Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 

burdur-cavdir1

İlçemiz Tarihçesi

Çavdır adını bir rivayete göre, Aydın-Denizli istikametinden gelen kervanların burada konaklayıp, çadır kurmaları ve daha sonra, Antalya tarafına devam etmelerinden almıştır. Çadır kurulan yer daha sonra Çavdır olarak anılmış ve sonuçta Çavdır ismi ortaya çıkmıştır. Bir başka rivayete göre ise bir evliya gelmiş ve bir sülalenin arazisinde konaklamak istemiş, fakat burada konaklamasına izin verilmemiş. Bunun üzerine evliya” Arı buğday ekin, çavdar kaldırın” diye beddua etmiş ve buradan ayrılmıştır. O günden sonra yerleşim biriminin adı Çavdar olarak anılmaya başlamış ve zamanla Çavdır’a dönüşmüştür.

Çavdır’ın tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanmaktadır. Oğuz Türklerinin Üç Ok kolundan olan Çavuldur (Çavuldurluların) bir kısmı Anadolu’nun fethi sırasında Selçuklu fetihlerine katıldılar. Aral Gölü’nün güney kıyısında bilahare Kazak baskısı ile Anadolu’ya geçtiler ve bunların bir kısmı önce bugünkü Dengere (Bölmepınar) Köyü’ne gelerek yerleştiler. Belli bir süreden sonra Çavdır-Kozağaç, Bayındır-Karapınar ve Acıpayam Ovası’na doğru yayıldılar. Çavdır’a gelenlerin büyük bir kısmı Aşağı Çavuldur (Çavdır) denen Haravza-Urgancı civarına yerleşti. Bir kısmı da çiftlik mevkiine ve köy yıkığına yerleştiler. Bugünkü Pazar Dağı olarak bilinen Pazar Dağı’nın eteğine Pazar kurdular ve ürettikleri hayvansal-tarımsal ürünlerini burada pazarladılar. Osmanlıların son dönemlerinden itibaren ilçenin bulunduğu yere toplanmaya başladılar. 1925-1926 yıllarında Pazar, ilçe merkezinin bulunduğu yere taşındı.

Çavdır cumhuriyetin ilk yıllarında belediyelikti. 1930 yıllarında 2000 nüfus şartı nedeniyle muhtarlığa dönüştürüldü. 1952 yılına kadar Tefenni ilçesine bağlı iken bu yılda Gölhisar’ın ilçe olması sebebi ile Gölhisar İlçesi’ne bağlandı. Bu tarihten sonra nahiye olarak 20 Mayıs 1990 tarihine kadar gelişen Çavdır, 20 Mayıs 1990 tarihinde 3642 sayılı kanunla ilçe oldu. 12.08.1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyetine başladı.

İdari Durum

Çavdır ilçesi; biri merkez, üçü kasaba olmak üzere toplam dört belediye ve  dokuz köyden oluşan bir idari yapıya sahiptir. Kasabalarımız; Kozağaç, Söğüt ve Bayır. Köylerimiz sırasıyla şöyledir. Anbarcık, Bölmepınar,Büyükalan, İshakköy, Karaköy, Kayacık, Kızıllar, Küçükalan, Yazır,

İlçemizde Hükümet Konağı bulunmadığından dolayı, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binada halen, Çavdır Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü birimleri faaliyetlerini sürdürmekte, Tapu Sicil Müdürlüğü, Çavdır Belediyesi hizmet binasında bulunmaktadır. Müftülük ise mülkiyeti Türk Diyanet Vakfına ait binada, İlçe Tarım Müdürlüğü kendi binasında, İlçe Emniyet Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği birimleri kendi binalarında hizmet vermektedir. İlçemizde adliye teşkilatı 1992 yılında kurulmuş olup, halen Çavdır Belediye Binasının birinci katında faaliyetini sürdürmektedir. İlçemizde biri merkezde olmak üzere 5 adet sağlık ocağı, 8 adet  sağlık evi mevcuttur. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri Teşkilatı 24 saat hizmet vermektedir.

