Başka Dillere Tercüme

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Giriş

Türkiye'nin illeri

Genişlet | Daralt

Bumerang

Bumerang

Web Tasarım Kampanya

Tel Kodu: 312 – Araba Plaka Kodu: 6

Ankara 5 Gün Tahmin Hava Durumu

Ankara hava durumu

GENEL BİLGİLER
Genel Coğrafya ve Yeryüzü Şekilleri: 26.897 km2 lik bir alana sahip olan Ankara, 39o57'N enlemi ile 32o53'E boylamları arasında yer almaktadır. Ortalama olarak deniz seviyesinden yüksekliği 890 metredir.
Doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyinde Çankırı ve Bolu, kuzeybatısında Bolu, batısında Eskişehir, güneyinde Konya ve Aksaray illeri bulunmaktadır.
Ankara, Orta Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı bir bölgedir. Bu bölgede orman alanları ile step ve bozkır alanlarını bir arada görmek mümkündür. İlin kuzey sınırının Kuzey Anadolu sıra dağlarının kolları olan dağlar, Orta Anadolu düzlüklerinin devamı olan ovalar çizer. Güney kısmında Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve Hacıbekirözü gibi düzlükler bulunur. Bu düzlükler arasında volkanik Karadağ ile Karasimir Dağı, Paşa Dağı ve Teke Dağı yükselir.
Orta kesimlerden kuzeye doğru yaklaştıkça Haymana, Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıra dağları ile irtibatları bulunan dağ sıraları belirir. Bunların arasında İdris ve Elmadağları yükselir. Güney Batı Kuzey-Doğu doğrultusunda Güre, Elma, İdris, Karyağdı-Mire-Aydos-Çile, Ayaş ve Hıdır dağ sıraları arasında çöküntü alanları ve kıvrılmalarından dolayı Balaban, Mogan Gölü, Çubuk, Mürted ve Babayakup Ovaları meydana gelmiştir. Ankara Ovası doğu-batı yönünde uzanmıştır. Sakarya ve Kızılırmak nehir kolları arasında çukurlarda münferit olarak yüksek sıradağları görmek mümkündür.
Kuzeyde, Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde yer yer sarp görünüşlü Yıldırım, Işık ve Yakut dağları, Batıda Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin kuzey sınırları Karakiriş, Kartal ve Manastır dağları ile çevrilmiştir. Güney bölgedeki dağlar tatı meyilli, yuvarlak sırtlı ve üzerleri düzdür. Bu alanda yükseklikler 1050-1500 m. arasındadır.
İl sınırları içinde Mogan, Eymir, Karagöl, Kurumcu ve Samsun gölleri bulunur. Bölgede yer yer volkanik arazilere rastlanır. Bu kütle üzerinde 2378 m. yüksekliğindeki Köroğlu Dağı ile Mahya Tepesi (2006 m.) yükselir. İlin güneydoğusunda Hüseyingazi dağı kültesi bulunur.
İlin arasizisini Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk Çayı, İncesu ve Ova Çayları sular.
İklimi : İlin geniş arazisinde yer yer iklim farklılıkları görülür. Güneyde, İç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise, Karadenz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülebilir. kara ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçer. En sıcak ay Temmuz-Ağustos, en soğuk ay ise Ocak ayıdır.
Bölgeye düşen yağış miktarları kuzey ve güney kesimlerde farklılık gösterir. Kuzeyde Kızılcahamam ve Çubuk, Karadeniz yağış rejimi özelliğini; güney ise İç Anadolu karakterini taşır. Bölgenin yapısı gereği özellikle kış aylarında sis olayı oldukça fazla görülür ve hayatı etkiler.
İl bazında ortalama sıcaklık 10-13oC arasında, aylık ortalama yağış miktarı da 11-55 mm arasındadır. En yüksek sıcaklık değeri 41.4oC ile Sarıyar istasyonunda; en düşük sıcaklık da sıfırın altında 32.2oC ile Esenboğa istasyonunda kaydedilmiştir. Donlu günler sayısı yılda ortalama 60-117 arasında, karla örtülü günler sayısı ise yılda toplam 10-70 gün arasında değişmektedir. En yüksek kar kalınlığı 82 cm. olarak Kızılcahamam istasyonunda kaydedilmiştir.
