Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

adana-imamoglu1

İMAMOĞLU İLÇESİ

İmamoğlu, Adana iline bağlı, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. İlçe Çukurova’nın kuzey bölümünde bulunmaktadır. İlçenin kuzey kısımları yer yer tepeliklerden oluşmasına rağmen, geniş bir bölümü ovalarla kaplıdır. İmamoğlu ilçesi Türkiye’nin sayılı ovalarından olan Çukurova’nın kuzey kısmında bulunan İmamoğlu Ovasında kurulmuştur.

İlçemiz Adana İl merkezine 45 km, Kozan ilçe merkezine 27 km mesafede olup, Adana’dan Kozan’a, Feke’ye, Saimbeyli’ye ve Tufanbeyli’ye giden yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. İlçenin coğrafi konumu aynı zamanda ilçenin tahini de belirlemektedir. İmamoğlu, Adana-Kayseri ticaret yolu üzerinde bulunmasının ve Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan güzergahın buradan geçmesinin bir sonucu olarak önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bölgemiz Anadolu-Suriye eski ticaret yolunun üzerinde bulunduğu için ticaret bakımından büyük bir önem  taşımaktadır.

İmamoğlu ilçesi Koyunevi köyü’nün bir mahallesi iken, 1940 yılında köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. 1946 yılından itibaren göçer yörükleri ile civar köylerde barınan yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler o yıllarda İmamoğlu’nu mesken tutmuşlardır. 02.10.1949 yılında Daimi Asayiş Karakolu olarak Jandarma Teşkilatı kurulmuş, 1950 yılında Bulgaristan göçmenleri tarafından iskan edilmiştir.

19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı 103 İlçe kurulması hakkında kanun ile İmamoğlu İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe merkezinde bir Belediye, 8 mahalle,19 köy bulunmaktadır. İlçe  köy merkezleri ve bağlılarıyla birlikte yerleşim yeri sayısı 35 tir. Genel olarak toplu yerleşim esastır. Bazı köylerin 2 ile 5 mahalle bağlısı bulunmaktadır.

İmamoğlu’nun tüm yüzölçümü 424 km2’dir.Bu alanın 347,5 km2‘lik kısmı tarım arazisidir. 347.5 Km2’lik tarım arazisinin 200 km2’lik kısmı tamamen ovadır. Geriye kalan 147,5 Km2’lik kısmı %10 – %15 eğimli ve hafif engebeli arazilerden oluşmaktadır. Engebeli arazileri % 5’lik kısmı ise dağlık sayılabilecek kadar eğimli ve yüksektir.

C O Ğ R A F İ   D U R U M U

İmamoğlu ovasını kuzeyde Ulugedik adı verilen Kozan ilçesine ait tepeler çevrelemekle birlikte, güneyde belli coğrafi şekil bulunmamaktadır. İmamoğlu güneyde Ceyhan toprakları batıda Seyhan nehri ve çatalan barajı, doğuda ise tırmıl deresi ile çevrelenmiştir. Ova toprakları killi-tınlı yapıda alüviyel topraklardır. Yer yer su kıyılarında ve nehir yataklarında kumlu yapıda ormanların terk ettiği yerlerde humuslu topraklara rastlamaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İmamoğlu ilçesinde tipik bir Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü iklime paralel olarak çoğunlukla maki ve çalılıktır.

ORMAN                               

İlçe sınırları içerisinde toplam 68.970 dekar orman alanı bulunmaktadır. Bu ormanlık alanların % 69’luk kısmı verimli  % 31’lik kısmı ise bozuk ormandır. Verimli ormanların tamamı Kızılçam ormanı olup, bunun % 60’lık kısmı genç, % 40’lık kısmı ise yaşlı ormanlardır.Genç ormanların tamamına yakını daha önce yanmış ve yeniden ağaçlandırılmış sahalardır. Bunlar yangına birinci derecede hassas ormanlardır. Bozuk ormanların % 55’lik kısmı bozuk Kızılçam ormanı, % 45’lik kısmı ise bozuk karışık baltalık (yapraklı) ormanlardır. İlçenin Camili, Üçtepe, Hacıhasanlı, Uluçınar, Otluk, Sayca, Çörten ve Malıhıdırlı köylerinin hudutları içerisinde orman sahaları vardır. Bu köylerin tamamı “Orman Köyü” sayılmaktadır.

