Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

 adana-ceyhan1

Ceyhan Tarihi

Çukurova'nın bir parçası olan Ceyhan ovası çağlar boyunca zaman-zaman Hitit, Fenike, Mısırlılar, Asurlular, İran (Pers), Makedonya (İskender İmparatorluğu), Roma ve Bizans devletlerinin egemenliği altında kalmıştır. Günümüzde Ceritler Ceyhan nehrinin doğusundaki köylerde Sırkıntılar, Ceyhan Nehrinin batı ve Kuzey-batı kesimlerinde Avşarlar ise Ceyhan'ın kuzeyinde yoğun olarak bulunmaktadır. 1865 yılı içinde yerleşik düzene geçilerek Nogayca kopmuş, yurdundan ayrılmış anlamına gelen "KOPÇAK" adı verilen bu günkü Ceyhan'ın ilk yerleşik toplumu Nogaylar olmuştur. Daha sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı (93 Harbi)'nden sonra Kırımlar, Tatarlar, Çerkezler, Papaklar, Rumeli Göçmenleri Osmanlı Devleti tarafından Ceyhan Ovasına yerleştirilmiştir. Yerleşenlerin daha çok hayvancılıkla uğraştığı, hayvanlarını suladıkları dik bir yerden ırmak kıyısına inildiğinden anlamına uygun olarak bugünkü Ceyhan'a  "YARSUVAT" adı verilmiştir.  Daha sonra Sultan 2. Abdulhamit'in tahta çıkmasından sonra kaza merkezi yapılarak 1896 tarihinde "HAMİDİYE" ismiyle Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlanmıştır. Daha sonra 1909 yılında Ermeni İhtişaşı (kargaşalık) üzerine kurulan örfi idare dolayısı ile "ÖRFİYE" ismi verilerek bir süre bu isimle anılmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mayıs 1929 'da "CEYHAN" adı yasayla kesinleşmiş ve Adana iline bağlanmıştır.

adana-ceyhan2

Eğitim Durumu

İlçe Merkezi

4 Bağımsız Anokulu
28 İlköğretim Okulu (1 Özel)
15 Ortaöğretim Okulu (1 Fen Lisesi 1 An.Öğrt.Lis. 3.And..Lis.,2 Genel Lises, 2 EML, 2 TML,1 KML,1 SML,1 İHL)

Belde ve Köyler

1 Bağımsız Anaokulu
23 ikinci kademesi olan İlköğretim Okulu 2. Kademe
5 Ortaöğretim Kurumu (1 ÇPL, 4 Genel Lise)
15 ikinci kademesi olmayan okul
Taşımalı Eğitimden Dolayı Kapalı 12 Okul
Taşımalı 67 Okul
Merkeze Taşınan 18 Okul

adana-ceyhan3

Sağlık Durumu

İlçemiz 21.05.2008 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına pilot olarak geçmiş olup, geçiş dönemi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan uygulamaya başlanmıştır. Aile hekimliği sistemimizde bir hekim bir aile sağlığı elemanı olup, ekip halinde çalışmaktadır. Bu geçiş döneminde nüfus tespiti, gebe, bebek, çocuk izlem gibi öncelikle yapılması gereken işlemlerin aksamaması ve iş yoğunluğunun hafifletilmesi için Toplum Sağlığı Merkezi tarafından eldeki imkanlar dahilinde her Aile Sağlığı Merkezine geçici görevlendirmeler yapılmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinin denetimi ve işleyişi Toplum Sağlığı Merkezince yapılmaktadır.

