Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

Haliç Mermer

kahramanmaras-afsin1

TARİHÇE

İlçenin tarihi M.Ö.4000 yıllarına dayanmaktadır. Binboğa dağlarının eteklerinde kurulmuş olan İlçenin eski adı ARABİSUS olup, EFSUS (Efesus) ve YARPUZ isimlerini de almıştır. 1944 yılında Afşin adını almış ve aynı yıl 4642 Sayılı Kanunla İlçe olmuştur.

Tarihi M.Ö. 4000 yılına uzanan Afşin’de, Hitit’ler, Asur’ lular,  Pers’ler, Makedonya’ lılar, Roma’ lılar, Bizans’ lılar ve zaman zaman Araplar hakim olmuşlardır. 1071 Malazgirt Zaferiyle Selçuklu’ ların egemenliğine girmiş, 1522 yılından sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan Afşin Cumhuriyet dönemiyle birlikte bugüne kadar bir çok uygarlığın  yaşadığı yer olarak günümüze kadar gelmiştir. Yukarıda sayılan uygarlıklara ait kalıntılar ilçenin muhtelif yerlerinde bu tez’i doğrulayacak biçimde ayakta durmaktadır.

Denizden 1230 metre yükseklikte bulunan Afşin’de, karasal iklim hakim olup, Termik Santrallerin bölgede inşası ile ekonomik canlılık kazanmıştır. 10 Kasaba ve 46 köye sahip olan ilçenin toplam 92.718 nüfusu bulunmaktadır

İLÇENİN KONUMU

Afşin – K.Maraş  Mesafesi  :  150 km.

K.Maraş İlinin  Kuzeyindedir

Doğusunda Elbistan İlçesi,  Batısında Kayseri İlinin Sarız İlçesi,  Güneyinde Göksun İlçesi ve  Kuzeyinde de Sivas İlinin Gürün İlçesi bulunmaktadır.

İlçenin rakımı  : 1.230 metre.

kahramanmaras-afsin2

YÜZÖLÇÜMÜ VE ARAZİ DAĞILIMI

İlçenin Yüzölçümü                                :1.387 Kilometrekare

Toplam İl yüzölçümündeki payı                   : % 9.68

Tarım arazisi                                     :   63.695 hektar

Bağ-bahçe                                         :     1.540 hektar

Çayır Mera                                       :   14.860 hektar

Orman-Fundalık                                : 167.509 hektar

İKLİM VE METEOROLOJİK GÖSTERGELER

Karasal iklim hakim. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

İlimizin diğer yerleşim yerlerine göre “yayla iklimi “ mevcuttur.

 kahramanmaras-afsin3

DAĞLAR, OVALAR, AKARSULAR VE GÖLLER   

Su kaynakları açısından yeterli su mevcut değildir.  Arazi yapısı düzgün bir yapıya sahip, toprak verimsiz ıslah edilmesi gerekiyor.

Mer’a sahaları geniş olmasına rağmen; bitki deseni yönünden zayıftır.

En yüksek yer :Ören tepesi 1935 metre

İlçenin sınırları içinden Ceyhan nehri geçmektedir. Bu nehrin iki kolu olan, Hurman ve Göksun  çayları geçer. Hurman çayı kuzey- batıdan güney- doğu istikametine, Göksun Çayı ise batıdan güneydoğu istikametine akmaktadır.

Afşin,Türk kültürü unsurlarını çok çeşitli ve renkli bir biçimde bulunduran yörelerimizden biridir. Bu yüzden yörede ciddi ve kapsamlı bir araştırma ve derleme çalışması yapılmalı ; böylece yöre halkı, içinde yaşadığı kültür deryasını etraflıca tanımalıdır. Çünkü bu tür milli değerler, zaman içinde unutulmakta ve geçmişle geleceği birbirine bağlayan kültür köprüleri yıkılmaktadır. Bu da hem yerel birliği, hem de milli birliği tehdit edecek yaralar açmaktadır.

Afşin ilçe sınırları içindeki Kafkas muhacirlerinin kendi kültürlerine hassasiyet gösterdikleri bir gerçektir. Bu kardeşlerimizin yaşatmaya çalıştığı kültürel değerler, bu yöredeki kültürel değerlerimize bir değişik renk katmaktadır.

Bahçe düzenlemesi, ev dekorasyonu, küçük el sanatları, dokumacılık, çiçekçilik… gibi maddi kültür unsurları ve mâni, türkü, ağıt, bilmece, masal, tekerleme, efsane, halk hekimliği, evlenme usulleri ve beraberindeki âdetler… gibi manevi kültür unsurları Afşin yöresinde, eski canlılığını hâlâ sürdürmektedir. İlçemizin kültürel yapısı kayıtlara geçmiş Türk kültürüne paralel bir görünüm arz etmektedir.