İlçemizde Jandarma teşkilatı cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuştur. Çavdır’ın ilçe olması ile birlikte 30.06.1992 tarihinde İlçe jandarma Komutanlığı kurulmuştur. 1999 yılına kadar çarşı içerisindeki eski binasında, 1999 yılından itibaren de şu anda bulunduğu çevre yolu üzerindeki binasında faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca ilçemize bağlı Söğüt Jandarma Karakolu kendi binasında faaliyetine devam etmektedir. İlçemizde; bir halk eğitimi merkezi, iki genel lise, bir Ticaret Meslek Lisesi, altı adet 8 sınıflı ilköğretim okulu, 5 adet beş sınıflı ilköğretim okulu, bir bağımsız anaokulu faaliyetine devam etmektedir.

burdur-cavdir2

Coğrafi Konum

İlçenin doğusunda Antalya; Batısında Gölhisar ve Altınyayla; kuzeyinde Tefenni; güneyinde Muğla bulunmaktadır. Çavdır Burdur il merkezine 90 Km., komşu iller olan Denizli’ye 90 Km., Antalya’ya ise 115 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Yerleşim yeri itibariyle Burdur/Antalya/Denizli/Fethiye yol güzergâhlarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bu durumda ilçeye önemli avantajlar sağlamaktadır.

Çavdır İlçesi Akdeniz-Ege geçiş bölgesinde Batı Toroslar üzerinde genelde dağlık bir arazi üzerinde kurulmuş olup, dar vadiler arasında ova bantları mevcut olup, arazinin % 54.8’i ormanlık ve makilik alanlardan oluşmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 485.650 dekar olup ancak bunun % 28’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İlçenin çayır mera arazisi büyüklüğü 21.949 dekar olup 61.349 dekarı ise köy yerleşim yeri, taşlık alanlar ve tarım dışı arazilerden oluşmaktadır.

YER ŞEKİLLERİ

İlçenin başlıca dağları Rahat Dağı, Çavdır Dağı, Pazar Dağı ve Koçaş Dağlarıdır. İlçenin ovalarını ise Haravza Ovası, Urgancı Ovası ve Söğüt Göl Arazisi oluşturmaktadır. İlçedeki yaylaları şöyle sıralayabiliriz: Rahat Yaylası, Kozağaç Yaylası, Yazır Yaylası, Bayındır Yaylası, Kızıllar Yaylası, Küçük Alan Yaylası ve Anbarcık Yaylası’dır.

AKARSULAR VE GÖLLERİ

İlçenin başlıca akarsularını Karaköy ve Bayındır Çayları oluşturmakta olup bunlar Dalaman Çayı’nın kollarını oluşturmaktadır. İlçenin barajlarını ve göllerini ise Yazır Gölü, Çavdır ve Kozağaç Barajları ile Çavdır ve Söğüt Göletleri oluşturmaktadır.

burdur-cavdir3

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlçenin iklimi Akdeniz-Ege geçiş iklimi karakterinde olup yazları sıcak ve kurak, kışları kısmen soğuk ve az yağışlı geçmektedir. Yağışlı mevsimler genelde Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Akdeniz bölgesi bitki örtüsünün temel öğesi olan maki burada da bölgenin başlıca bitki örtüsü olarak karşımıza çıkar. Ayrıca yüksek bölgelerde çam ormanları bulunmaktadır.

Nüfus Durumu

Çavdır 1990 yılı itibari ile ilçe olmuştur. İlçe nüfusunun tamamına yakınını kırsal alan nüfusu oluşturur. 1990 Genel Nüfus Sayımı sonucunda ilçede nüfus yoğunluğu 44 olarak bulunmuş olup bu değer ülkemiz değerinin altındadır. Kadın-erkek nüfus oranları karşılaştırıldığı zaman aralarında kayda değer bir farkın olmadığı görülür. 2000 nüfus sayımına göre; merkez nüfusu 5357 olup, bağlı belde ve köylerle beraber toplam nüfusu 15.584 olmuştur.

27 Mayıs 2010 tarihinde güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre İlçemizin ve Köylerimizin nüfusu aşağıdaki gibidir.

Eğitim – Öğretim

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Çavdır'ın ilçe olması ile birlikte 1992 yılında faaliyetine başlamıştır. Halen İlçe Özel İdare binasının birinci katında faaliyetine devam etmektedir. İlçemizde eğitim-öğretim faaliyetleri; bir halk eğitimi merkezi, iki genel lise, bir meslek lisesi, 11 ilköğretim okulu ve bir bağımsız anaokulu ile devam etmektedir. Ayrıca tüm ilköğretim okullarımızda okulöncesi eğitim sınıfları da mevcuttur. 2005-2006 öğretim yılı itibariyle; anaokullarında 196, ilköğretim okullarının 1-5 sınıflarında 1091, 6-8. sınıflarında 560 ve liselerde 238 olmak üzere toplam 2085 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Okul ve kurumlarımızda toplam 160 personel görev yapmaktadır. Ayrıca yaygın eğitim hizmetleri olarak da; giyim, makine nakışları, yabancı dil, bilgisayar, ÖSS ve OKS hazırlık vb. alanlarda kurslar açılmıştır.

