Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

(Adana – Aladağ(Karsanti)) 25 Köyleri:
Mazilik Köyü, Köprücek Köyü, Dayilar Köyü, Büyüksofulu Köyü, Karahan Köyü, Darilik Köyü, Yeniköy Köyü, Gerdibi Köyü, Ceritler Köyü, Eğner Köyü, Dölekli Köyü, Kökez Köyü, Kabasakal Köyü, İbrişim Köyü, Gökçe Köyü, Kizildam Köyü, Kiçak Köyü, Kişlak Köyü, Yetimli Köyü, Yağbasan Köyü, Boztahta Köyü, Topalli Köyü, Uzunkuyu Köyü, Yüksekören Köyü, Akören Köyü

 

adana-aladag1

İLÇENİN TARİHİ

İlçenin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Eti, Roma, Bizans devirlerini geçiren bölge, M.S. 12. YY.’da Anadolu’ya gelen Türklerin yurdu olmuştur. Oğuz Boyuna ait “Üçoklar”’ın Türkmen beylerinden “Karaisa” bu bölgeye gelerek burayı yurt tutmuştur. Selçuklu Arşivlerinde, Anadolu’ya bir “Vatan Garibi” olarak gelen bir kısım Türkmen aşiretlerinin muhtemelen Adana İli, Aladağlar çevresinde yerleştikleri bilinmektedir. Karaköy adı ile 1835 yılından itibaren, Karaisalı İlçesine bağlı bucak merkezi iken 1973 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve ismi de “Karsantı” olarak değiştirilmiştir. Ortaçağ Haçlı Seferleri sırasında, bölgenin stratejik merkezi görevini Barcıbert (Meydan Kalesi) üstlenmiştir. Burada, Kilikya Ermeni Krallığının askeri üssü kurulmuştur. Adana’dan Kayseri’ye giden kervan yolu Karsantı güzergahından geçerdi. Bu noktada Aladağ önemli bir geçit noktasıdır. Bölge, 1360’lı yıllarda, Ramazanoğulları Türkmen Beyliği’nin eline geçti. Çukurova’da yaşayan Yörük ve Türkmenlerin yayla yeri oldu ve Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlıya bağlandı. Kanuni Sultan Süleyman’dan hemen sonra, 1572 yılında Osmanlı Katipleri bölgeye gelerek yerleşik köylüler ve göçebelerin isimlerini defterlere kaydettiler. İlgili salnamede, bölgenin en önemli idari birim adı Meydan Mezrası’dır. Diğer bir adı da (Parsbit Kalesi’dir). 1808 yılında, Menemenci Aşireti Meydan Kalesi eteklerinde Karsantıoğulları ile kanlı kavgaya tutuştu. Karsantıoğulları yenildi . Bölge, Karaisalı’nın idari alanı içinde kaldı.  1860 yılında Adana Valisi Halil Paşa, Karsantı (Aladağ)’ya yaylaya çıkan Karahacılı Aşiretini Sarıçam bölgesine iskan etti. Yine bu dönemde, Aladağ Yaylalarında yaylayan Yörükler Çukurova’nın muhtelif yerlerine yerleştirilmişlerdir. 1865 yılında Osmanlı reform ordusu “Fırka-i İslahiye” Çukurova’ya geldi. Bu arada Karsantı Oğulları da dahil sürgüne gönderildi ve göçebeler bu toprağa zorla yerleştirildi. 19.yy.’da Aladağlar ve Karsantı Yöresi aynı zamanda iç çatışmalar sonucu bulunduğu toprakları terk eden aşiret ve ailelerinin sığınma yeri oldu.

