Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

hatay-hassa1

İLÇENİN TARİHÇESİ

Hassa İlçesi 1864-1865 yıllarında Amanos dağlarında yaşamakta olan “ULAŞLI” boyunun isyanı üzerine bölgeye gönderilen Osmanlı Fırka-ı İslâhiye birlikleri komutanı olan İbrahim Derviş Paşa’nın isyanı bastırarak (Seyyar Jandarma bölüğünün eskiden bulunduğu yer olan mevcut belediye şehir parkının bulunduğu yerde) bölgede konaklaması ile kurulmuştur. Ordu–Köyü namı ile bir karye olarak teşkil olunan Hassa’ya civar nahiyeler olan Hacılar, Tiyek ve Akbez’den birkaç yüz hane getirilerek yerleştirilir ve Maraş Mutasarrıflığına bağlanır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransızlarca işgal edilen İlçe (1918), ikinci kez 10 Kasım 1920’de, üçüncü kez 09-10 Mart 1921’de ve son kez 15 Mart 1921’de işgale uğrar. 20 Ekim 1921 Ankara İtilaf namesi ile 5 Ocak 1922 tarihinde Fransız birliklerince boşaltılır. Bu karışık dönemde Türk Çeteleri Hassa’ya girerek, Kasım 1921’de hükümet binasına Osmanlı Sancağı çekmişler, sınırı ve kurtuluşu fiili hale getirmişlerdir. Halk arasında bu tarih 15 Kasım olarak bilinmekte ve bu tarih kurtuluş bayramı olarak kutlanmaktadır.

Hassa İlçesi Hatay’ın Türkiye’ye katılışına kadar Gaziantep ili, İslâhiye İlçesine bağlı bir bucak iken, Hatay’ın ilhakı ile (1939) ona bağlı ilçe konumuna erişmiştir.

COĞRAFİ YAPISI

İlçemiz; Hatay ilinin kuzeyinde yaklaşık 80 km. uzaklıkta, Amanos Dağlarının eteğinde kurulmuştur.

İlçe Merkezinin rakımı 400 m’dir.

İlçenin toplam yüzölçümü 495 km2’dir.

Hassa İlçesinin yüzölçümünün büyük bölümünü dağlar, geriye kalan kısmı tarıma elverişli ovalar ve leçelik alanlar kaplar.

hatay-hassa2

Dağlar: İlçenin batı kısmında güneyden kuzeye uzanan Amanos dağları bulunmakta olup, en yüksek tepeleri, 2.240 m yükseklikle Mığır ve 2.076 m yükseklikte Kuşçu tepesidir.

Ovalar: İlçemizin doğu kısmında kuzey-güney istikametinde uzanan Amik Ovası mevcuttur.

Akarsuları: İlçenin önemli akarsuları Karasu, Hopur,Tiyek, Akbez ve Hacılar çaylarıdır.

Bölgenin İklimi: İlçemizde genel özellikleri itibarı ile Akdeniz iklimi hakimdir.

Yaz ayları sıcak kış ayları ise ılıman ve yağışlı geçmektedir. En yüksek sıcaklığı Ağustos ayında (40o C), en düşük sıcaklığı ise Ocak ayında  (0o C) erişir. Yıllık ortalama yağış 759 kg /m2’dir.

-İlçenin 256 km2 ormanlık sahası mevcuttur. Ormanlarımızda çoğunlukla çam, meşe, kayın ağaçları bulunmaktadır.

NÜFUS YAPISI:

Yerleşim Yerleri                        1997               2000      2007             2008      % Değişim

Hassa Merkez                          13.363             9.071      9.117            9.301      3%

Akbez Beldesi                          6.383               8.118      8.986           8.956      5%

Aktepe Beldesi                         8.318               8.692      8.007            7.850      -4%

Ardıçlı Beldesi                           3.625               3.467      4.018            4.165       5%

Küreci Beldesi                          5.155               2.146      2.775            2.766       5%

Söğüt Beldesi                           2.134               2.104      1.948            1.815      -3%

Köyler                                     17.006             16.396    19.169          19.777     20%

İlçe Toplam Nüfusu                  55.984             49.994    54.020          54.630     8%

Km2’ye düşen nüfus sayısı      107                  97           109               109     

hatay-hassa3

İDARİ YAPISI

Hassa 1939 yılında İlçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçe  Merkezine bağlı;  5 Belde, 28  Köy, 11  Mezra, 19 Mahalle

İlçe Merkezinde 6, Aktepe Beldesinde 2, Ardıçlı Beldesinde 2, Akbez Beldesinde 5, Küreci Beldesinde 2, Söğüt beldesinde 2 olmak üzere; toplam (19) mahalle muhtarlığı bulunmaktadır.

