Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

hatay-altinozu1

Yüzölçümü     : 357 km²

Toplam Nüfusu : 59.261

İlçe Merkezi  : 5.352

Belde ve Köy Nüfusu : 53.815

Altınözü 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve Antakya vilayetine bağlanmıştır. I. Dünya Savaşından sonra Fransızların eline geçmiş ve 23 Temmuz 1939’da anavatana kavuşmuştur. 1945 yılında ilçe olmuştur.

Mülki hudutlar içerisinde 4 belediye teşkilatı ile 41 köy bulunmaktadır. Altınkaya, Yiğityolu, Hacıpaşa ve Altınözü merkez beldelerinde belediye teşkilatı mevcuttur.

İlçe nüfusunun büyük bir kısmı geçimini tarımsal faaliyetlerden temin etmekte, küçük bir kısmı da el sanatları ile geçimini sağlamaktadır. İlçe halkının belli başlı gelir kaynağı buğday, zeytin ve tütün ürünlerine dayanmaktadır. Nüfusun yoğun oluşu nedeniyle tarım alanları yetersiz olduğundan nüfusun büyük bölümü Çukurova ve Amik Ovasına mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gitmektedir.

NÜFUS DURUMU

İlçemiz nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 59.261 olup, bu nüfusun 5,434'ü ilçe merkezinde, 53,827 belde ve köylerimizde yaşamaktadır.

İlçemiz farklı kültür ve dini inançlara sahip vatandaşlarımızın bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yerdir.

hatay-altinozu2

İDARİ DURUMU

İlçemiz mülki hudutları içerisinde ilçe belediyesi, Altınkaya, Yiğityolu ve Hacıpaşa Belde Belediye Başkanlığı olmak üzere toplam 4 belediye teşkilatı ve 41 köy bulunmaktadır.

SOSYAL DURUMU

İlçe nüfusunun % 90'ı tarımsal faaliyetler % 10'u ise küçük çaptaki el sanatları ile uğraşmaktadır. İlçe halkanın belli başlı gelir kaynağı Buğday, Zeytin ve Tütün ürünlerine dayanmaktadır.

Vatandaşların yoğun olarak yaşadığı kırsal kesimde gelir seviyesi düşük olduğundan halkın büyük bölümü Çukurova ve Amik ovalarına mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gitmekte olup, bir kısımı da Yurt Dışında çalışmaktadır.

Altınözü adının Osmanlılar zamanında verildiği, o dönemde Fatikli Mahalle’sinde düzenlenen tapu kayıtlarından Altınözü isminin geçmesinden anlaşılmaktadır. Altınözü, Araplar tarafından alınmasından sonra kale tipi şato anlamına gelen Kasi diye anılmış ve zamanla bu kelime bozularak, halk arasında Kuseyr denilmeye başlanmıştır. İslâmiyetin yayılmasından sonra Altınözü’ ne hakim olan Kozkalesi, Hz. Ömer devrinde 638 yılında Araplar tarafından fethedilmiştir. Daha sonra Haçlıların eline geçmiş ve bu durum 150 yıl devam etmiştir. Ancak Memluk Sultanı Baybars daha sonraları Kuseyr (Altınözü) bölgesini ele geçirmiş ve bu bölgede 1515 yılına kadar hakimiyetini sürdürmüştür.

Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Mısır seferi (1515) sırasında Kuseyr bölgesini Osmanlı’lara bağlamıştır. Bölgede altın madenleri olduğu için de kente Altınözü adı verilmiştir.

II. Abdulhamit’in toprak reformu sırasında Altınözü Halep Vilayetine bağlanmıştır. 1. Dünya savaşı sonrasında Altınözü’ndeki milisler, Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 1921 Ankara anlaşmasına kadar Fransızları 3 yıl süreyle Altınözü’ne sokmamıştır. Ancak Ankara antlaşmasından sonra Altınözü’ne giren Fransızlar, Hatay’ın Anavatana katılışına kadar ( 23 Temmuz 1939) milislerle uğraşmıştır. Hatay’ın Anavatana katılışı ile bu durum son bulmuştur. Hatay il ilan edildikten sonra Altınözü de ilçe olarak 1945 yılında Hatay’a bağlanarak 9 ilçeden biri olmuştur.