adana-aladag2

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA ALADAĞ                                                                                          

SİNAN TEKELİOĞLU

Gerçekte Sinan Tekelioğlu’nun gücü bir mürdiği bu emirle milli kuvvetlerin çokluğunu propaganda ediyordu. 30.Mart.1920’de, milli kuvvetler müfrezesi Karsantı’ya geldi .Düşman askerleri ile Karsantı’da yapılan çatışmalarda Türk Birlikleri büyük cesaret örneği gösterip bu yöreyi düşman işgalinden kurtarmıştır. Sinan Tekelioğlu ve Türk Birliklerinin Karsantıya Girmesiyle yöre halkı, Sinanpaşa’ya ve askerlere oldukça büyük sevgi ve saygı gösterdiler. Fransız Bayrakları indirilerek yerine Türk Bayrakları dikilmiştir. Fransızlar Kilikya Bölgesine kaçmışlardır. O yıllarda bölgede yaşayan Rumlar Türklere karşı düşmanca bir politika izlememişlerdir. Karsantıda yaşayan Rumlar, ilçe merkezi nüfusunun çoğunluğunu oluşturmuşlardır. İki kariyeye ayrılan bölgede,  Türklerin yaşadığı Mansurlu Kariyesi, Rumların yaşadığı Karaköy Kariyesi olarak adlandırılmıştır. Rumlar ile Türkler uzun bir dönem dostane ilişkiler içerisinde yaşamışlardır. Rumlar, başta demircilik olmak üzere bir çok el sanatı ile uğraşmışlardır. Türkler ise hayvancılıkla uğraşmışlar ve konar göçer olarak yaşamışlardır.
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesi gereği ilçede yaşayan Rumlar 1924 yılında Yunanistan’ın Selanik Kenti yakınlarındaki Derya Piladi kentine yerleşmişlerdir. Arazinin dağlık, engebeli olması, merkeze uzaklığı ve idari yönden çeşitli zorlukları olduğundan Karaisalı İlçesinden ayrılarak 09.06.1987 tarih ve3392 sayılı kanunla Aladağ ismini alarak İlçe olmuştur. İlçenin ilk kaymakamı Abdullah KALKAN’dır. 
Aladağ, Adana iline bağlı, doğusunda Kozan, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı, batısında Pozantı, kuzeyinde ise Niğde ili Çamardı İlçesi ve Kayseri ili Yahyalı ilçesi bulunmaktadır. İlçenin çok geniş bölümü tepelik ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Aladağ’ın yüzölçümü 1347  km2’dir. Bu alanın 279 km2’si tarım arazisi, geri kalanı ise  orman arazisi ve açık taşlık-kayalık arazidir. Aladağ ilçesi kuzeyde toros dağları, doğu ve güneyden Seyhan nehri ile çevrelenmiştir. Demirkazık  dağı  3688 m. rakımı ile torosların en yüksek zirvesi olarak Aladağ sınırları içerisinde bulunmaktadır. Aladağ’ın  %49’u verimli (65554 Ha.) olmak üzere %77’si ormanlarla kaplıdır. Tarım arazileri genellikle engebeli bir yapıya sahip olup verimlilik oldukça düşüktür. Sulu tarıma uygun arazi çok azdır. Tarım olarak çitle çevrilmiş bahçelerde meyvecilik yapılmakta, susuz arazilerde ise buğday ekilmektedir.  Kiraz, elma, ceviz, hurma vb. meyveler yetiştirilmektedir. Aladağ’da  coğrafi konumu sebebiyle Akdeniz ikliminden karasal iklime geçişin olduğu kendine özgü bir iklimi vardır. Yazlar fazla sıcak olmayıp, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Aladağ ilçesinde meteoroloji istasyonu  bulunmamaktadır. İlçeye en yakın meteoroloji istasyonu  iklim özellikleri de aynı olan Pozantı ilçesindedir. Bu istasyonun verilerine göre: İlçeye düşen ortalama yıllık yağış miktarı   703 mm’dir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,6 ºC’dir. , En yüksek  sıcaklık ise 38 ºC olarak Temmuz ayında, en düşük sıcaklık  -12,5 ºC olarak Ocak ayında ölçülmüştür. İlçe merkezinin ortalama rakımı 850 m’dir. İlçenin Başpınar mahallesi ise 1050 m.  rakıma kadar çıkmaktadır. En  düşük rakım 130 m  ile Çatalan Barajı’nda, en yüksek rakım ise 3688 m. İle  Demirkazık dağındadır. İlçe yüz ölçümünün % 77 bitkilerle kaplıdır.  Bunun   %3’ü maki ve çalılık, %97’si ormanlıktır. Yapılan bilimsel araştırmalarda  1108 bitki türü, 297 alt tür, 161 de varyete olmak üzere 1566 takson tesbit edilmiştir. Bu türlerden 392’si ülkemiz için endemik türdür. 26 bitki türü ise sadece Aladağ’da yetişmektedir.