EKONOMİK YAPI

İlçe ekonomisi genel olarak tarımcılığa dayanmaktadır. İlçemizde İl Özel İdare Müdürlüğünün de ortak olduğu HATSAŞ’ ait binada Plastik Doğrama (P.V.C.) işletmesi ile Hassa merkezde 1, Aktepe beldesinde 7, Ardıçlı beldesinde 3 ve Akbez beldesinde 1 küçük ölçekli olmak üzere toplam 12 Zeytinyağı, İlçe Merkezinde 2 Aktepe beldesinde 2 olmak üzere toplam 4 adet Çırçır –Prese Fabrikası, Hassa Merkez, Aktepe ve Akbez’de birer olmak üzere toplam 3 adet mısır kurutma tesisi bulunmaktadır.

Tarım

İlçe ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Hayvancılık genellikle köylerimizde mera hayvancılığı olarak yapılmaktadır.

İlçemiz tarımında bağcılık büyük önem taşımaktadır. Üzüm çeşitlerinden Horozkaras (Antepkarası),Hatun parmağı, Pafu, Sultani çekirdeksiz İzmir Üzümü,Yalova incisi, çeşitler  üretilmekte ve çoğunluğu sofralık olarak yurt içine ve kısmen de yurt dışına ihraç edilerek tüketilmektedir.

Son yıllarda zeytincilikte de büyük ilerleme olmuştur. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması hakkında Kanun kapsamında İlçemize bağlı Koruhüyük, Bintaş, Aşağıkarafakılı, Sugediği, Demrek, Mazmanlı köyleri ve Ardıçlı Beldesi sınırları içerisinde 34.127 dekar Hazineye ait tapulama harici yerlerin parselasyonu yapılarak, 25 dekardan az olmamak üzere l085 çiftçiye dağıtımı yapılmış ve Zeytincilik projesi hayata geçirilmiştir.

İlçemizde üzüm bağları ve zeytinlerde hastalık ve zararlıların mücadelesi için Hassa Merkez ve Akbez beldesine 2 ayrı noktaya bilgisayarlı erken uyarı sistemi yaptırılarak hizmete girmiştir. Zirai ilaç bayilerinin rutin kontrolleri yapılmaktadır.

hatay-hassa4

Arazi Kullanımı

 Tarım Alanı                              : 167.230 Dekar

 Orman                                     : 232.520 Dekar

 Çayır ve Mera                           : 14.338 Dekar

Yerleşim Alanı                          : 16.140 Dekar

 Diğer Araziler                           : 17.292 Dekar

 

 İlçenin Toplam Alanı                : 447.520 Dekar

Orman Varlığı

 İlçede toplam orman sahası 25.570 hektar  (255.7 km2) ve ormansız alan 22.348 hektar olup,  genel alan 47.918 hektar’dır. Toplam orman sahasının 7.600 hektarı verimli, 17.970 hektarı verimsiz orman sahasıdır.

Madencilik

İlçemizde bazı yerlerde Krom ve Pomza madeni bulunmakta olup, Pomza Madeni işletmeye açıktır.

Ticaret ve Sanayi

İlçede istihdam imkânı sağlayan büyük ölçekli sanayi tesisi yoktur. İlçemiz Beldelerinde 12 adet küçük ölçekli zeytinyağı fabrikası, çırçır fabrikası ve İlçe merkezinde bir adet plastik doğrama fabrikası bulunmaktadır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR

İlçemizde 2008-2009 öğrenim döneminde MKÜ Hassa Meslek Yüksekokul açılmıştır.

İlçemizde, ilk olarak ortaokul (1956), Hassa Lisesi (1973), İmam-Hatip Lisesi (1992), Anadolu Lisesi (2005) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (1973) ve Hassa Öğretmen evi (1993) yılında açılmıştır. Öğretmen evi  28 Yatak kapasitelidir.

İlçemiz Ardıçlı İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 2006 yılında açılmıştır.

ÖĞRETİM DURUMU

İkili Öğretim                  :14 İlköğretim okulu ve 1 Ortaöğretim Okulu

Normal Öğretim           :33 İlköğretim Okulu 4 Ortaöğretim okulu

SAĞLIK DURUMU

Hassa Devlet Hastanesi

İlçe merkezinde 50 yataklı Devlet Hastanesi 01.01.2004 tarihinde hizmete açılmıştır.

Hastanede Acil Polikliniği hizmet vermektedir. Hastanenin 2 ambulansı, mevcut olup, faal olarak hizmet vermektedir.

Sağlık Evleri       

İlçemize bağlı 9 köyde sağlık evi bulunmaktadır.

 

 turkyo-nikkon8

 

Nikon Coolpix L120 Kompakt Dijital Fotoğraf Makinesi-(Siyah)

 

No tags for this post.

Leave a Reply