Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 
isparta-Şarkikaraağaç1

İLÇENİN TARİHÇESİ

Beyşehir Gölünün kuzeyinde kalan Ş.Karaağaç İlçesi, zaman içinde çeşitli medeniyetlerin etkisinde kalmıştır. İlçe sınırları içinde tespit edilebilmiş en eski buluntular Geç Neolitik (MÖ 8000-5500) döneme ait yerleşimin bulunduğu Yeniköy Höyük (Yeniköy) ve Örenköy Höyük’de (Örenköy) tespit edilmiştir. Erken Kalkolitik (MÖ 5500-4500) malzemeler Arak Höyük (Arak), Örenköy Höyük (Örenköy), Beyköy Höyük’de (Beyköy) Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) malzemeleri ise adı sayılanların da içinde olduğu Çavundur Höyük (Çavundur), Ördekçi Höyük (Ördekçi), Salur Höyük (Salur), Armutlu Höyük (Armutlu), Karayaka Höyük (Karayaka), Kıyakdede Höyük (Kıyakdede), Karaçayır I ve II höyükleri (Ş.Karaağaç) ile Nudra Höyüklerin’de (Göksöğüt) tespit edilmiştir. Hitit dönemi (MÖ l800-l200) metinlerinde bugünkü Ş.Karaağaç İlçesi topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. Bölge MÖ 334 tarihinde Büyük İskender’in kontrolüne girmiş ve MÖ 323 yılında ölümüne kadar Makedonyalı sülaleye bağlı kalmış, daha sonra Büyük İskender’in haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında yapılan Kurupedion Savaşı (MÖ 281) ile Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek Apameia Barışını imzalayan Seleukoslar Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölge, MÖ l30 yılında Romalılar tarafından ele geçirilmiştir. Bu dönemde Karalis Gölünün (Beyşehir) kuzeyinde Salur köyü yakınında Anabura antik kenti kurulmuştur. MÖ I. yüzyılın ilk çeyreği içinde Strabon’un Geographika isimli eserinde kent halkından Anaburalılar diye bahsedilir. J.R. Sterrett, Enevre denilen yerde ortaya çıkan yazıtlarda “Anabura” ismini bularak kentin yerini kesinleştirmiştir. Kent Roma İmparatorluk döneminde bölgede kurulan Tetrapolisin bir üyesidir. Şehir kuzeye alçalan bir yamaç üzerinde yeralır. Kent üzerinde pek fazla kalıntı yoktur. Bölge MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntas’ın kontrolüne giren bölge, MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır.

Roma İmparatorluk döneminde, Beyşehir Gölü’nün kuzeyinde Antiokheia’dan (Yalvaç) Likaonya ve Pamphilya’ya giden Roma yolu üzerinde bugünkü Ş.Karaağaç ilçesi civarında kurulduğu bilinen Neapolis kenti hakkında fazla bilgi yoktur. Romalı gezgin Plinius, kentten ilk olarak “Naturalis Historia” adlı yapıtında bahseder. Plinius, antik kentin Galatia’da olduğundan söz eder. Ptolomaios ise, kenti Pisidia’nın Galatia’ya yakın kısmında gösterir. Neapolis’in Trakyalı kolonistler tarafından kolonize edildiği anlaşılmaktadır. MS 3. yüzyıla ait bir yazıttan bölgede bir tetrapolisin olduğu bilinmektedir. Tetrapolisin Anabura (Enevre) ve Neapolis (Ş.Karaağaç) kentleri bilinmekte; fakat, diğer iki kent bilinmemektedir. A.H.M. Jones, bu dörtlünün “Cillanian Ovası” tetrapolisi olabileceğine işaret etmektedir. Söz konusu kentten yakın çevrede bir kalıntı gözükmemektedir. Bölge Roma imparatorluğunun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır.