İl merkezi ve istasyonların rüzgar durumuna genel olarak bakıldığında; hakim rüzgarın topografik yapıya bağlı olarak değişim gösterdiği açıkça görülür. Buna göre hakim rüzgar Ankara (merkez), Esenboğa, Çubuk, Ayaş ve Yenimahalle'de kuzeydoğu, Haymana (İkizce), Sincan, Dikmen ve Nallıhan'da batı, Polatlı ve Şereflikoçhisar'da kuzey, Etimesgut ve Elmadağ'da güneybatı, Kızılcahamam'da güneydoğu ve Beypazarı'nda kuzey-kuzeydoğudandır. Kuvvetli rüzgarların görüldüğü aylar mart ve nisan aylarıdır. Ankarada tespit edilen en yüksek rüzgar hızı güne, güneydoğu yönünden 32.1 m/sn. dir
Normal şartlarda günlük olarak basıncın değerlerinde fazla değişiklik görülmez. Ancak yurdumuzu etkileyen hava kütlelerine bağlı olarak değişmeler gözlenir. Uzun yıllar değerlerine göre; ankara'nın ortalama basınç değeri 912.7 mb., tespit edilen en yüksek basınç değeri 936.5. mb. ve en düşük basınç değeri 882.6 mb.dır.
Bitki Örtüsü: Etrafı dağlarla çevrili olan Ankara, kışları soğuk, yazları kurak geçen bir iklime sahiptir. En yağışlı mevsim ilkbahardır.
Bu iklim şartları ve topografik yapı Ankara ve çevresinde iki ayrı bitki topluluğunun (step ve orman) gelişmesine imkan sağlamıştır. Yörede en yaygın olan bitki topluluğu step (bozkır)tir. Step bitki örtüsü az yağış alan çukur alanlarda ve platolar üzerinde yaygın haldedir. Bu bitki topluluğu içinde ağaç yok denecek kadar azdır. Genelde dikenli çalılar dikkati çeker. Bunun yanısıra akarsu boylarında sıralar halinde görülen iğde, söğüt ve kavak ağaçları step içerisinde yer alır. Step bitki örütüsünün en yaygın türlerini otlar oluşturur. Çoğu küçük boylu olan bu bitkiler birbiri yanında ve kümeler halinde toplanmıştır. Step bitki topluluğunun başlıca türlerini kısa boylu çayırlıklar, ayrıkotu, keven, sorguçotu, üzerlik otu, katırtırnağı, yabani arpa, püsküllü çayır, hardalotu, yemlikotu, yılgınotu, yavşanotu, gelincik, papatya, hatmi, kekik, sütleğen, ballıbaba, yabani gül, böğürtlen ve isimlerini sayamadığımız birçok bitki oluşturur.
Ankara  çevresinde plato üzerinde yükselen münferit dağlar ile kuzeydeki dağlık sahada yağışlardaki artış yüzünden orman örtüsü kendini belli etmeye başlar. Bozkır (step) ortasında adacıklar halinde görülen ormanlar, genelde tahripten arta kalan korulardır. Bu tür ormanlarda hakim ağaç türü karaçam, ardıç ve yer yer meşedir. Kurakçıl orman deyimiyle adlandırılan bu ormanlara en güzel önreği, Beynam Ormanı oluşturmaktadır. Ankara'nın kuzeyindeki Kızılcahamam ilçesi yakınlarından başlamak üzere orman örtüsü sıklaşmaya ve gürleşmeye başlar ki, burada iğne yapraklı ağaçlar yaygın türü oluştururlar.
Ulaşımı: Karayolu, demiryolu ve havayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Türkiye’nin karayolu ve demiryolu ağı merkezinde olması nedeniyle ülkenin her yerine ulaşmak mümkündür. İç ve dış hatlarla hizmet veren uluslararası havalimanı bulunmaktadır.
Tarihi: Ankara’nın ilk yerleşim tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bölgede yapılan araştırmalar, kentin Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşme alanı olduğunu göstermektedir.
Kızılcahamam yöresinde yapılan araştırmalarda; Paleolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmış olup, Eti Yokuşu, Ahlatlıbel, Karaoğlan ve Koçumbeli’nde de Eski Tunç Çağı’na ait buluntular ortaya çıkarılmıştır.
Hitit eserlerinde sık sık rastlanan Ankuva, muhtemelen bugünkü Ankara kentinin bulunduğu yerdir. Mürtet Ovası yakınındaki Bitik’te Hitit yerleşmesi ve Haymana ilçesi yakınlarındaki Gâvurkale’de Hitit dönemine ait önemli bir kutsal yerleşim bulunmaktadır.
Ankara’nın kent olarak ilk kuruluşu Phyrigia dönemindedir. Phyrigia’nın başkenti Gordion bugünkü Ankara sınırları içinde kalmaktadır ve İç Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisidir. Efsanelere göre Ankara’yı da büyük Phyrigia Kralı Midas kurmuştur. Phyrigialılar buraya gemi çapası anlamına gelen “Ankyra” adını vermişlerdir. Yörede bulunan tümülüsler, özellikle M.Ö. 750-500 yılları arasında Ankara yöresinde Phyrigia yerleşmesinin önemini göstermektedir.