 

 

Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlık Evleri

İlçemiz Merkez ve Köylerinde 14 Adet Aile Sağlığı Merkezi bu Aile Sağlığı Merkezlerine bağlı 23 Adet Sağlık Evimiz, Verem Savaş Dispanseri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi bulunmaktadır. Bu sağlık kuruluşlarımızda 48 doktor, 89 ebe, 24 hemşire, 14 sağlık memuru ve 62 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Aile sağlığı merkezlerimizde poliklinik, tahlil, aşı, enjeksiyon, aile planlaması, gebe takipleri, mahallelerde halkla birebir yapılan bilgilendirme görüşmeleri gibi sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Ceyhan Devlet Hastanesi

Ceyhan Devlet Hastanemiz Merkez Bina ve Çocuk Hastanesinden oluşmaktadır. 1 hastane müdürü, 2 müdür yardımcısı, 37 uzman doktor, 10 pratisyen hekim, 5 diş hekimi, 4 diş teknisyeni, 70 hemşire, 24 ebe, 4 sağlık memuru ve 68 yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermektedir. Merkez bina 110 yataklı olup, bir ameliyathane ve 5 salon bulunmakta olup, aynı anda 5 ameliyat birden yapılabilmektedir. 5 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 15 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. 7 yataklı diyaliz ünitesi, fizik tedavi ünitesi, görüntüleme merkezinde MR, BT, EEG, Memografi, USG, kemiktansimetri gibi hizmetler sunulmaktadır. Çocuk Hastanesi 80 yataklı olup Diş polikliniği ile beraber hizmet vermektedir.

Özel Çare Hastanesi

Çare hastanesi 8 uzman doktor, 3 pratisyen hekim, 1 diyetisyen, 8 acil tıp teknisyeni, 1 ebe, 5 hemşire, 12 yardımcı sağlık personeli hizmet vermektedir. Hastane 10 yataklı olup, 1 ameliyathanesi ve 2 salonu bulunmaktadır ve bu salonlarda aynı anda 2 ameliyat birden yapılabilmektedir. Röntgen, ultrason, laboratuar hizmetleri gibi çok çeşitli sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Acil servisi 24 saat açık olup, 2 ambulansla hizmet vermektedir.

Fresenius Özel Ceyhan Diyaliz Merkezi

Diyaliz merkezinde 1 uzman doktor, 1 pratisyen hekim, 4 hemşire, 1 tekniker ve 2 adet hasta nakil aracı bulunmaktadır. Merkez 16 yataklı olup, 16 adet diyaliz makinesi ile diyaliz hastalarına sağlık hizmeti vermektedir.

112 Acil Servisi

İlçemizde faaliyetini sürdüren 112 acil servisinde 2 doktor, 5 paramedik, 15 acil tıp teknisyeni, 4 şoför ve 2 adet ambulans ile hizmet vermektedir.

Eczaneler

İlçemizde 46 eczane hizmet vermektedir.

Sanayi Durumu

Ceyhan’da pamuk, mısır, soya fasulyesi, susam gibi çeşitli sanayi bitkilerinin yetiştirilmesi yatırıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle tekstil dalında önemli adımlar atılmıştır. Ceytaş Tekstil A.Ş., Özmaya Sanayi A.Ş., Garipoğlu Evren Tekstil, İlbeyli Kollektif Şirketi, Aydız Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi., Uralberk Kollektif Şirketi., Akdeniz Unculuk, Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi önemli kuruluşlar tarıma dayalı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İlçede tarım dışı endüstri kuruluşları da bulunmaktadır. Bunlar Toros Gübre ve Kimya End. A.Ş., Botaş Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Cestaş San.Tic.A.Ş., Nurdağ Kireç İşl., Bolhocalıoğlu Tuğla Karo ve Kiremit fabrikası, ŞA-RA (Temel Cıvata) fabrikasıdır.