Türkler, Malazgirt Muharebesinden sonra Batı Anadolu’nun birçok kısmını ele geçirmişler; ancak, bu yörelerdeki Selçuklu egemenliği, gerek Bizansın güçlü savunması, gerek Haçlı seferleri sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Ele geçirilen yerler Bizanslılar’la Selçuklular arasında el değiştirmiş, II. Kılıç Arslan zamanında (ll56-1192) yoğunlaşan savaşlar ll76 yılında yapılan Miryakefalon Zaferiyle dönüm noktasına ulaşmıştır. 1182 yılında Uluborlu’nun fethinden kısa süre önce Karaağaç ve havalisi Selçuklu egemenliğine girmiştir. Bölgeye Türk Boylarından Saçıkara aşiretinin yoğun olarak yerleştiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, Moğol istilasından kaçan bir kısım Harezm Türklerinin de bölgeye yerleştiği bilinmektedir. Hamitoğulları Beyliği hakimiyetine giren Ş.Karaağaç, İlyas Bey zamanında Karamanoğulları tarafından ele geçirilmiştir. İlyas Beyin oğlu Kemaleddin Hüseyin Bey’de 1380 yılında Osmanlı Padişahı I. Murad ile yaptığı anlaşma sonucunda 80.000 altın karşılığında Karaağaç bölgesini, Isparta ve havalisi ile birlikte Osmanlı egemenliğine bırakmıştır.

Beylikler 1402 yılındaki Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü bunalımdan faydalanarak eski topraklarını ele geçirmişler; fakat, Hamidoğlu toprakları içinde kalan Karaağaç ve çevresi Timur tarafından Karamanoğullarına verilmiştir. Çelebi Mehmed’in l4l4 yılında Karamanoğulları üzerine tertip ettiği seferle bölge tekrar geri alınmıştır. Osmanlı idari taksimatına göre Yalvaç kazasına tabi bir kasaba hüviyetindeki Karaağaç, 1864 tarihinde müstakil kaza olmuştur.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin Isparta’da duyulmasının ardından kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri sayesinde Ş.Karaağaç’ta da tepkiler başlamıştır. Müftü Hacı Ahmet Efendi, oldukça yaşlı olmasına rağmen, silaha sarılıp, ilçe halkını bilinçlendirmeye ve düşmana karşı birleştirmeye çalışmıştır. İlçe halkı Millî Mücadele boyunca Isparta ili ile birlikte hareket ederek, asker para ve malzeme yardımlarıyla düşmana karşı birlik olmuşlardır.

 

isparta-Şarkikaraağaç

COĞRAFİ KONUM

Ş.Karaağaç İlçesi güneyde Beyşehir; kuzeyde Yalvaç, Akşehir, Doğanhisar; batıda Gelendost ve Eğirdir; doğuda Hüyük; güneybatıda ise Y.Bademli ile çevrilidir. İlçe verimli bir ova üzerinde kurulmuştur. Beyşehir Gölü'nün bir bölümü ilçe sınırları içerisindedir. İlçenin iklimi; Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında ama kara iklimine yakın bir iklim yapısına sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Yüzölçümü 1232 km² olup, İl merkezine 120 km uzaklıktadır.

Ş.Karaağaç İlçe Merkezi Mahalle İsimleri: 1. Alcıklar 2. Aşağıkale 3. Asılkale 4. Camikebir 5. Fatih 6. Orta 7. Ulvikale 8.Kerkük.

Kasaba Mahalle İsimleri: 1. Çarıksaraylar (Cumhuriyet, Çukur, Bölükler, Ulu, Suvar) 2. Çiçekpınar (Aşağı, Çördük, Orta) 3. Göksöğüt (Aşağı, Yukarı, Yeni).

EKONOMİK YAPI

I. TARIM VE HAYVANCILIK

A) Bitkisel Üretim: İlçe merkezi dahil olmak üzere Beyköy, Çaltı, Arak, Çeltek, Belceğiz, Fakılar, Yakaemir köyleri ile Çiçekpınar Kasabasında ekonomik boyutta olmasa da aile ihtiyacı dışında 6930 dekar alanda elma üretimi yapılmaktadır.

Genel olarak Yassıbel, Beyköy, Çarıksaraylar, Yukarıdinek, Aşağıdinek köylerinde 2090 dekarda vişne, 1820 dekarda ise kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Yukarıdinek köyünde yamaç arazilerde susuz olarak kiraz yetiştirilmesi yapılmaktadır. Ortalama yıllık 65 ton vişne, 20 ton kiraz üretimi yapılmaktadır.