1 ) Yiyecek

İlçenin kendine has özellik taşıyan çeşitli yemekleri mevcuttur. Bunlar; Etli kıyma, Cıyıklama, Dibine yakma, Bakla kıyması, Afşin tava, Köftelaş, İçli Köfte, Çirdingiş, gibi yemek çeşitleri mevcuttur. İlçe halkının beslenme durumu genelde iyidir. Yörenin en yaygın çörek-böreklerinden “Çerkez kömbesi” meşhurdur.

2 ) Folklör

İlçe ve çevresinde birçok halk oyunları mevcuttur.Her yıl halk oyunları dalında okullar arası yarışmalar düzenlenmektedir. İlçe ve çevresinde oynanan oyunlar; Çamdan sakız, Demircioğlu, Dokuzlu, Üç Ayak, Şirvani, Kartalo ve Köroğlu gibi oyunlar başta gelir. İlçede çok sayıda mahalli ozan bulunup Afşin Ozanlar Derneği mevcuttur. TÜRKİYE’ de Profosyonel olmuş bir çok Afşin’ li Halk Ozanları bulunmaktadır. Bu ozanlar ve şairler üzende mastır tezleri hazırlanmıştır.

kahramanmaras-afsin4

1- Eğitim – Öğretim Kurumları ve Hizmetleri

a) Okul Türü ve Sayıları

İlçe 1944 yılından önce bir bucak merkezi iken merkezde ortaokul yoktu. İlkokul bulunan köylerin sayısı çok azdı. Afşin Ortaokulu 1949-1950 öğretim yılında hizmete açılmıştır. Ortaokul Yaptırma Derneği tarafından 8 derslik ek bir bina inşaa edilmiştir. 1944 yılında merkezde bulunan ilkokul sayısı köylerle birlikte (32) adettir. .

1967 yılında okulsuz köy olmasına rağmen, 76 okuldan 23 okul geçici binada hizmet vermekteydi 1972-1973 eğitim öğretim yılında ortaokul da lise açılarak öğretime geçmiştir. 1972-1973 Eğitim Öğretim yılında ilçede 85 ilkokul mevcuttu. Bunlardan 5 adedi merkezde, 80 adedi köy ve kasabalardaydı. 1972-1973 öğretim yılında Tanır ve Arıtaş Kasabalarında ortaokul ile merkezde Pratik Kız Sanat Okulu öğretime açılmıştır.

Bugün ise ilçe merkezinde; Lise, İmam-Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam (7) lise bulunmaktadır.

b) Yaygın Eğitim Etkinlikleri

İlçemizde Yaygın eğitim hizmetleri Halk Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Halk Eğitim Merkezi, 1993 yılından beri kendi binasında eğitim ve öğretim yapmaktadır. Binanın 4. katında 100 kişilik konferans salonu mevcuttur.

e) Yatılı Eğitim Hizmetleri

İlçede öğrencilere hizmet veren 3 adet pansiyon bulunmaktadır. Afşin İmam Hatip Lisesi 200 öğrenci, Arıtaş Öztürk Lisesi 128 öğrenci, Afşin Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun 570 öğrenci kapasiteli pansiyonu mevcuttur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eshab-ı Kehf Öğrenci Yurdu 78 öğrenci ve Tanır Ayrandede Öğrenci Yurdu 28 öğrenci kapasiteli özel öğrenci yurdu vardır.İlçede 2 özel sürücü kursu bulunmaktadır.

 Turizm

İlçemizin Coğrafi konumu ve ana karayollarına uzaklığı bakımından dolayı, turizm, alanında istenilen faaliyetleri tam manasıyla vermekten alı konmuştur. Buna rağmen dünya sathında tanınan en önemli manevi değerlerimizden olan Eshab-ı Kehf ’i Turizm alanında öncelikli olarak görmekteyiz. Bölgemiz yerleşim alanı eski ve ortaçağ kültürünü de taşıması sebebiyle o dönemin yapı kalıntılarına rastlanmaktadır ve bunlar şu anki Atatürk parkında halkın teşhirine sunulmaktadır.Bununla birlikte toprak altındaki arkeolojik değerlerin yer yüzüne çıkarılmaması, kültürel varlıklarımız açısından bir kayıp olarak düşünülebilir.İlçemiz Turizmine yönelik değerleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz.

turkyo-wacom14

 

WACOM Bamboo Pen & Touch, English

 

No tags for this post.

Leave a Reply