ULAŞIM                              

İmamoğlu ilçesi Adana-Kayseri karayolu üzerinde bulunmaktadır. Adana İl Merkezine uzaklığı 45 km olup, otomobil seyahati ile bu mesafe 30 dakikada kat edilmektedir. Kozan ilçesi ise 27 km uzaklıktadır. Bununla birlikte ilçeden toplu taşıma araçları ile Kozan, Ceyhan ve Aladağ ilçelerine ulaşım sağlanmakta olup, Adana-Yüreğir Otogarından da her 20 dk’da İmamoğlu Kooperatif dolmuşları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Köy yollarının asfalt olması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.

SPOR                                               

İlçedeki yarı olimpik yüzme havuzu, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2002 yılında 1300 m² arsa üzerine kurulmuş olup, iki bölümden oluşmaktadır. Büyükler için olan bölüm 14 m genişliğinde, 24 m uzunluğunda ve ortalama 1.90 m derinliğindedir. Küçükler için olan bölüm ise 6 m genişlikte, 10 m uzunlukta ve 60 cm derinliktedir. Havuzun arıtma tesisi mevcuttur. Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait olan havuz, İmamoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. Bunun dışında, futbol alanında faaliyet gösteren İmamoğlu Spor Kulübü, amatör ligde oynamakta olup, ilçemizde 1 adet de kapalı spor salonu bulunmaktadır.

S O S Y A L     D U R U M U

İmamoğlu ilçesi merkez ve köylerinde toplu yerleşim esastır. Konutlar genellikle alt katı işyeri, üst katı ise konut olarak inşa edilmektedir.Bu nedenle, çok katlı konut sayısı oldukça azdır.

Binalar merkez ve köylerde beton ve kar-kes olarak yapılmakta olup, yeni yerleşimler nedeniyle konut ihtiyacı devamlı olarak artmaktadır.

İş ve çalışma hayatı canlı olup, yaz ve kış aylarında iş imkânı bulunmaktadır. Başta tarım işçiliği olmak üzere çırçır ve prese fabrikalarına ve diğer iş yerlerine işçi istihdamı sağlanabilmektedir.Köylerin tamamında Televizyon ve Radyo yayınları rahatça izlenebilmektedir. Yaz aylarında hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilçe merkezi ve bazı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı  yaylalara gitmektedir.

B E Ş E R İ   D U R U M U

İlçe nüfusunun büyük bir kısmı şehir merkezinde bulunmaktadır. 2000 yılı genel  nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu 31.502, köy nüfusu 11.859 olmak üzere ilçenin genel nüfusu; 43.361 olarak tespit edilmiş ancak, Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre İlçe merkezi nüfusunun 20.402, köy nüfusunun 9.703 olduğu, toplam nüfusun ise 30.105 olduğu tespit edilmiştir.

Yine TÜİK verilerine göre merkez kadın nüfusunun  10.255, erkek nüfusunun 10.147 olduğu, köy kadın nüfusunun 4.849, erkek nüfusunun 4.854 olduğu tespit edilmiştir.

Yine TÜİK verilerine göre merkez kadın nüfusunun  10.311, erkek nüfusunun 10.282 olduğu, köy kadın nüfusunun 5.000, erkek nüfusunun 4.959 olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre İlçe Merkez ve Köylerin Nüfusu;

 

S.

NO

MAHALLE/KÖY ADI

NÜFUSU

01

Ağzıkaraca Köyü

331

02

Alaybeyi Köyü

414

03

Ayvalı Köyü

566

04

Camili Köyü

1.016

05

Çörten Köyü

569

06

Danacılı Köyü

375

07

Faydalı Köyü

412

08

Hacıhasanlı Köyü

274

09

Koyunevi Köyü

746

10

Malıhıdırlı Köyü

818

11

Otluk Köyü

484

12

Sayca Köyü

495

13

Sevinçli Köyü

726

14

Sokutaş Köyü

241

15

Ufacıkören Köyü

424

16

Uluçınar Köyü

60

17

Üçtepe Köyü

1.059

18

Yazıtepe Köyü

520

19

Pekmezci Köyü

429

 

İlçe Merkezi

20.593

 

GENEL TOLAM

30.552

 

EKONOMİK DURUMU

İlçe Ekonomisinin tamamı tarım ve tarımla ilgili alt birimlerden oluşmaktadır.Tarımdaki verimlilik artışı  ve tarımsal potansiyel, ekonominin canlanmasına ve ticaretin artmasına neden olmuştur. Tarımdaki gelişme İlçede buğday, ayçiçeği, mısır  ve pamuk tüccarlarının ortaya çıkmasını, sanayi tesislerinin kurulmasını  sağlamıştır.