İlçede 2002 yılı itibariyle yaklaşık 13 dekarlık alanda kekik yetiştiriciliği projesi uygulanmasına geçilmiştir.

1998 ve 2001 yıllarında SYDV kaynaklı olarak 208 m²’lik toplam 20 adet sera yapılmıştır. Bunun toplam alanı 4160 m²'dir. Isınma enerjisi kullanılmayan bu seralarda domates, salatalık, marul, yeşil soğan yetiştirilmektedir.

Yöre arazilerinin tarıma elverişli olan kısmının tamamı organik tarım yapmaya oldukça elverişlidir. Ancak hali hazırda tecrit edilmiş bir alanda özel olarak bu çeşit tarım yapılmaktadır. Başlangıç için Belceğiz ve Çeltek köylerinde domates, salatalık, biber ile Yeniköy'de tarımı yapılan kavun, karpuz yetiştiriciliği örnek teşkil edebilir.

İlçede Göksöğüt Tarımsal Kooperatifi, Çarıksaraylar Kalkınma Kooperatifi, Salur Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; Çarıksaraylar Kasabası, Kıyakdede, Yassıbel, Karayaka, Beyköy, Gedikli köylerinde olmak üzere toplam 6 adet Sulama Amaçlı Kooperatif; Gedikli Köyünde ise Su Ürünleri Kooperatifi bulunmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle ekonomik durumu iyi olmayan çiftçilerin durumlarını geliştirmek amacıyla örtü altı sebze yetiştiriciliği (seracılık), ıtri ve tıbbi bitki yetiştiriciliği, çayı-mera ve meyveciliği geliştirme projeleri kapsamında değişik çeşitlerde meyve fidanı dağıtılmıştır. Ayrıca 2002 yılı Mart ayında meyvecilik konusunda örnek teşkil edecek 15 dekarlık iki farklı yerleşim yerinde tam bodur elma bahçesi tesisi projesi uygulanmıştır. Bu proje yörenin tam bodur elma bahçesi tesislerinin kaynağını oluşturacaktır.

 

isparta-Şarkikaraağaç3

B) Hayvancılık: İlçede 13.458 koyun ve 6.255 kılkeçisi olmak üzere küçükbaş; 6.490 kültür ırkı sığır, 6.818 melez ırkı sığır, 1318 yerli sığır büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir.

2001 yılı Mayıs ayına kadar suni tohumlama faaliyetleri İlçe Tarım Müdürlüğünce ihbarlı sistemle yapılmaktaydı. Bakanlığın yapılanması çerçevesinde bu faaliyetler ilçe merkezinde ruhsatlı 6 adet serbest veteriner kliniklerince yapılmaya başlanmıştır. 2002 yılı suni tohumlama sayısı 8.600 civarındadır.

Yöre hayvancılığını geliştirmek, bitkisel üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve geliştirmek amacıyla birtakım projeler uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1983-1989 yıllarında Tarım Bakanlığınca uygulanmış ve o dönemde 2000 civarında kültür ırkı holstein ile simmental ırkı süt ineği yöreye getirilmiştir. İlçe, kültür ırkı damızlık süt sığırı satar hale gelmiştir. Mevcut hayvanların yarıdan fazlası suni tohumlama faaliyetleri ile üretilmiştir.

Beyşehir Gölüne sınırları bulunan Gedikli, Sarıkaya, Yeniköy, Belceğiz, Karayaka, Kıyakdede, Yassıbel köylerinde 264 motorlu kayık ile 450'ye yakın şahıs balıkçılıkla uğraşmaktadır.

 

isparta-Şarkikaraağaç

II. SANAYİ VE TİCARET

İlçede kurulu bulunan 2 adet Esnaf ve Sanatkârlar Odasında toplam 1.255 esnaf ve sanatkâr ticari faaliyet göstermektedir. Küçük Sanayi Sitesi olarak, kooperatif ortaklarının kendi imkanları ile toplam 191 işyeri bulunan 2 adet Küçük Sanayi Sitesi (Fatih I, Fatih II) inşa edilerek faaliyete geçmiştir.

