan bütün bölgelerde hayvancılık faaliyetleri görülmektedir. Yüksek yerlerde mera hayvancılığı yapılırken ovalık alanda ahır hayvancılığı yapılmaktadır. İlçede küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz 1991 yılında hizmete başlamıştır. Halen Özel İdare’ye ait Hükümet binasının üçüncü katında, Müdürlüğümüze tahsis edilen üç odada hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde halen bir Müdür vekili, bir Şube Müdürü bir şef ve bir hizmetli ile işler yürütülmektedir.

İLÇEMİZDE EĞİTİM

Nurhak ilçesinde Cumhuriyet öncesi eğitim hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Zaten o dönemlerde Nurhak kendi halinde tipik bir Anadolu köyü halinde idi. 1971 yılına kadar köy olan Nurhak 1971 yılında belde, 1991 yılında ise ilçe durumuna gelmiştir. 1949 yılında Pınarbaşı mahallesinde ilk defa devletin resmi binasında ilkokul açılmıştır. İlçede halen 9 ilköğretim okulu ve 1 Genel lise ile eğitim öğretim sürdürülmektedir. Bunun yanında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve bir de sekiz yataklı öğretmen evimiz mevcuttur. Ayrıca İlçede, Kültür Bakanlığına bağlı bir halk kütüphanesi vardır.

İlçe Merkezinde okuma-yazma oranı %95, belde ve köylerde %87 civarındadır.

Eski okullarımızdan, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılanlar, köy ve mahalle muhtarlarına teslim edilmiş olup, bu okul binaları köy odası olarak halkın hizmetine sunulmuştur. Birçok eski binada kitap okuma salonları sohbet odaları şeklinde kullanılmaktadır.

 

kahramanmaras-burhak4

EĞİTİM ve ÖĞRETİME DEVAM EDEN OKULLARIMIZIN GENEL DURUMU

 İlköğretim Okulları

İlçemizde 6 adedi İlçe merkezinde, 3 adedi beldelerde olmak üzere 9 tane ilköğretim okulu bulunmakta olup; bu okullarda mevcut olan 67 derslikte, I. Kademede 1288, II. Kademede 735 olmak üzere 2023 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. İlçemize bağlı 7 yerleşim biriminden, taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamında, Nurhak İlköğretim Okuluna 143 ve Barış İlköğretim Okuluna 89 olmak üzere 232 öğrenci taşınmaktadır. Aynı zamanda bu öğrencilere, kumanya şeklinde öğle yemeği verilmektedir.

Orta Öğretim Kurumları

Nurhak Lisesi: 1991 yılında genel lise olarak açılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Kendisine ait hizmet binası bulunmamaktadır. Nurhak İlköğretim Okulunun Ek binalarında eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedirler. Nurhak Lisesi 2007–2008 eğitim öğretim yılında 19 öğretmeni ve 482 öğrencisi ile öğretimine devam etmektedir. İlçemizde ilk ve orta dereceli kurumlarda 126 öğretmen ve idareci görev yapmakta olup bunlardan 10 tanesi okul müdür ve müdür vekili, 7 tanesi müdür yardımcısı 56 tanesi branş öğretmeni 34 tanesi de sınıf öğretmenidir. 9 tane 4/B sözleşmeli öğretmen ve 2  ana sınıfı öğretmeni vardır.

İlçemizde 8 sınıf öğretmenine, 12 branş öğretmenine, 6’ na sınıfı öğretmenine ihtiyaç vardır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 1994 yılında açılmış olup Nurhak İlköğretim Okuluna ait binasının alt katında iki odada 1 müdür vekili bir hizmetli personelle hizmet vermektedir.

2007/2008 öğretim yılında 3 adet halı dokuma, 3 adet makine nakışları, 1 adet  trikotaj, 1 adet biçki-dikiş, 1 adet elektronik, 1 adet bilgisayar, 1 adet İngilizce, 2 adet okuma-yazma kursu, 10 adet  hazırlık kursları, 1 adet tiyatro ile ilgili toplam 21 kurs açılmış olup, bu kurslara toplam 583 kursiyer devam etmektedir.

