Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya


adana-tufanbeyli1

Tarihi

Ilçenin yerlesim yeri çok eski tarihlere dayanmaktadir. Bunun örnekleri olarak ilçenin kuzeyinde Sur Hacibekri, Hanyeri köyü yakinindaki höyükler, ayni zamanda ilçenin güneyindeki kale kalintisi, ören yerleri buranin tarihinin çok eski uygarliklara dayandigini göstermektedir.

Ilçe Hüketçe adiyla Saimbeyli ilçesine bagli bir bucak merkezi iken 28.04.1958'de Saimbeyli'den ayrilarak Magra adiyla ilçe olmustur. Daha sonra ismi Kurtulus savasinda büyük kahramanliklar gösteren Osman Tufanbey'in adindan dolayi Tufanbeyli olmustur.
Denizden yüksekligi 1474 olup, Adana'ya 190 km uzakliktadir. 31 köyü olan ilçenin yüzölçümü 964 km2'dir.


adana-tufanbeyli2

İlçede Bulunan Eserler

Şar Harabeleri, Romalilardan kalma Amfi tiyatro ile Bizans kilise kalintilari bulunmaktadir. Gebze mevkiinde Hititlere ait kaya kabartmalarina rastlanmaktadir.

Tufanbeyli ilçe olmadan önce Saimbeyli ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. Bu dönemde Höketçe adını taşıyordu. 1 Nisan 1958 tarihinde Saimbeyliden ayrılarak Mağara adı ile ilçe merkezi oldu. 30 Nisan 1958 de belediye teşkilatı kurulmuştur. Mağara adı 1967 yılına kadar devam etmiştir. Belediye meclisinin 15/02/1965 tarih ve 8 sayılı kararı ile Mağara adının değiştirilerek Cukurova Bölgesi Kuvayi Milliye Kumandalarından ve istiklal Harbi'nde bu çevreye büyük yararlıkları dokunan, Aydınoglu Osman Tufanbey'in adına izafeten Tufanbeyli olması teklif edilmiş. T.B.M.M’ce Tufanbeyli olarak değiştirilmiştir.
İlçe bu safhaya gelinceye kadar üç isim değiştirmiş, bu isimlerin nereden geldiği araştırılmış ve aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Magara adı için üç rivayet vardır. Birincisinin Şar kraliçesi Mariye'den geldiği söylenir. Bunun hakkında kesin bir kayıt yoktur. İkinci görüş bu yerleşim merkezinin etrafı dağlarla çevrili olduğu için mağaraya benzetildiğinden dolayı bu ismi aldığı rivayet edilir. Ama bu görüş çok zayıftır. Üçüncü rivayetin hikayesi daha farklıdır. İlçe halkı birkaç kabile halinde yaklaşık bundan 300 yıl kadar önce bir cinayet yüzünden Elbistan’ın Büyük Yapalak Köyü'nden gelmiştir.
Bunlardan bir kabile şimdiki Çukurkışla Köyü yakınlarındaki mağaraya, diğer bir kabilede Şar Köyü yakınlarındaki bir mağaraya yerleşirler. Bu iki akraba kabile zaman zaman birbirlerine ziyarete gidip gelirlermiş. Bu gidiş ve dönüşlerde nereye gittin, mağaraya gittim, nereden geldin, mağaradan geldim derlermiş. Sonraları bu mağara kelimesi halkın dilinde şaka konusu bile olmaya başlamış. Şakaları arasında birbirlerine hadi ordan mağaralı derlermiş. Daha sonra bu kabileler bir arada yaşamaya başlamışlar. Yerleşim merkezlerine de Mağara adını vermişler. En kuvvetli rivayette budur. Daha sonra yukarıda anlatıldığı şekilde Tufanbeyl ismini almıştır.

İlçe halkının nereden geldiği günümüzde kesin olarak bilen yoktur. Ancak dilden söylenerek gelen bilgilere göre bundan yaklaşık 300 yüz yıl kadar önce 30 kadar aile Bozdağından gelmiştir.

