Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

burdur-kemer1

TARİHÇE

İlçenin tarihi hakkında yapılan araştırmalarda tarih öncesi çağlara ait kesin bir bilgi elde edilememiştir. M.Ö. 1900 yıllarında bölgeye hakim olan Psidialılar yerleşimin başlangıcı kabul edilmektedir. İlçe merkezi ve köylerindeki değişik yerlerde bulunan tarihi belgeler Lidyalılar, Frigyalılar ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde bu bölgede yerleşimin bulunduğunu göstermektedir.

Türklere Anadolunun kapısını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra 1075 yıllarında bölgenin Türkmen kavimlerinin hakimiyeti altına girmesi ile birlikte İlçemize Türkler yerleşmişlerdir.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Hamit oğulları beyliğinin hakimiyetinde kalan Kemer 1286 yılında Gölhisar’ a mülhaktır.

1305/1887 tarihli Salnamede 7 dükkan, 1 lonca altı, 1 yağhane, 22 cami, 9 mescit-namazgah, 21 sıbyan mektebi, 4 Medrese olduğu kaydedilmiştir. 1899 yılında ise nahiye olarak bağlı 22 köyünde 1178 Hane ve 4948 nüfuslu olduğu belirtilmektedir.

Cumhuriyet tarihinde Burdur İlinin teşekkülünden itibaren bir nahiye merkezi olarak kalmış, 1956 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

19 Haziran 1987 tarih ve 3392 sayılı Kanunla KEMER ismiyle ilçe olarak kurulması kabul edilmiş ve 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren İiçe teşkilatı faaliyete geçmiştir.

Kayıtlarda merkez olarak BÖBEKLER köyü gösterilmekte SERTAÇ ve KEMER isimleriyle yer almaktadır.

Kemer İlçesi kuzey ve doğuda Burdur İli Merkez İlçesi, Güneyde Antalya ili Korkuteli İlçesi, Güneybatıda Tefenni İlçesi ve Batıda Karamanlı İlçeleri arasında yer almaktadır. İlçe merkezi ise İlçeye bağlı Akören, Akçaören, Pınarbaşı, Yakalar köyleri ile Karamanlı İlçesi Kılavuzlar köyleri ile çevrilidir.

İlçe Merkezi Yakalar, Belenli köylerinin güneyini kaplayan ve Antalya İli Korkuteli İlçesi ile tabii hudut teşkil eden Rahat Dağları eteğinde kurulmuştur.

burdur-kemer2

COĞRAFYA

İlçe merkezi, Burdur İl merkezine 57 km.  ve  Burdur-Karamanlı-Tefenni yolunun 34 km. sinden itibaren 23 km. daha güneyinde ve iç kısımda yer almaktadır.

İlçe yüzölçümü 350-400 Km2 olup, ilçe arazilerinin bir kısmı  dağlık ve büyük bir kısmı da ovada yer almaktadır. 7566 hektar orman alanı mevcuttur. Boz çay ve Derebağ çayları ilçe sınırları içerisinden geçmektedir.

İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1150-1200 metredir. Güney ve doğusu Rahat Dağları ile kaplı olan ilçede kara iklimi özellikleri hüküm sürer. Kış ayları sıcaklık ortalaması 0-10 , yaz ayları sıcaklık ortalaması 20 C’ dir. İlkbahar ve sonbaharda yağmur, kışın kar yağışı görülmekte olup, yazlar kurak geçmektedir.

İDARİ DURUM 

Burdur İlinin İl merkezi olarak teşekkülünden itibaren Nahiye merkezi olan Kemer’ de belediye teşkilatı 1956 yılında kurulmuştur.

4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı Kanun'la KEMER’ in ilçe olarak teşkilatlanması kabul edilmiştir. İlçe teşkilatı 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren fiilen çalışmaya başlamıştır.

İlçe teşkilatı birimleri teşekkül etmiş olup, faaliyete geçen birimlerde ise tahsis olunan kadroların büyük bir bölümü doldurulmuştur. Bazı birimlerde görev vekil birim amirleri tarafından yürütülmektedir.

İlçeye bağlı köy sayısı 7'dir. İlçe merkezinde 3 mahalle muhtarlığı vardır. Yerleşim birimi olarak köyler dışında mezra, kom gibi birimler yoktur.

burdur-kemer3

SOSYAL DURUM

İlçede yaklaşık toplam olarak 1600 kadar konut vardır. Bunun 600’ü ilçe merkezinde, 1000’i de köylerdedir. Halkın oturduğu evlerin büyük bir kısmı, alt kısmı hayvan beslemeye müsait olacak şekilde yapılmış iki katlı evlerdir. Yapı malzemesi kerpiç, taş, briket ve tuğladır.

Yapılaşma oranı oldukça düşüktür. İlçede yeni yapılan az sayıdaki evler imar planına ve modern yapı tarzına uygun, betonarme karkas, çok katlı olup hemen hemen tamamı yurtdışında çalışan işçilerimize aittir. İlçe teşkilatının kurulmasından sonra yapılaşma oranının artacağı umulmasına rağmen yeterli yapılaşma yoktur.

Sosyal hayatın düzenlenmesinde örf, adet ve geleneklerin etkisi çok büyüktür. Doğum, ölüm, düğün, bayram, asker ve hacı uğurlama gibi olaylarda köklü geleneklere uygun törenler yapılmaktadır.

İlçenin Elektriksiz köyü yoktur. Elektrik dağıtım ve işletme faaliyeti TEDAŞ İşletme Şefliğince yürütülmektedir.

İlçe merkezi ile köylerimizin kapalı cazibeli içme suyu şebekesi mevcut olup içme suyu sıkıntısı yoktur.