İlçenin ekonomisi tarıma dayalı olup, sanayi kuruluşu olarak önemli görülen tek fabrika Başer Maden Sanayi A.Ş.’dir. Bölgede çıkartılan Barit madeni öğütülerek yurt dışına ihraç edilmektedir.

İlçede gıda üzerine gelişmiş bir sanayi kolu yoktur. Ş.Karaağaç tarihi kadar eski ve ilçe özdeşleşmiş bulunan aile tipi helva imalatı yapılmaktadır.

Artan süt üretiminin gereği olarak, günlük işleme kapasitesi 100 ton/gün olan; ancak, hali hazırda 20 ton işleyebilen mandıra tipi gelişmiş tesislerde kaşar peyniri, lor, salamura peynir imalatı yapılmaktadır.

İlçe sınırları içindeki ormanlık alan 278.940 dekardır. Bunlar maki tabir edilen çalılıklar, mavi sedir, karaçam, palamut, adi çam gibi iğne yapraklılardan oluşmaktadır. İlçede orman ürünleri sanayi bulunmamaktadır.

 

isparta-Şarkikaraağaç6

Ş.KARAAĞAÇ BELEDİYESİ

Belediyenin Tarihçesi: 1478 yılındaki tahrirde Ş.Karaağaç’ın Yukarıpaşa Mescidi, Cuma Mescidi ve Alcıklar olmak üzere dört mahalle üzerine kurulmuş olduğu görülmektedir. Belediye teşkilatı 1864 yılında kurulmuştur. İlçe 1876 yılında Konya’dan ayrılarak Isparta iline bağlanmıştır.

Personel Durumu: Belediyede 14 adet memur, 1 sözleşmeli personel ve 141 adet geçici işçi görev yapmaktadır.

Altyapı Durumu: İlçenin imar planı 900 hektar alanda olup, imar planına göre içme suyu şebekesi %100 oranında bitirilmiştir. Belediye imkanları ile kanalizasyon şebekesi olmayan caddelere sokaklara kanalizasyon şebekesi döşenmiş olup, %95 oranında tamamlanmıştır. İmara açılan bölgelerdeki çalışmalar devam etmektedir. Çeşitli nedenlerle tıkanma ve göçmelerin olduğu Karaçayır merkezindeki şebekede ana kolektör tadilatı yapılarak problem çözülmüştür. Ayrıca ilçe merkezinde bulunan bütün su giderleri yeniden düzenlenmiştir. Bazı bölgelere yapılan mazgallar ile yağmur sularının tahliyesi sağlanmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Helva Şenlikleri: Türkiye’nin her yerine hatta Almanya, Fransa, Japonya Amerika’ya bile tahin helvası, köpük helvası, irmik helvası, susamlı helva ve un helvası Ş.Karaağaçlı ustalar tarafından götürülmüştür. İlçeden geçim derdi ile ayrılmış vatandaşları bir araya getirmek, kaynaştırmak, ilçeyi tarihi ve kültürel yönden tanıtmak amacı ile Helva Şenlikleri yapılmaktadır. 1986 yılından itibaren çeşitli sebeplerden dolayı bu kültür faaliyetine ara verilmiş, Belediyenin çabaları ile bu faaliyet 1999 yılından itibaren “Helva Bayramı ve Sünnet Şöleni” olarak tekrar festival havasında kutlanılmaya başlanmıştır. Şenlik ve Sünnet şöleninde ilçedeki helva ustalarının özenle pişirdiği helvalar halka dağıtılır. Şenlikler büyük bir coşku içerisinde Kızıldağ Milli Parkı ve Ş.Karaağaç Kültür Parkında ulusal sanatçıların verdiği konserler, halk oyunları gösterileri, yağlı pehlivan güreşleri gibi etkinliklerle kutlanır. Ayrıca festival çerçevesinde her yıl 200’e yakın çocuğun sünneti yapılır.

 

isparta-Şarkikaraağaç5

Yatırımlar: Belediyenin başlıca gelir kaynakları kanunlarla belirlenen vergi ve harçlardır. Belediyeye bağlı sekiz mahalle vardır. Belediyenin hizmet binası, iş hanı, oteli, hamamı ve çeşitli yerlerde dükkanları, belediyeye ait yeterli araç parkı vardır.