 

kahramanmaras-nurhak5

Halk Kütüphanesi

Kültür Bakanlığı’ dan temin edilen ve yapılan bağışlarla toplam olarak 2520 adet kitapla, Nurhak belediyesinin otel binasının giriş katında 2 odasında,hizmet vermekte olup kütüphane 10.06.199 tarihinde açılmıştır. Kütüphanenin görevli personeli bulunmamaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilen bir personelle yürütülmeye çalışılmaktadır. Kütüphanenin şu anda 376 üyesi bulunmaktadır. Kütüphanenin şu anda, Türk Telekom tarafından temin edilen 20 adet bilgisayar masası mevcuttur çok kısa zamanda bilgisayarların geleceği söylenmektedir.

Öğretmen evi

İlçemizde, 2005 yılında açılmış bir öğretmen evimiz mevcuttur. Öğretmen evi, biri süit oda olmak üzere 8 yataklı olup, ısınma şekli kaloriferlidir. Odalarımız, televizyonlu olup 24 saat sıcak suyu mevcuttur. Öğretmen evimizde birinci sınıf hizmet verilmektedir. Aynı zamanda geniş ve ferah bir lokali mevcuttur. Öğretmen evi, bir müdür vekil ve bir hizmetliyle hizmet vermektedir.

Ulaşım ve Altyapı

İlçeye bağlı köyler ve beldeler elektrik hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır.Elektriksiz yerleşim yeri bulunmamaktadır.

İlçede içme suyu şebekesi mevcuttur ancak kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır. Nurhak-Elbistan arası 42 km olup yolu asfalttır. Nurhak Kapıdere arası 21 km olup yolu asfalttır. İlçe içinde mahalle yollarının %40 civarı asfalttır. Köy yolları stabildir.

PTT hizmetleri 20 km altyapı yer alti döşemesini tamamlamış, digeri hava şebekesi ile yapılmaktadır. Türksel, Telsim, Avea haberleşme sistemi kurulmuş olup 1500 abonelik otomatik santral bulunmaktadir.

Coğrafi Yapısı

Ceyhan Nehri'nin kuzeydoğusundan güney batısına doğru Kahramanmaraş ve saf dağlarında Amanoslara bağlanan,bu sıra dağların tam ortasındaki yaylaya Nurhak Dağı ismi verilmiştir.İlçe bu dağ eteğinde bulunduğu için bu adı almıştır.Nurhak Dağı'nın geceleri parlamasından dolayı nur var denilerek NUR-DAĞI,NUR-HAK Nurhak adını almasına naden olmuştur.

Sınırları içinden Göksu çayı,Degirmenderesi Suyu,Kullar-Tatlar Suları geçmektedir.Denizden yüksekliği 1.500 metredir.

Elbistan ilçe merkezine 44 km uzaklıkta olan Nurhak, 37-30 doğu ve 38-00 kuzey enlem ve boylamları arasında kalır.İlçenin jeolojik yapısına bakıldığında palajoik ve senezaik yaşlıdırlar.Topoğrafik yapısı, güneyden kuzeye doğru yükselen bir yapı göstermektedir.Yerleşimin kuzeyi yükseldikçe bitki örtüsü cılızlaşan yüksek dağlar ile kaplıdır.

Nurhak'ta karasal iklim hüküm sürer,yazları kurak ve sıcak kışları ise kar yağışlı ve soğuk,genellikle tipi şeklinde görülmektedir.Bu tür iklimin görülmesine rağmen Nurhak Dağı eteklerindeki çam ormanları ve dar yerlerdeki buz gibi pınarları insana hayat verecek kadar güzeldir.Fakat bugunkü koşullarda Nurhak dağlarındaki bitki örtüsünün yoğunluğunu görmek pek mümkün degildir.Güneyinde kalan Engizek Dağlarında karaağaç,ardıç,meşe gibi agaçlar bitki örtüsü içerisinde yer alır.

turkyo-eizo8

 

EIZO® Duravision FDS1901-GY

No tags for this post.

Leave a Reply