Altınözü'nde günümüze ulaşan eserler arasında Koz Kalesi,Koz Kale Köyü yakınında olup, Kürşat Kalesi olarak da tanınmaktadır. Çevreye göre yüksek bir kayalık üzerindeki kale, kalınduvarlarla güçlendirilmiştir.Büyük bir bölümü harap olmakla beraber, güney tarafında 100 m. uzaklıkta iri blok taşlardan yapılmış burcu iyi durumdadır. helenistik dönemde yapılan bu kale Bizanslılar ve Haçlılar tarafından kullanılmış, 1268'de Baybars tarafından ele geçirilmiştir. Bunadan sonra da önemini yitirmiştir.

Altınözü Yunushan Köyü'nün 3 km. batısında bir dağın eteğinde olan 20 m. uzunluğunda 12 m. genişliğindeki Sırtlan Mağarası; ilçe merkezine 8 km. uzaklıkta Yunuhsan Köyü yakınındaki Gelinler Dağı'nda MÖ.III. ve I. yüzyıllar arasında Roma ve Bizans dönemlerinde bir yerleşim yeri bulunuyordu. Burada yaşayanlar, kayalara oyulmuş evlerde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca çevrede çok satıda katlı mezarlara da rastlanmıştır. Altınözü Tokaçlı Köyü'ndeki kalınrıların Melik-i Hileni'nin yazlık sarayı olduğu söylenmektedir. Burada yapılan kazılarda çok sayıda altın ve günlük kullanım eşyaları ile karşılaşılmıştır. Altınözü ile Koz Kalesi arasında rastlanılan kalıntıların ne olduğu anlaşılamamakla beraber, burada yapılan kaçak kazılarda altın gümüş ve tarihi esere rastlanmıştır.

İlçede günümüze gelebilen eserler arasında;

hatay-altinozu3

Koz Kalesi

Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü bulunmaktadır.

KOZ KALESİ

Koz kalesi, Antakya Kalesine bağlı bir ön karakol görevini sürdürmüştür. Çeşitli saldırılarla el ve yönetim değiştiren Koz Kalesi, Büyük Roma İmparatorluğu zamanında kendini muhafaza ederek ayakta durabilmiştir.

Ancak Hz. Ömer zamanında Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hanefi tarafından zapt edilmiştir. Böylece Müslümanların eline geçmiştir. Haçlı seferleri sırasında Fransızların eline geçen Koz Kalesi 150 yıl Fransızların elinde kalmıştır. Daha sonra Memluk Sultanı Baybars’ın istilasına uğramış 1515 yılına kadar Memluklularda kalmıştır. 1517 yılında Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlılara geçmiştir. Bundan sonra Cumhuriyet dönemine kadar önemini korumuştur.

Halen büyük bir şaheser durumunda olan Koz Kalesi turizme açıldığı taktirde büyük ilgi görür ve bölge turizmine büyük katkıda bulunur.

hatay-altinozu4

ILICAK 

Karsu Köyü yakınında kayalık mevkiinin altında bulunmaktadır. burada bulunan kaynak su, yaz-kış sıcak olur. Cüzzam ve uyuz hastalığını iyileştirdiği söylenmektedir

SIRTLAN MAĞARASI

Yunushan Köyünün 3 km. batısında bir dağın eteğindedir. 20 m. uzunluğunda, 12 m. genişliğindedir. Mağaranın çok karanlık olması ve burada sırtlanların barınması nedeniyle sırtlan

Mağarası denilmiştir.

MELİKİ HİLENİ

Tokaçlı Köyünde bazı kalıntıların mevcut olduğu ve zamanın hükümdarı Meliki Hileni tarafından bu köyün yazlık olarak kullanıldığı söylenir. bugüne kadar yapılan bir çok resmi ve gizli kazılardan çeşitli eserlerle çok miktarda altın bulunmuştur

KARIN TEPESİ HÖYÜĞÜ

Koz Kalesi ile Altınözü arasında bulunmaktadır. Üzerinde kalıntılar vardır. Yaşlıların anlattıklarına göre çeşitli zamanlarda altın, gümüş ve tarihi eser bulunmuştur.