İlçemizde;

2 adet yüksek kapasiteli çırçır fabrikası,

l adet un fabrikası ( İmamoğlu Un 15.000 Ton /Yıl ),

1 adet bal paketleme tesisi ( Bal Petek 40 Ton/Yıl)

1 Adet süt mandırası

Bulunmakta olup, bunların dışında çok sayıda un değirmeni, yer fıstığı hasat ve balya makine imalathanesi ve derin kuyu su boruları üretim atölyesi, ayrıca kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında; 1 adet  Zeytinyağı Fabrikası (175.000 TL), 1 adet Mısır Kurutma Tesisi (250.000 TL) ve 1 adet Süt Fabrikası Ek Tesis (250.000 TL) yaptırılmıştır.

İlçemiz Ufacıkören Köyünde pilot olarak 435 dekarda Japon Eriği yetiştiriciliğine başlanmıştır. Ağzıkaraca Köyünde 1.200 dekar Nane, 145 dekar Oğul Otu (Melisa çayı), yine aynı köyde Mersin Balığı Yetiştiriciliği yapılmakta olup, 2 yıla kadar  havyar üretimine geçilecektir. İlçemizde buğday, arpa, 1. ve 2. ürün mısır,  1.ve 2 ürün yer fıstığı, l. ve 2. ürün pamuk, l. ve 2. ürün ayçiçeği, l. ve 2. ürün soya,  patates, alçak tünelde ve açıkta karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Sulu tarım alanlarında iklim şartlarının elverdiği ölçüde narenciye yetiştiriciliği, endüstriyel bitkiler ve  alçak tünelde karpuz yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır.  İlçe merkez ve köylerinde 9.073 dekar da zeytin, 2.148 da nar, 848 dekar narenciye, 468 dekar Japon eriği,200 dekar bağ, 185 da ceviz, 167 dekar elma, 95 da kayısı, 93 dekar nektarin, 91 dekar şeftali, 90 dekar Trabzon Hurması ve 85 dekar badem bahçesi tesis edilmiştir.

İlçemiz toplam arazi varlığı 424.000 dekardır. Bu arazinin; 347.500 dekarı tarım arazisi, 4.938 dekarı mera arazisi, 68.970 dekarı koruluk ve ormanlık arazi, 2.592 dekarı da tarıma elverişsiz arazidir. Tarıma elverişli arazisinin 62.500 dekarı Çatalan Baraj Gölü, İncedere, Çepelce derelerinden ve derin kuyu su pompaları ile sulanmaktadır. Devlet sulaması mevcut değildir.

İlçemiz Çukurova’nın düz arazisi üzerine kurulmuş olduğundan mera alanımız 4.938 dekardır. 2005 Yılında İlçemiz Alaybeyi köyünde 238 dekar meranın ıslahı gerçekleştirilmiştir.

İlçemizde 9525 büyükbaş, 8800 adet küçükbaş, 110.260 adet kümes hayvanı ve 300 adet de diğer hayvan mevcuttur. 3 köyümüzde 4 adet broiler tavuk üreten işletme mevcut olup 75.000 adet tavuk yetiştirilmektedir.

İlçemizde arıcılık gelişmiş olup 380 aile geçimi arıcılıktan sağlamaktadır. 52.377 arılı kovan mevcudu ile yıllık bal üretimi 1.310.000 kg bal üretilmektedir.

 

 

imamoglu2

İLÇENİN COĞRAFİ DURUMU

 

İmamoğlu, Adana iline bağlı, kuzeyinde Kozan, güneyinde Yüreğir ve Ceyhan, doğusunda Ceyhan ve Kozan, batısında ise Aladağ ve Karaisalı ilçeleri olan bir ova ilçesidir. İlçe Çukurova’nın kuzey bölümünde bulunmaktadır. İlçenin kuzey kısımları yer yer tepeliklerden oluşmasına rağmen, geniş bir bölümü ovalarla kaplıdır. İmamoğlu ilçesi Türkiye’nin sayılı ovalarından olan Çukurova’nın kuzey kısmında bulunan İmamoğlu Ovasında kurulmuştur.