İlçe merkezinde toplam 15.000 m2’lik alana kilitli parke taşı döşenmiş, ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bordür çalışması yapılmış ve yeşil alanlar oluşturulmuştur. Konya Caddesi Çevre Yoluna kadar olan kısım çift yol olarak düzenlenmiş, refuj yapılmış, orta kısmı çimlendirilmiş ve ışıklandırılarak hizmete açılmıştır. Bununla birlikte Isparta Caddesinde de kavşak düzenlemesi, çimlendirme ve ışıklandırma yapılmıştır. Çevre yolundaki kavşaklarda sinyalizasyon sistemi yaptırılmış olup, yeşillendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ilçenin muhtelif yol ve caddelerinde eksik bulunan ve yapılmamış olan asfaltlama ve çevre düzenlemeleri yapılmaktadır.

50. Yıl Parkı, Kutlu Doğum Parkı, Yetmişiki Evler bitişiğinde bulunan park, İş Bankası önünde bulunan park ve kale meydanındaki park ile otel önünde bulunan saha ve Öztunç Yapı Kooperatifi’ndeki bulunan park alanı hazırlanan projeler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, ışıklandırılmış ve havuzlar yapılmıştır.

Çarıksaraylar yolu kavşağında bulunan fuar alanına çay bahçeleri, doğal botanik havuz şelaleler, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, yapılmış olup, çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır. Aynı alana sahne ve 10.000 kişi kapasiteli tribün yapılarak, ilçede açık havada yapılacak konser ve diğer etkinlikler için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Yine aynı alanda ilçede yapılacak düğün, tiyatro, konferans gibi etkinlikler için yaklaşık 1000 kişi kapasiteli düğün ve konferans salonu yapılmış, ses ve ışık sistemleri alınmıştır. Böylece bu alan büyük bir kompleks olarak hizmete sunulmuştur.

Mevcut sebze hali küçük ve düzensiz oluşu nedeni ile halkın ihtiyacını karşılayamamaktadır. Belediye tarafından Aşağıkale Mahallesinde bulunan 10.000 m2’lik alana sebze hali yapılmış olup, içerisinde manav, çay ocağı, umumi tuvalet gibi birimler ile 22 adet 30 m2’lik dükkan yapılmıştır. Ayrıca 5100 m2’lik alan çelik konstiriksiyon ile kapatılarak iç düzenlemeleri yapılmıştır.

Camikebir Mahallesi Çiçekpınar yolu üzerinde bulunan eski hayvan pazarına etrafı perde beton ile çevrilerek, duvarların üzeri demir çit ile çevrilmiş, iki ana giriş kapısı bir yaya giriş kapısı yapılmıştır. Ayrıca üç adet hayvan indirme-bindirme rampası ve hayvan bağlama yerleri yapılmıştır. Yine pazarın içerisine zabıta odası umumi çay ocağı ve büfe yapılmıştır.

1998 yılında İller Bankasına açtırılan üç adet içme suyu kuyusu yeterli derinlikte kazılmadığından ve kuyu raporlarına göre su debileri motor bağlamaya ve şebeke bağlantısı yapılmasına yeterli olmadığından dolayı İller Bankası Genel Müdürlüğü ile görüşme yapılarak, kazılan üç adet içme suyu kuyularının yanına 116 m derinliğinde sondaj yapılmıştır. Toplam üç kuyudan saniyede 100 litre civarında içme suyu alınabilecek olan bu kuyuların bir tanesinin şebekeye bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca saniyede 40 litre su alabilen iki adet pompa alınarak, bir tanesi Toprak Su Kooperatifinden devralınan dumanlı kuyuya takılmış diğeri yedeğe alınmıştır.

Belediyenin asfaltlama hizmetlerini kendi imkanları ile yapabilmesi için satıh kaplama asfalt şantiyesi ve 20 ton/h kapasiteli tartım sistemli sıcak asfalt şantiyesi kurulmuş ve iki adet mıcır serici ve bir adet asfalt distribütörü alınmıştır.

turkyo-wacom12

 

Nikon1 J1 Black 10mm. Lens Kit

No tags for this post.

Leave a Reply