İlçemizde ortaöğretim öğrencilerine hizmet veren iki tanesi ilçe içinde bir tanesi Söğüt kasabasında olmak üzere toplam üç öğrenci yurdu mevcuttur. Bunların toplam yatak kapasitesi yaklaşık 200'dür.

 İlçemizde bulunan 1-5 sınıflı ilköğretim okullarının 6-8. sınıfları ile  Karaköy ve  İshak Köyleri öğrencilerinin tamamı taşıma kapsamında olup, Çavdır İlköğretim Okulu, Bayır İlköğretim Okulu, Kozağaç İlköğretim Okulu ve Büyükalan İlköğretim Okullarına taşınmaktadır. Taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğle yemekleri de verilmektedir.

Okur Yazarlık Durumu

İlçemizde okur yazarlık oranı %98’dir. Nüfusumuzun %50'si ortaöğretim, %15'i de yüksekokul mezunudur.  İlçemizden yetişen çok sayıda bürokrat, akademisyen, doktor, öğretmen, mühendis vb. ülkemizin muhtelif yerlerinde görev yapmaktadırlar.

burdur-cavdir4

Ekonomik Durum

HAYVANCILIK

Çavdır 'da kurulan hayvan pazarı 1970'li yıllara kadar Taşpazarı mevkiinde faaliyetini sürdürürken, bu yıldan sonra bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır. Çavdır hayvan pazarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün de göller bölgesinin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini korumakta ve ülkemizin birçok yerinden gelen alıcı ve satıcıları buluşturmaktadır. Pazarımızdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine hayvan sevkleri yapılmaktadır. Pazarımız eskiden haftada üç gün olarak kurulurken bugün haftanın Pazar günleri kurulmaktadır.

TARIM

İlçemizin genel yüzölçümü 485.649,600 m²’dir. Bunun 136,052,600 m²’si tarım arazisi, 266,299,000 m²’si ormanlık-fundalık alan, 21,949,000 m²’si çayır-mer’a alan ve 61,349,000 m²’si ise tarım dışı arazi konumundadır. Tarım arazilerinin 42,339,500 m²’si sulu tarım arazisi, 93,713,100 m²’si ise kıraç tarım arazisi konumundadır.

SANAYİ VE TİCARET

İlçemizde mobilya, beyaz eşya ve gıda maddeleri pazarlanması bölgeye hitap eder şekilde gelişme göstermektedir. Otomatik av tüfekleri ve yedek parçaları, tüfek sanayisine yan ürün ile ekipmanı, ilçemize bağlı Bayır Kasabasındaki imalathanelerde üretilmektedir. Teşvik edildiği taktirde imalathane sayısında artışlar sağlanabilir. Böylelikle bölgemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlanabilir.

Sanayi ve Ticaret

İlçemizde mobilya, beyaz eşya ve gıda maddeleri pazarlanması bölgeye hitap eder şekilde gelişme göstermektedir. Otomatik av tüfekleri ve yedek parçaları, tüfek sanayisine yan ürün ile ekipmanı, ilçemize bağlı Bayır Kasabasındaki imalathanelerde üretilmektedir. Teşvik edildiği taktirde imalathane sayısında artışlar sağlanabilir. Böylelikle bölgemiz ekonomisine de daha fazla katkı sağlanabilir.

İlçemizde 60 bakkal-market, 2 büfe, 4 fırın, 26 lokanta, 3 kasap ve şarküteri, 52 çay ocağı-kahvehane, 2 kafeterya, 7 dinlenme tesisi, 1 pastane olmak üzere gıda üretim ve satış yeri vardır. Ayrıca 87 adet sanayi esnafı, 200 adet şoför esnafı, 10 tane inşaat malzemeleri satış yeri, 16 adet mobilya ve beyaz eşya satıcısı bulunmaktadır. Son yıllarda ilçemiz içinden geçen Denizli-Antalya-Fethiye karayolu üzerinde büyük çaplı turistik işletme ve tesisler faaliyete geçmiştir.

burdur-cavdir5

Batı Söke Çimento fabrikası

İlçemizde Batı Söke A.Ş. tarafından Çimento Paketleme Tesisi yapılmış, faaliyete geçmiştir. Burada 100 kişi istihdam edilmektedir. Fabrikanın ilçemize kurulmuş olması, istihdam ve sektörel bazda katkı sağlamaktadır. Bu tür işletmelerin daha da artarak yatırım yapmaları için, ilçemizden her türlü yardım ve teşvik sağlamaktadır.