Halkın bir kısmı ise önce gelenlerden tahminen 30 yıl sonra Elbistan'ın Büyük Yapalak köyünden gelmişlerdir. Bir cinayet yüzünden oradan ayrılan bu kabilenin bir kısmı şimdi Çukurkısla diye bilinen yerde bir kısmı ise Şar Köyü yakınlarında bulunan mağaralara yerleşmişlerdir. Daha sonra ilçenin şimdi bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Daha önce anlatılan üçüncü rivayette olduğu gibi buraya mağara adını vermişler. Büyük Yapalak'tan gelen ailelerde Sakar Süleyman adındaki bir şahısta bir kaç aile ile Yamanlı köyüne yerleşmişlerdir. Burada bir müddet kalıp çoğalmışlar. Önce Bozdağı'ndan gelenler biraz zayıf oldukları için Yamanlı'dakilerler birleşmek istemişler, görüşmelerden sonra Yamanlı'dan Hüseyin Ağa isimli ileri gelen birini getirip kendilerine bey yapmışlar. Yamanlı'da bulunan Büyük Yapalaklılar günün birinde salgın bir hastalığa yakalanmış, cok insan ölmüş. Bunun üzerine bu yerin uğursuz olduğunu ileri sürerek Yamanlı'yı terk etmişler ve kabile kabile gelip Mağara'ya yerleşmişler. Yamanlı’dan gelenlerle birlikte burayı büyük yerleşim merkezi haline getirmişler.

adana-tufanbeyli3

Coğrafi Konumu

Tufanbeyli, Adana ilinin kuzey doğusunda bulunur. Doğusunda K.Maraş (Göksun ilçesi), Kuzeyinde Kayseri (Sarız İlçesi), batısında Kayseri (Develi ve Tomarza ilçeleri) bulunmaktadır.

Yüzölçümü 964 km2 olup km2 ye 25 kişi düşer. Coğrafi yapısı itibarıyla bağlı olduğu Adana ve komşu illere uzaktır. Adana'ya 196 km. Kayseri ye 178km. ve K.Maraş’a 160 km. mesafededir. Rakım 1474 m. civarındadır. Amanos dağlarının devamı olan Binboğa dağları, batı Torosların devamı olan Tahtalı dağlarının arasında kalmış engebeli ve kırık bir arazi yapısına sahip yüksek bir plato görünümündedir. 3000 metrenin uzerine cikan yukseklikler vardir.

Tufanbeyli’ye ulaşım Güneyden Obrukbeli geçidi, doğudan Kan geçidi, batıdan Gezbeli geçidi ile sağlanır. Seyhan nehrinin bir kolu olan Göksun ırmagı ilçenin yakınında geçer ve ilçe topraklarını kuzeyden guneye ikiye böler.

İlçe iklim bakımından karasal iklim yapısına sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü yönünden fakirdir. Ilçenin kuzeyinde kalan dağlik bölgelerde çam, sedir, koknar ve ardiç oranları bulunur. Halkın bilinçsiz kesim yapması nedeniyle orman alanı gün geçtikçe tükenmektedir. Ekilebilir arazi ilçenin güneydinde ve güneydogusunda daha çoktur.

Ilçe Merkezi Cumhuriyet, Istiklal ve Yeni Cami olmak üzere üc mahalleden oluşur. Yerleşim genellikle topludur. Ilçey bağlı 30 köy ve 11 mahallesi vardır.

Köylerde yerleşim topludur. Ilcede mezra ve oba yoktur. 7 köyün nufusu 150 nin altına düşmüştur. Yaz aylarında yaylaya çıkılmaktaysada bir yekün teşkil etmemektedir. Devlet yonetimi ile halk arasında ilişkiler iyidir. Köylerde ve ilçede halk uysal bir mizaca sahip olduğundan devlet ve kamu görevlilerine karşı saygılıdır.

Sosyal Konumu

Konut
Konutlar ilçe merkezinde %40, köylerde %50 ahşap yapılır. Ancak kışları soğuk ve sert geçtiği için sağlam ve mümtazam yapılmıştır. Diğer konutlar betonarmedir. Son 15 yılda ilçede hızlı bir yerleşme başlamıstır. Bu sayede ilçede 4 katli evler bir hayli çoğalmıstır. Çatılar genelde galvanizli saç (cinko) ve kiremit kaplıdır. Halen toprak damlı evler mevcuttur. Ilçedeki dışarıya göç olmasına rağmen konut yetersizliği devam etmektedir.