Dağ keçisi, Vaşak, tavşan, tilki, ayı, yabandomuzu, sansar, kurt ve porsuk doğal olarak yaşamaktadırlar. Aladağ ilçe sınırlarında toplam ormanlık alan 92133 ha’dır. Bunun 65554,5 hektarı verimli, 26578,5 hektarı ise bozuk ormanlardır. İlçe köylerinin tamamı orman köyüdür. Bu köylerin geçim kaynağı genellikle orman işçiliğidir. İlçedeki ormanlar Pos Orman İşletme Müdürlüğünce işletilmektedir. Pos Orman İşletmesi Türkiye’nin en önemli işletme müdürlüklerinden biridir.
Aladağ’ da doğal yetişen ağaç türleri; kızılçam,  karaçam, sedir, göknar, ardıç, meşe, dişbudak, gürgen, kayacık, çınar, kayın, defne, kızılağaç, ahlat ve alıç ağaçlarıdır.  Türkiye’de karaçam ve kızılçam en kaliteli gövdeyi  bu yörede yapmaktadır. Kayın Ağacı ise Adana  İlinde sadece Aladağ’da doğal olarak  yetişmektedir.Aladağ ilçesinde bulunan madenler krom, kurşun ve demirdir. Aladağ’da  50’ye yakın ocakta  krom madeni çıkarılmakta ve mevcut 5 fabrikada işlenerek konsantre haline getirilip ihraç edilmektedir. Türkiye’nin  en zengin krom rezervi Aladağ ve çevresindedir. Madenler Aladağ’da önemli bir geçim kaynağıdır.

adana-aladag3

Krom Madenleri
Tabii yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından üstün estetik değere ve manzara bütünlüğü sağlayacak ölçüde yeterli büyüklüğe sahip yerli ve yabancı ziyaretçilerin dinlenmesine ve eğlenmesine uygun son derece çekici bir alandır. Yüksek dağ özelliği ile dağcılıkla uğraşanların ihtiyaç ve zevklerine yeterince cevap verebilen birçok zirveye sahiptir. Turizm işletmecilerinin yazın sağladığı imkanlarla birçok konaklama yeri bulunmaktadır. Aladağların kendine özgü karstik yapısının yanı sıra, güneyinde ve doğusunda ormanların çok güzel manzaralar oluşturduğu görülmektedir. Aladağlar Milli Parkı içinde doğal güzelliklerden Kapuzbaşı şelaleri, Hacer ormanı), Emli vadisi, Cımbar vadisi, Yedi Göller, Narpuz  vadisi yer yüzünde benzerleri pek olmayan son derece ilginç yerlerdir.
Kapuzbaşı Şelalesi Aladağ ve çevresinde diri faylar mevcuttur. Ancak  bu güne kadar  herhangi bir deprem olmamıştır. Haritada da görüldüğü gibi Aladağ  3. derece deprem  bölgesindedir. İlçede sık görülen doğal afetlerden biri yangınlarıdır. İlçenin çoğunun ormanlarla kaplı olması ve yazın kurak geçmesi nedeniyle yaz ve sonbahar aylarında orman yangınları çıkmaktadır. Bu mevsimlerde yangınlara anında müdahale için orman işletmesi gerekli tedbirleri almaktadır. En son 2003 Haziran ayında çıkan yangında 15 ha ormanlık alan yanmıştır.
İlçede arazi yapısının dağlık ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle önemli  sel ve su taşkını olmamaktadır.  