Tarım ve Hayvancılık

HAYVANCILIK

Çavdır 'da kurulan hayvan pazarı 1970'li yıllara kadar Taşpazarı mevkiinde faaliyetini sürdürürken, bu yıldan sonra bugünkü bulunduğu yere taşınmıştır. Çavdır hayvan pazarının geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bugün de göller bölgesinin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini korumakta ve ülkemizin birçok yerinden gelen alıcı ve satıcıları buluşturmaktadır. Pazarımızdan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine hayvan sevkleri yapılmaktadır. Pazarımız eskiden haftada üç gün olarak kurulurken bugün haftanın Pazar günleri kurulmaktadır.

Burdur Valiliği ve Çavdır Belediyesi işbirliğinde 2005 yılı içerisinde pazarımızda büyük çaplı bir tadilat yapılarak etrafı çevrilmiştir. İçerisine hayvan barınakları ve prefabrik hizmet alanları, giren hayvanların sağlık kontrolü ve ilaçlanması için ilaçlama üniteleri yaptırılmış ve faaliyete geçmiştir. Pazarımıza giren tüm hayvanlar girişte ve çıkışta gerekli sağlık ve kimlik muayeneleri yapılarak güvenli bir şekilde sevk işlemleri yapılmaktadır.

Pazarımıza aylık 6000 civarında büyükbaş-küçükbaş hayvan giriş çıkışı olmaktadır. Bu da yıllık yaklaşık 72000 civarında bir hayvan trafiğine işaret etmekte ve pazarımızın büyüklüğünü göstermektedir. Pazar içinde bulunan Belediye Mezbahanesinde yıllık yaklaşık 35000-40000 kilogramlık kesim yapılmakta, büyük kısmı Antalya ve Fethiye'deki turistik tesislere gönderilmektedir.

Son yıllarda ilçemizde ve köylerinde saf ırk süt sığırcılığı besiciliğinde gelişmeler sağlanmıştır. Bu da ilçemizin toplam süt üretiminde önemli bir artış sağlamıştır. Yıllık ortalama 8-9 milyon litre süt üretimi yapılmaktadır. İlçemiz Bölmepınar Köyü'nde Tarım Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu50*4 Büyükbaş Hayvan Dağıtımı 2005 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ilçemiz kültür ırkı hayvan yetiştiriciliğine önemli katkı sağlayacaktır.

İlçemizde 7 adet Tarımsal Kalkınma, 7 Adet Sulama, 1 Adet Su Ürünleri Kooperatifi faaliyetini sürdürmektedir.

TARIM

İlçemizin genel yüzölçümü 485.649,600 m²’dir. Bunun 136,052,600 m²’si tarım arazisi, 266,299,000 m²’si ormanlık-fundalık alan, 21,949,000 m²’si çayır-mer’a alan ve 61,349,000 m²’si ise tarım dışı arazi konumundadır. Tarım arazilerinin 42,339,500 m²’si sulu tarım arazisi, 93,713,100 m²’si ise kıraç tarım arazisi konumundadır.

Tarımsal alet ve ekipman varlığı ise; 882 adet Traktör, 800 adet römork, 796 adet pulluk, 210 batöz, 14 adet mibzer, 3 adet biçer-döver, 980 adet pülverizatör, 7 adet slaj makinesi, 15 adet yem kırma makinesi, 6 adet pancar sökme makinesi ve 1 adet selektör’dür.

İlçemizin tarımsal üretimi ise;

12300 ton Buğday, 1365 ton Arpa, 5 ton Rezene, 550 ton Anason, 16000 ton Şeker Pancarı, 800 ton Nohut, 3750 ton Patates, 3500 ton Domates, 120 ton Taze Fasulye, 224 ton Biber, 90 ton Salatalık, 540 ton Soğan, 170 ton Elma, 350 ton üzüm, 20 ton ceviz, 1062 ton yonca, 57 ton fiğ, 9595 ton slajlık mısır, 1408 ton hayvan pancarı, 168 ton sugurleaf, 73 ton macar fiği şeklindedir. Son yıllarda ilçemizde hayvancılığın gelişmesine paralel olarak bilhassa yem bitkileri yetiştiriciliğinde artış olmuştur.

turkyo-epson3

 

EPSON STYLUS PRO 7700 Efi Version

Burdur İlçeler:
Burdur Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer(Burdur), Tefenni

No tags for this post.

Leave a Reply