Phyrigia Devleti’nin yıkılmasından sonra Lydialıların ve daha sonra Perslerin hâkimiyetine geçen kentin Pers Kralı I. Dareios döneminde (M.Ö. 522-486) yapılmış olan ünlü kral yolu üzerinde küçük bir ticaret merkezi olduğu bilinmektedir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermiştir.
M.Ö. 278-277 yılında Avrupa’dan Anadolu’ya gelen Galatların bir kolu olan Tektosagların Ankara’yı başkent yaptıkları bilinmektedir. Ankara Kalesi’nde görülen ilk yapı bu devirden kalmadır.
Roma İmparatoru Augustus M.Ö. 25 yılında kenti Galatlardan alarak bu bölgeyi Roma’nın bir eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na bağlamış ve Ankara’yı Galatia’nın başkenti yapmıştır. 1. ve 2. yüzyıllarda Ankara, Anadolu’da Roma yol ağının çok önemli bir kavşağı niteliğini kazanmış, yönetimsel ve askeri işlevleri gelişmiş bir kenttir. Roma İmparatorluğu’nun zayıflaması ile 3. yüzyılda Ankara önemini kaybetmiştir. Daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun eline geçen kent 334-1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmıştır.
1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt’te Bizans ordusunu yenmesinden sonra 1073 yılında Ankara Türklerin eline geçmiştir. Bu tarihten başlayarak Osmanlılar tarafından Anadolu’nun siyasal birliğinin kurulmasına kadar geçen sürede kent, Türk beylikleri, Bizans ve Moğol egemenliği altında değişik dönemler geçirmiştir. 1300’lü yıllardan başlayarak Ahi merkezlerinden biri olarak ticari işlevlere sahip olan Ankara, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme döneminde de önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmiştir. Ankara’daki Ahi örgütü, kervanların ve ordunun deri ve demirden yapılmış malzeme gereksinimini karşılıyor ve aynı zamanda İç Anadolu’da geniş bir bölgede üretilen tiftik Ankara’da işleniyordu. 19. yüzyıla kadar önemini koruyan Ankara, daha sonra önemini yitirmeye başlamış, kentin 1892 yılında bir demiryolu ile İstanbul’a bağlanması da bu durgunluğu çözememiştir. 20. yüzyılın başında yaşanan savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve 1917 yangınının da etkisi ile daha da gerileyen kent, Kurtuluş Savaşı sırasında yeniden önem kazanmaya başlamıştır.
 Kurtuluş Savaşımızın idare edildiği bir merkez olarak, adı milli mücadelemizin sembolü haline gelen Ankara 13 Ekim 1923’te başkent olmuştur.
MUTFAK
Eski Ankara mutfağı evin en büyük kısmını meydana getirirdi. Bir tarafta ocak ve tandır, bir tarafta kışlık erzakın muhafaza edildiği kiler bulunurdu. Kilerler genellikle iki katlı olur ve yukarı kısmına mü-sandere denirdi. Mutfağın bir kenarına odun istif edilirdi. Yemekler yere serilen sofralarda yenir, önce büyükler, sonra ev halkı otururdu.
Ankara Yemekleri:
Çorbalar: Aş çorbası, dutmaç, keşkek çorbası, miyane çorbası, sütlü çorba, tarhana çorbası, toyga çorbası
Et Yemekleri: Ankara tavası, alabörtme, calla, çoban kavurması, ilişkik, kapama, orman kebabı, patlıcanlı et, sızgıç, siyel, siyer.
Pilavlar: Bici, bulgur pilavı, oğmaç aşı, pıtpıt pilavı.
Köfteler: Kadınbudu köfte, mucirim köftesi, yumurtalı köfte, tohma, tiritli köfte.
Dolmalar: Efelek dolması, mantı, şirden dolması (bumbar), yalancı dolma, yaprak dolması.
Börekler – Çörekler: Altüst böreği, ay böreği, bohça böreği, entekke böreği, hamman, kana, kol böreği, papaç, pazar böreği, tandır böreği, yalkı.
Yemekler: Carcıran, bici aşı, çılbır, çırpma, göçe, göter, kaile, keşkek yemeği, köremez, mıhlama, omaç, papara, saz, tamtak tiridi, topaç.
Hamur İşi Yemekler: Bazlama, cızlama, gözleme, nevizme, öllüğün körü, su böreği.
Tatlılar – Kompostolar: Ayva boranası, baklava, bırtlak, daşlak, ekir, fıslak, höşmerim, kabak tatlısı, karga beyni, kar helvası, kaygana, köyter, omaç, perçem, saraylı, tiltil helvası, tuhafiye, zerdali boranası, zerdali hoşafı.
Ekmekler: Bazlamacın, bezdirme, gizleme, çerpit, ebem ekmeği, kartalaç, kömbe, kete, saçkıran, şerit, yarımca.