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ VERİ TABANI

İlçe Merkezi ve Belde/Köy Nüfusu – 2009

İlçe merkezleri

 

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ALADAĞ

2.162

2.107

4.269

TOPLAM

2.162

2.107

4.269

Belde/Köyler

 

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ALADAĞ

6.606

6.619

13.225

TOPLAM

6.606

6.619

13.225

Toplam İlçe Nüfusu

 

ERKEK

KADIN

TOPLAM

ALADAĞ

8.768

8.726

17.494

TOPLAM

8.768

8.726

17.494

ULAŞIM

Aladağ ilçesi Adana il merkezine 106 km mesafede olup; binek türü araç ile 90 dakikada kat edilmektedir. En yakın ilçe imamoğlu olup; 60 km uzaklıktadır. Adana’ya ulaşım da bu ilçe üzerinden olmaktadır.

Ayrıca ilçeden Karaisalı ilçesine de  ulaşım sağlanmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım ise; Adana-Yüreğir Otogarından saat başı kalkan Aladağ  Kooperatif minibüsleri ile sağlanmaktadır. Köy yollarının bir kısmı asfalt bir kısmı torak yoldur. Dağlık olması ve kışın kar yağması nedeniyle köylere ulaşım zordur. Hatta 5 köyün kış aylarında yolları tamamen kapanmakta ve ilçe merkeziyle bağlantısı kopmaktadır.

İlçede haberleşme PTT ve Türk Telekom işletmeleri tarafından yürütülmektedir. Bu işletmelerde her türlü haberleşme imkanı sunulmaktadır. Ancak bazı köylere hala telefon hizmeti götürülmemiştir. İlçe merkezinde GSM vericilerinin tamamı mevcuttur.

Örgün Eğitim 

Aladağ ilçesi geçmiş  dönemlerde, 1800’lü yılların ortalarında nahiye teşkilatı kurularak Karsantı Nahiyesi adını almış ve bu dönemde bazı  okullar açılmıştır. Eğitim bu okullarda verilmiştir. Yakın dönemde 1988 yılında Karsantı Nahiyesi Aladağ ismini alarak ilçe teşkilatı kurulmuştur.
Aladağ ilçesindeki en eski okul 1945 yılında yapılan 5 derslikli “Karsantı İlkokulu”dur. Aladağ’ın Posyagbasan köyünde 1947 yılında 1 derslikli bir ilkokul, 1948 yılında Akören ilkokulu, Büyük Sofulu ilkokulları öğrenime açılmışlardır. Aladağ’ın ilçe teşkilatına dönüştüğü 1988 yılına gelene dek merkezde 2, köylerde 39 olmak üzere 41 ilköğretim okulunda ilköğretim yapılmıştır.Orta öğretim okulu olan Pınar Madencilik Lisesi 1968 yılında öğretime açılmıştır. Akören Kasabasında 1990 tarihinde Akören Lisesi açılmıştır. İlçe merkezinde bulunan Sinanpaşa P.İ.O. 1989 yılında eğitim öğretime açılmış olup daha sonra pansiyon binası yapılarak çevre köy İ.Ö.O. öğrencilerinin yatılı olarak ilköğretimlerine devamları sağlanmıştır.

Yaygın Eğitim

İlçede yaygın eğitim faaliyetleri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Halk Eğitim Müdürlüğümüz 1989 yılında kurulmuştur.1989-2004 yılları arasında 7460 kişiye değişik dallarda kurs belgesi düzenlenmiştir.Hiç bir okula gidemeyen veya eğitimini yarıda kesen, meslek edinmek isteyen bir çok kişi kalifiye eleman durumuna gelmiştir. Bazıları kendi işlerini bu sayede kurmuşlar, bazıları da belirli iş dallarında kalifiye eleman olarak girmişlerdir.Halen de yaygın eğitim faaliyetleri  devam etmektedir.
Halk Eğitim Merkezi her yaşta her meslekte okul içi veya okul dışı bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda imkanları ölçüsünde yaygın eğitim –öğretim hizmeti verir.Kısacası bütün vatandaşların yetiştirilmesini onlara yararlı olmayı,ülke ve yurt ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlar.

 turkyo-ıomega

IOMEGA SCREEN PLAY TV LINK DX HD MEDIA PLAYER

No tags for this post.

Leave a Reply