MEKTAT

Akdarı mevkiinde bir dinlenme yeridir. Asırlık ulu ağaçların bulunduğu bu yerde, Hz. Ömer devrinde Koz Kalesi’nin fethi sırasında şehit düşen büyük kumandan Şeyh Miktat B. Esved’in mezarı bulunmaktadır. Buraya ziyarete gidilir. Adaklar adanır. Şenlikler düzenlenir. Çevre halkının piknik yaptığı bir yerdir.

hatay-altinozu5

MERMENİS

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’la 1071 yılında savaşan Romen Diyojen savaşta yenildikten sonra gözleri oyulur. Bir fırsatını bulup kaçan ve Antakya Krallığı’na sığınan Romen Diyojen kralın yazlığı olan Tokaçlı Köyüne yerleştirilir. Ömrünün sonuna kadar burada yaşayan Diyojen ölünce köyün yakın bir yerine defnedilerek bir kaç ağaç dikilir. Burası özellikle Hıristiyanların ilgisini çekerek ziyaret haline getirilmiştir.

GELİNLER DAĞI

Soğuk, sıcak ve rüzgarın etkisi ile doğal değişime uğrayan Gelinler Dağı aşınarak her biri bir dikit veya sütun gibi yükselen ve Ürgüp Peri Bacaları’nı andıran bir görünüm arz eder. Bu kayalar arasından Yunushan Köyü’nün doğusundan başlayarak aşağı doğru, tarihi çok eskilere dayanan bir çok kaya mezarına rastlanır. bu mezarların giriş kısmında, resimlere ve Arapça yazılara rastlanır.

ABDULLAH SÜREH ZİYARET

Mayadalı Köyü’nün giriş kısmındadır. Hoca Hacdan dönerken karşılayan halka Abdullah’ı göstererek O’na gidin der. Abdullah bastonunu yere batırarak kaybolur. Bastonun yerine ziyaret yapılır. Baston filizlenerek ağaç olur.

hatay-altinozu5

Altınözü Ekonomik Durum

Yarseli Barajı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Beyazçay üzerinde, sulama amacıyla 1985-1989 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 2.563.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 35,00 m, normal su kotunda göl hacmi 55,00 hm3, normal su kotunda göl alanı 3,98 km2'dir. Baraj 7.300 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir.

Okuma yazma oranı %92 civarında olup, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yaygın eğitim faaliyet çerçevesinde okuma-yazma kursları açılmaktadır. İlçemize bağlı 39 köy ilköğretim okulunda 37 ana sınıfı açılmıştır. 1 Öğretmen Evi, 1 Halk Eğitim Merkezi, ve 1 Dershane faaliyet göstermektedir. Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezide eğitim öğretim yapmaktadır. İlçemiz genelinde 2 çiftlik hariç tüm yerleşim birimlerinden bulunan öğrenciler taşımalı sistem ile 7 merkez okul olarak tespit edilen okullara taşınmaktadır.

İlçemiz 36 köy ilköğretim okullarımızda toplam 12.096 öğrenimini sürdürmektedir. İlçe merkezinde 3 İlk öğretim okulu bulunmaktadır. Bu okullarımızda 686 erkek, 582 kız öğrenci olmak üzere 1268 öğrenci öğrenimini sürdürmektedir.

İlçemizde 2 Lise bulunmaktadır. İmam Hatip Lisesine bağlı olarak 1 adet 50 öğrenci kapasiteli Devlet parasız yatılı öğrenci yurdu faaliyet göstermektedir.

Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün 2006-2007 yılı eğitim öğretim yılında açılan 63 kursa 1018 öğrenci devam etmiştir.

Öğretmen evi 1982 yılında öğretmenler lokali olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1992 yılından itibaren Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 4 katlı binada hizmet vermeye devam etmektedir.

turkyo-nikkon5

Nikon Coolpix P7000 Kompakt Dijital fotoğraf Makinesi

 

 

No tags for this post.

Leave a Reply