Hoteller

Akar International Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 232 10 10
Otel Faks : (312) 232 20 06 – 232 00 66
Otel Web Adresi : http://www.akarhotel.com – E-Mail : info@akarhotel.com
Adres : G.M.K. BULVARI NO:111 06570 MALTEPE/ANKARA

Aktif Metropolitan Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 295 45 45
Otel Faks : (312) 284 42 42
Otel Web Adresi : Aktif Metropolitan Hotel ***** – E-Mail : info@metropolitanhotel.com.tr
Adres : OĞUZLAR MAH. 48. SOK. NO:28 BALGAT/ANKARA

Almer Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 309 04 35 (8 Hat)
Otel Faks : (312) 311 56 77
Otel Web Adresi : Hotel Almer, Kayseri & Ankara – E-Mail : almerhotel@ttnet.net.tr
Adres : ÇANKIRI CAD. NO:17, 06030 ULUS/ANKARA

Anıtpark 2000 Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 232 07 91
Otel Faks : (312) 232 49 99
Otel Web Adresi : – E-Mail : anitparkotel@mynet.com
Adres : GMK BULVARI KUBİLAY SOK NO:45 ANITTEPE/ANKARA

Anıttepe 2000 Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 231 71 72
Otel Faks : (312) 231 97 11
Otel Web Adresi : Ankara hotels,ankara turkey,ankara hotel,hyotels ankara – E-Mail : anittepe@anittepe.com
Adres : GÜLSEREN SOK. NO:28 06570 MALTEPE/ANKARA

Ankara Gordion Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 427 80 80 Pbx
Otel Faks : (312) 427 80 85
Otel Web Adresi : ::Gordion Hotel:: – E-Mail : reservation@gordionhotel.com
Adres : TUNALI HİLMİ CAD.BÜKLÜM SK.NO:59 06660 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

Ankara Hiltonsa Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 455 00 00
Otel Faks : (312) 455 00 55
Otel Web Adresi : Hilton Hotels – Global Site – E-Mail : sales.ankara@hilton.com
Adres : TAHRAN CAD. NO:12 06700 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