Sosyal Yaşam
Tufanbeylide sosyal yaşantının yeni yeni gelişmeye başladığı söylenebilir. Örf ve adetlere bağlılık özellikle köylerde sıkı devam etmektedir. Dinlenme parkları, spor sahaları ve çoçuk oyun alanları bu zamana kadar yapılmamıştır. Eğlence yeri olarak tiyatro ve sinema salonu yoktur. Özel idare Işhanında Kaymakamlık tarafindan tefrişi yapılan bir kültür salonu vardır. Ilçede bulunan okullar yılda 4-5 defa bu salonda tiyatro ve diğer gösteriler yapmaktadır. 1997 yılından başlayarak Kaymakamlık tarafindan kurulan ilçe kültür komisyonu çalışmaları dahilinde bu salonda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesi için konferanslar düzenlenmektedir. Bu çalısmalar içinde çesitli tiyatro ve muzik toplulukları ilçeye getirilerek halka açık gösteri ve eğlenceler düzenlenmektedir

adana-tufanbeyli4


Elektrik
İlçe Merkezi ve bütün köylerinde elektrik vardir. Elektrik merkezi Adana'da bulunan Çukurova Elektrik tarafindan verilmektedir. Çetin geçen kış aylarında bazı köylere aylarca elektrik verilmemektedir. İlçe merkezinde de sık sık elektrik kesilmeleri olmaktadır. Bu kesilmelerin önlenmesi için ilçe merkezinin 25 km. doğusundan geçen entegre sistemine bağlanması gerekmektedir

Su
İlçe merkezinde su şebekesi vardır. 1996 yılı sonundan beri ilçe yeterli suya kavuşmustur. Altı köy içme suyu şebekesine sahiptir. Diğer köylerde çeşmeler mevcuttur. Ancak bir köy halen kuyu suyu kullanmaktadır. Köylerden 14 tanesinin içme suyu yeterli degildir. İlçe ve köylerin sulama suyu problemi %90 oranında çözümlenmiştir. İlçede 9 sulama göleti yapılmış. 2 göletin yapımı devam etmektedir. Ayrıca ırmak üzerinde 10 kadar sulama amaçlı bent bulunmaktadır.

Kanalizasyon

İlçe merkezinde 1970 yılında belediyenin kendi imkanlarıyla projesiz olarak yaptırdıgı eski bir kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Bu şebeke hem çok eski hemde ihtiyaca cevap vermeyecek durumdadır. Köylerde ise Güzelim ve Akpınar Köylerinde kanalizasyon vardır.

PTT Hizmetleri
İlçenin haberleşme hizmetleri büyük ölçüde tamamlanmıstır. Bütün köylerde evlere telefon götürülmüştür. Merkez sayılan köylere ihtiyaca cevap verecek telefon santrali kurulmuştur. İlçe merkezinde bulunan santral doluluk nedeniyle ihtiyaca cevap verecek hale gelmiştir.

İş ve Çalisma Hayatı

İlçede sanayi kuruluşu yoktur. Bu nedenle işçi sınıfı yok denecek durumdadır. Nüfusun büyük bir çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmakta ve kendi işlerinde çalışmaktadır. Bir kısım vatandaşlar büyük kentlerde mevsimlik işçi olarak gitmektedir. İş hayatı yaz aylarında çok hareketli gecmesine ragmen kış aylarında çok sönüktür.

İdari Durum

Tufanbeyli ilçe olmadan önce Saimbeyli İlçesine bağlı bucak merkezi idi. Bu dönemde Höketçe adını taşıyordu. 01 Nisan 1958 yılında Saimbeyli’den ayrılarak Mağara adıyla ilçe merkezi oldu. 30 Nisan 1958 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. İlçenin adı 14 Temmuz 1967 yılında Tufanbeyli olarak değiştirilmiştir.

İlçe halkının nereden geldiği konusunda rivayetler muhtelif olup ağır basan görüşlere göre ailelerin bir kısmının Bozdağı, bir kısmının ise Elbistan’ın Yapalak köyünden geldikleri rivayet edilmektedir.

İlçemiz Hükümet Konağında Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Metroloji Memurluğu ve Adliye hizmet vermektedir. Özel İdare Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Salık Ocağı Tabipliği ve İlçe Müftülüğü kendi binalarında hizmet vermektedir.

Ayrıca İlçemizde bulunan diğer kurumlar olan P.T.T., Telekom, Tedaş İşletme Şefliği, Orman şefliği, Pancar Şefliği, Tarım Kredi Kooperatifi kendi hizmet binalarında, Ziraat Bankası kirada, İlçe Kütüphanesi Özel İdare iş hanında hizmet vermektedir. Askerlik Şubesi ve Kadastro Müdürlüğü ise Saimbeyli de bulunmaktadır.

turkyo-kingston


Kingston 256GB SSDNow V100 SATA 2 2.5 Desktop Bund

No tags for this post.

Leave a Reply