Belenli köyü hariç tüm köylerde kanalizasyon vardır. Belenli köyünde kanalizasyon yapım çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık hizmeti İlçe Sağlık Grup Başkanlığı yürütülmektedir. Sağlık Ocağı Tabipliği, 2 Doktor, 1 Sağlık Memuru, 2 Ebe, 1 Adet Vekil ebe (Belenli Köyü), 3 Hemşire, 2 Acil Tıbbi tekniker, 1 Laborant, 2 Hizmetli ile faaliyetini sürdürmektedir. Sağlık Grup Başkanlığı Hizmet binası ve lojmanı mevcuttur. 1 Adet mavi bantlı hasta Ambulansı, 1 adet tam donanımlı kırmızı bantlı ambulansı vardır.

İlçenin önemli bir problemi ilçe merkezinde hayvancılık yapılması ve bunların birçoğunun konut altı ahır tipinde olmasıdır. 

Köylerin PTT hizmetleri Köy dağıtıcısı vasıtasıyla görülmektedir. Belenli köyündeki 500 abonelik otomatik telefon santralı Yakalar Köyü ile birlikte ihtiyacı görmektedir. Akören köyündeki 250 lik telefon santralı Akören, Akçaören, Kayı ve Pınarbaşı köylerinin ihtiyacına cevap vermektedir. İlçe merkezindeki 750 abonelik otomatik telefon santrali mevcut ihtiyacı karşılamakta olup, Telefon sırası bekleyen abone yoktur.

İlçede canlı bir iş ve çalışma hayatı ile ticari faaliyet cüzi miktardadır. İlçede aşiret,şeyh,ağa yoktur.

burdur-kemer4

Köyler

İlçeye bağlı köyler Akçaören, Akören, Belenli, Elmacık, Kayı, Pınarbaşı ve Yakalar olmak

üzere 7 tanedir. Köylerimizin hepsinde okul, Elektrik, Telefon vardır. Köylerin tamamının ulaşımı asfalt yol ile sağlanmaktadır. Köylerimizde Sağlık Ocağı yoktur. Sağlık hizmeti Merkez Sağlık Grup Başkanlığı vasıtasıyla yürütülmektedir.

ULAŞTIRMA DURUMU

İlçenin Karayolu Bağlantıları;

Kemer-Burdur yolu 57 Km. asfalt olup 1979 yılında tamamlanmıştır.

Kemer-Karamanlı yolu 32 Km. olup asfalttır.

Kemer-Akçaören-Ürkütlü-Kızılkaya yolu ile Burdur-Antalya yoluna çıkılabilmektedir. Bu yolla Kemer-Antalya arası 60 Km. Daha kısalmaktadır.

İlçenin köyleriyle bağlantıları asfalttır.

PTT teşkilatı ilçemizde 1941 yılından bu yana kesintisiz faaliyetini sürdürmektedir. Halen PTT Şubesi Belediyeden kiralanan bir binada hizmetini yürütmektedir. İlçe merkezinde 750 aboneli otomatik santral ile hizmet verilmekte olup şimdilik yeterli durumdadır.

EKONOMİK DURUM

Kemer İlçesinde en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Buğday, şekerpancarı,yem bitkileri, elma ile birlikte diğer sebze ve meyveler yetiştirilmektedir. Tarım büyük bir ekseriyetle makineli yapılmaktadır. İlçe merkezi ve köylerinde 576 traktör ve diğer zirai ekipman bulunmaktadır.

İlçe arazisinin % 85’ i ekilebilir durumdadır. Sulu tarım yapılan arazide ise başta şekerpancarı ve yem bitkisi olmak üzere her türlü sebze ve meyve yetiştirilmektedir.

Yetiştirilen buğdayın tamamına yakını tüccara ve şekerpancarı da Burdur Şeker Fabrikası'na satılmaktadır.

İlçede 10.500 kadar küçük, 6.500 kadar da büyükbaş hayvan vardır. Süt ve Süt inekçiliği önemlidir. Hemen hemen her ailede süt ineği beslenmektedir. İlçe genelinde günlük üretim 20 ton civarındadır. İlçe sebze üretimi bakımından kendi kendine yetmektedir. Çarşamba günleri İlçe merkezinde kurulan Pazar tarımla uğraşan civar köyler İlçe halkının ürünlerini değerlendirmesine imkan verir.

El sanatlarından halıcılık köylerde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kurslar vasıtasıyla kurslarda ve kurs dışında evlerde yaşatılmaktadır. Belenli ve Yakalar Köylerinde halı hane vardır. İlçe merkezi ve köylerinde dikiş ve nakış kursları açılmaktadır.

İlçe merkezinde ve Belenli Köyünde 2, diğer köylerimizde 1’ er adet Süt Kooperatifi bulunmakta olup, ayrıca İlçe merkezinde 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır.

İlçede tek Banka Şubesi Ziraat Bankasıdır.

İlçe Ekonomisinde önemli bir unsurda Yurtdışında bulunan 45-50 civarındaki işçi ailelerinin kazançlarıdır.

İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından en son teknoloji kullanılarak yaptırılan Kaymakam Mustafa ÖZSOY Soğuk Hava Deposu 1998 yılında hizmete girmiş olup Elma üretimi yapan çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesine ve İlçe ekonomisine katkısı vardır.

İlçede önceki yıllarda tertip edilmiş herhangi bir sergi, panayır olmamıştır.

İlçemiz Akören köyünde düşük kalorili kömür yatakları vardır.

turkyo-crucial2

 

256GB Crucial m4 SATA 6Gbps 2.5" (9.5mm) SSD w/ Data Transfer Kit

Burdur İlçeleri:
Burdur Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer(Burdur), Tefenni

 

No tags for this post.

Leave a Reply