Ankara Oğultürk Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 309 29 00 Pbx – 311 46 55
Otel Faks : (312) 311 83 21
Otel Web Adresi : ANKARA OULTRK HOTEL – E-Mail : hotel@ogulturk.com
Adres : RÜZGARLI EŞDOST SOK.NO.6 06030 ULUS/ANKARA

Ankara Otel Midi Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 409 64 34 (Isdn)
Otel Faks : (312) 409 64 00
Otel Web Adresi : Hotel Midi – Hoşgeldiniz… – E-Mail : rez@midihotel.com
Adres : KARYAĞDI SOK.NO.40, 06540 ÇANKAYA/ANKARA

Ankara Royal Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 425 41 51
Otel Faks : (312) 425 61 62
Otel Web Adresi : Royal Hotels – E-Mail : info@royalhotels.com.tr
Adres : BÜKLÜM SOK. NO:37 06650 KAVAKLIDERE/ ANKARA

Asal Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 311 55 25
Otel Faks : (312) 311 55 30
Otel Web Adresi : < : : . Asal Hotel Ankara . : : > – E-Mail : info@asalhotel.com
Adres : ÇANKIRI CAD. NO:29 ULUS/ANKARA

Asyafin Otel Kızılcahamam Ankara – Ankara-Kızılcahamam
Otel Telefonu : (312) 736 40 00
Otel Faks : (312) 736 69 49
Otel Web Adresi : Asya Kızılcahamam Termal Tatil Köyü – E-Mail : info@asyatermal.com.tr
Adres : İSMET PAŞA MAH. 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA

Atalay Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 309 15 15 Pbx
Otel Faks : (312) 309 27 57
Otel Web Adresi : Atalay Hotel – E-Mail : atalayhotel@hotmail.com
Adres : ÇANKIRI CAD. NO: 20 ULUS/ANKARA

Best Western Otel 2000 Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 419 90 01
Otel Faks : (312) 419 90 16
Otel Web Adresi : Best Western Hotel 2000 Ankara – Hotel Ikibin – – E-Mail : otel2000@otel2000.com
Adres : BESTEKAR SOK. NO:29 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA

Best Western Örnek Otel 2000 Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 231 81 70
Otel Faks : (312) 229 03 52
Otel Web Adresi : ???????????? – E-Mail : ornekhotel@ornekhotel.com
Adres : GÜLSEREN SOK. NO:4 MALTEPE/ANKARA

Bilkent Otel & Conference Center Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 266 46 86
Otel Faks : (312) 266 46 79
Otel Web Adresi : Bilkent Otel, Konferans ve Toplantı Merkezi / ANKARA – E-Mail : info@bilkentotel.com.tr
Adres : Bilkent 1. Cadde 06800 BİLKENT/ ANKARA

Bulduk Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 310 49 15
Otel Faks : (312) 311 26 17
Otel Web Adresi : otelbulduk.com – E-Mail : info@otelbulduk.com
Adres : SANAYI CAD. NO: 26, 06050 ALTINDAĞ/ANKARA

Business Park Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 232 48 00 Pbx
Otel Faks : (312) 231 68 38
Otel Web Adresi : BUSINESS PARK HOTEL – E-Mail : info@businessparkhotel.com
Adres : NECATİBEY CAD. NO:35 06450 KIZILAY/ANKARA

Büyük Anadolu Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 841 64 64 (Pbx)
Otel Faks : (312) 841 62 30 – 841 62 31
Otel Web Adresi : http://www.buyukanadoluhotel.com – E-Mail : info@buyukanadoluhotel.com
Adres : BÜĞDÜZ KÖYÜ AKYURT ESENBOĞA HAVAALANI YOLU 27. KM AKYURT/ANKARA

Büyükhanlı Park Otel & Residence De Luxe Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 441 56 00
Otel Faks : (312) 441 22 74
Otel Web Adresi : Buyukhanli Park Hotel – E-Mail : sales@buyukhanliparkhotel.com
Adres : SİMON BOLİVAR CAD. NO: 32, 06550 ÇANKAYA/ANKARA

Capital Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 310 45 75 Pbx
Otel Faks : (312) 310 45 80
Otel Web Adresi : Hotel Capital – Ana Sayfa / Home page – E-Mail : hotelcapital@hotelcapital.com.tr
Adres : ÇANKIRI CAD.NO:21 ULUS/ANKARA