İmamoğlu’nun tüm yüzölçümü 424 km2’dir.Bu alanın 347,5 km2‘lik kısmı tarım arazisidir. 347.5 Km2’lik tarım arazisinin 200 km2’lik kısmı tamamen ovadır. Geriye kalan 147,5 Km2’lik kısmı %10 – %15 eğimli ve hafif engebeli arazilerden oluşmaktadır. Engebeli arazileri % 5’lik kısmı ise dağlık sayılabilecek kadar eğimli ve yüksektir.

İmamoğlu ovasını kuzeyde Ulugedik adı verilen Kozan ilçesine ait tepeler çevrelemekle birlikte, güneyde belli coğrafi şekil bulunmamaktadır. İmamoğlu güneyde Ceyhan toprakları batıda Seyhan nehri ve çatalan barajı, doğuda ise tırmıl deresi ile çevrelenmiştir. Ova toprakları killi-tınlı yapıda alüviyel topraklardır. Yer yer su kıyılarında ve nehir yataklarında kumlu yapıda ormanların terk ettiği yerlerde humuslu topraklara rastlamaktadır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İmamoğlu ilçesinde tipik bir Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bitki örtüsü iklime paralel olarak çoğunlukla maki ve çalılıktır.

YAĞIŞLAR                         

İmamoğlu ortalama olarak yıllık 689,9 kg/m² yağış almaktadır.

Yüzölçümü: 424 Km²

Rakım

Merkezde 90 m. Kuzeye doğru gidildikçe 200 m’ye kadar çıkmaktadır.

ORMAN                               

İlçe sınırları içerisinde toplam 68.970 dekar orman alanı bulunmaktadır. Bu ormanlık alanların % 69’luk kısmı verimli  % 31’lik kısmı ise bozuk ormandır. Verimli ormanların tamamı Kızılçam ormanı olup, bunun % 60’lık kısmı genç, % 40’lık kısmı ise yaşlı ormanlardır.Genç ormanların tamamına yakını daha önce yanmış ve yeniden ağaçlandırılmış sahalardır. Bunlar yangına birinci derecede hassas ormanlardır. Bozuk ormanların % 55’lik kısmı bozuk Kızılçam ormanı, % 45’lik kısmı ise bozuk karışık baltalık (yapraklı) ormanlardır. İlçenin Camili, Üçtepe, Hacıhasanlı, Uluçınar, Otluk, Sayca, Çörten ve Malıhıdırlı köylerinin hudutları içerisinde orman sahaları vardır. Bu köylerin tamamı “Orman Köyü” sayılmaktadır.

 

ULAŞIM                              

İmamoğlu ilçesi Adana-Kayseri karayolu üzerinde bulunmaktadır. Adana İl Merkezine uzaklığı 45 km olup, otomobil seyahati ile bu mesafe 30 dakikada kat edilmektedir. Kozan ilçesi ise 27 km uzaklıktadır. Bununla birlikte ilçeden toplu taşıma araçları ile Kozan, Ceyhan ve Aladağ ilçelerine ulaşım sağlanmakta olup, Adana-Yüreğir Otogarından da her 20 dk’da İmamoğlu Kooperatif dolmuşları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Köy yollarının asfalt olması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.

SPOR                                               

İlçedeki yarı olimpik yüzme havuzu, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2002 yılında 1300 m² arsa üzerine kurulmuş olup, iki bölümden oluşmaktadır. Büyükler için olan bölüm 14 m genişliğinde, 24 m uzunluğunda ve ortalama 1.90 m derinliğindedir. Küçükler için olan bölüm ise 6 m genişlikte, 10 m uzunlukta ve 60 cm derinliktedir. Havuzun arıtma tesisi mevcuttur. Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait olan havuz, İmamoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. Bunun dışında, futbol alanında faaliyet gösteren İmamoğlu Spor Kulübü, amatör ligde oynamakta olup, ilçemizde 1 adet de kapalı spor salonu bulunmaktadır.

 turkyo-marumi

 

Marumi Circular DGH PL 62mm Filtre-1 Pk

No tags for this post.

Leave a Reply