Şehir merkezinde dağınık halde bulunan sanayi esnafının bir sitede toplanması amacıyla 1965 yılında kurulan kooperatif eliyle çalışmalar başlamış, 1971 yılında küçük sanayi sitesi toplam 344.000m2 lik alan üzerinde 450 işyeri yapılmak suretiyle hizmete açılmıştır. Halen 498 esnaf ve sanatkar bu sitede hizmet vermektedir. Önemli bir alt yapı sorun olmayan sanayi sitesinde 1 Sağlık Ocağı, 1 PTT Şubesi, ve Camisi bulunmaktadır. Sanayi sitesi içinde bulunması gereken çıraklık eğitim merkezi halen endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu nedenle sanayi esnafına yeterli destek ve yardım sağlanamamaktadır. Ayrıca D-400 karayoluna uzak olarak yapılan sanayi sitesi gelişimini sürdürememiş ileriye yönelik projeler üretilemediğinden dolayı hedeflenen noktaya gelinememiştir. Ancak sanayi sitesinde bulunan eksoz sanayi Türkiye ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamakta, iki firmamız ise Suriye ve Suudi Arabistan’a biçerdöver yedek parçası ihraç etmektedir. Girişimci iş adamlarımıza imkan verildiğinde sanayi çok daha verimli çalışacak, ilçe ekonomisine önemli katkıları olacaktır.

İmalat sanayisinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 37 ‘dir. Banka şube sayısı 10‘dur.

Toros Adana Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi

Ceyhan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölgede kurulacak fabrika ve diğer ülkelerden gelecek sanayi ürünleri sadece bu bölgeye değil Güney Doğu Anadolu Bölgesine hizmet verecek konum ve yapıda olacaktır. Yani GAP’ın bir parçası olacaktır. Serbest bölgede kurulacak “Termik Santral” çalışmaları devam etmektedir. Serbest bölge Ceyhan ve çevresine canlılık kazandıracak 2000’li yıllarda güçlü bir Ceyhan ortaya çıkacaktır. Botaş-Ceyhan Bölge Müdürlüğü halen Irak petrollerini ve Güney Doğu petrollerini pompalamakta, iç ve dış pazarlara sunmaktadır.

Bakü-Ceyhan

Petrol Boru hattı projesi ile Azerbaycan ve Kazakistan petrolleri Akdeniz’e Ceyhan’dan ulaşmış dünya pazarlarına 13.07.2006 tarihinden buyana petrol sevkıyatı yapılmaktadır.

 

 

Altyapı Çalışmaları

 

 

Asfaltlı Köy

60 Köy 20 Bağlı 361 Km.

Stabilize Köy Yolu

21 Köy 14 Bağlı 158 Km.

Asfalt Köy İçi

66 Köy

Stabilize Köy İçi

32 Köy

TC Karayolunundan yararlanılanan

Toplam15 Ünite
7 Köy
2 Mahalle
6 Belde

İçme Suyu

Susuz Ünite 0 Köy
Sulu Ünite 70 Köy
Suyu Yeterli Ünite 30 Köy
Suyu Yetersiz Ünite 0 Köy

Kanalizasyon

9 Köy Başören, Dağıstan, Çokçapınar, Tatarlı, Yeşildam
Kızıldere,  B.Mangıt, Hamdilli, Üçdutyeşilova

Yerüstü Kaynak

Yok

Küçük Sulama

1 Köy (Ağaçpınar Ky. Bah.Sul)

Göletten Sulama

1 Köy (İmran Ky. Bah. Sulama)

Hayvan İçme Suyu

Yok

Telefon

Tüm Köylerde Telefon 28 Santralden Sağlanıyor.

Köy Yollarının Durumu

Yolu Asfalt 60 Köy
Yolu Asfalt 20 Bağlı Mahalle
Yolu Stabilize 21 Köy
Yolu Stabilize 14 Bağlı Mahalle

Köy Yolundan Yararlanılan

Toplam 111 Ünite
70 Köy
30 Mahalle
11 Belde

 

Tarım ve Hayvancılık

 

 

1.423.500 Dekar  Yüzölçümü

 

 

1.117.000 Dekar Tarıma Elverişli Arazi

 

 

275.289 Dekar Kıraç Kültür Arazi

 

 

656.272 Dekar Sulu Tarım Arazisi

 

 

185.439 Dekar Kuyu Suyu İle Sulanan Tarım Arazisi

 

 

5.283 Dekar Bağ,  Bahçe, Sebze dikili alan

 

 

37.363 Dekar Mera alanı

 

 

Arazi Sulamasından Yararlanılan Kaynak

:

Nehir (Ceyhan Nehri— Aslantaş Barajı)

 

 

Kaynaklı Sulama Ağı

:

Kuyu Suyu

 

 

 

 

İdari ve Nüfus Durumu

 

 

Köyler

:

70.978

 

 

Merkez Mahalle

:

31

 

 

Belediye

:

1

 

 

Belde

:

11

 

 

Köyler

:

70

 

 

 

 

Fiziki ve Coğrafi Durumu

 

 

Kuruluş Tarihi

:

3 Mayıs 1929

 

 

Yüzölçümü

:

1.472 Km2

 

 

Arazi Durumu

:

% 80.8 Ova, % 15.8 Engebeli, % 3.4 Dağlık

 

 

Yüksekliği (Rakım)

:

20 M

 

 

En Yüksek Yeri

:

Nur Dağı 758 M.

 

 

İklimi

:

Akdeniz

 

 

Ortalama Sıcaklık (Yıllık)

:

18.7 derece

 

 

Ortalama Yağış (Yıllık)

:

41.25 Kg,

 

 

Tarıma Elverişli Arazisi

:

1.117.000 Dekar

 

 

Kıraç Tarım Arazi

:

275.289 Dekar

 

 

Sulu Tarım Arazi

:

656.000 Dekar

 

 

Kıraç Tarım Yapılan Arazi Miktarı

:

275.289 Dekar

 

 

Ormanlık Alan

:

47.740 Dekar

 

 

Taşlık Alan

:

76.582 Dekar

 

 

Yerleşim Alanı

:

144.815 dekar

 

 

Mera

:

37.363 Dekar

 

 

Akarsular

:

Ceyhan Nehri, Mercin Suyu

 

 

Çaylar

:

Karaçay

 

 

Dereler

:

Çepelce, Handeresi

 

 

Toprak Kalitesi

:

% 50 Killi Tınlı, % 25 Sitli  Tınlı, % 15 Kumlu-Tınlı %10 Tınlı

 

           

Kültür  ve Gezi

 

 

Tumlu (Dumlu) Kalesi

12. yy. dan kalma bir kale olan Dumlu, Ceyhan Nehri’nın 17 km. kuzeybatısındaki Dumlu Köyü civarında, 70 m. yüksekliğindeki bir tepe üzerinde kurulmuştur. Dağ kaleleri zincirinin ikinci halkasıdır; Adana-Kozan kervan yolunu ve birçok kaleyi gözetlemeye elverişli bir konumdadır.

Yılan Kale

Yılan Kale, bugünkü Adana-Ceyhan E-5 Karayolu üzerinde, Misis ile Ceyhan arasında birdenbire yükselen, ovaya hakim bir tepe üzerinde, karayolundan 3 km içeride yer alır İç Anadolu'dan gelip Külek Boğazı yoluyla Adana, Misis, Payas ve Antakya'dan geçen tarihi ordu ve kervan yolunun üzerinde bulunan Yılan Kale, dağ kaleleri zincirinin ilk halkasıdır.

Ulu Cami

1868 tarihinde Koban muhacirlerinden Nogaylardan Abdülkadir Ağa tarafından yaptırılan camii Ceyhan ilçe merkezinde bulunmaktadır. Ceyhan ilçe merkezinde geniş bir meydan ortasında bulunan Ulu Cami, aynı zamanda Abdülkadir Ağa Camii ismiyle de tanınmaktadır.

 

 

 turkyo-lexar

 

Lexar S70 4GB Gri USB Bellek

No tags for this post.

Leave a Reply