Class Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 466 18 50 Pbx
Otel Faks : (312) 426 99 85
Otel Web Adresi : Class Hotel – E-Mail : info@classhotel.com.tr
Adres : BESTEKAR SK. NO: 64 KAVAKLIDERE/ÇANKAYA/ANKARA

Esenboğa Airport Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 399 47 00
Otel Faks : +90 (312) 399 47 03
Otel Web Adresi : esenbogaairportotel.com.tr – E-Mail : info@esenbogaairportotel.com.tr
Adres : ESENBOĞA HAVALİMANI YOLU 16.KM SARAY SARAY/ANKARA

First Apart Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 425 75 75 Pbx
Otel Faks : (312) 419 27 14
Otel Web Adresi : nic.tr: alan ad duraklatlm.. – E-Mail : info@firstapart.com.tr
Adres : İNKILAP SK. NO:29 KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA

Gazi Park Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 215 66 66 (Pbx)
Otel Faks : (312) 212 21 08
Otel Web Adresi : Gazi Park Hotel – E-Mail : info@gaziparkhotel.com
Adres : BEŞTEPELER MAHALLESİ 1.CAD. NO: 51 PK. 06530 SÖĞÜTÖZÜ/YENİMAHALLE/ANKARA

Ic Otel Tetra Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 419 29 46 Pbx
Otel Faks : (312) 417 49 15
Otel Web Adresi : IC Hotels – International Comfort / We invite you to comfort… (Antalya, Turkey) – E-Mail : tetrasatis@ichotels.com.tr
Adres : KONUR SK. NO:58 06640 BAKANLIKLAR KIZILAY/ANKARA

Justiniano Gürkent Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 435 50 50 Pbx
Otel Faks : (312) 434 46 57
Otel Web Adresi : Gürkent Hotel – Hoşgeldiniz – E-Mail : kentotel@ada.net.tr
Adres : MİTHATPAŞA CAD. NO:4, YENİŞEHİR/ANKARA

Keykan Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 231 80 70 (4 Hat)
Otel Faks : (312) 230 02 16
Otel Web Adresi : Hotel Keykan – E-Mail : keykan@tnn.net
Adres : FEVZI ÇAKMAK SK. NO: 12 KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA

Neva Palas Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 419 58 88 (8 Hat)
Otel Faks : (312) 419 58 25
Otel Web Adresi : NEVA PALAS – E-Mail : nevapalas@nevapalas.com.tr
Adres : ESAT CAD. NO:32 06640 KÜÇÜKESAT ÇANKAYA/ANKARA

Otel 2000 Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 419 90 01 – 15 Hat
Otel Faks : (312) 419 90 16
Otel Web Adresi : http://www.hotel2000.in.com.tr – E-Mail : hotel2000@superonline.com
Adres : BESTEKAR SOKAK NO:29, 06080 KAVAKLIDERE/ÇANKAYA/ANKARA

Otel Aldino Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 468 65 10
Otel Faks : (312) 468 65 17
Otel Web Adresi : Ankara Hotel Aldino – E-Mail : aldino@ada.net.tr
Adres : TUNALI HİLMİ CAD. BÜLTEN SK. NO:22, 06700 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

Otel Dedeman Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 417 62 00
Otel Faks : (312) 417 62 14
Otel Web Adresi : Dedeman Hotels&Resorts Int.|Homepage – E-Mail : ankara@dedeman.com.tr
Adres : AKAY CAD. BÜKLÜM SOK. NO:1 06660 ANKARA

Otel Houston Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 466 16 80
Otel Faks : (312) 466 16 74
Otel Web Adresi : .:: HOTEL HOUSTON ::. – E-Mail : hotelhouston@hotelhouston.com.tr
Adres : GÜNİZ SOK. NO:26, KAVAKLIDERE/ÇANKAYA/ANKARA

Otel King Çankaya Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 440 79 31
Otel Faks : (312) 440 37 55
Otel Web Adresi : King Hotel, Ankara Otel, Ankara Organizasyon, Ankara Dügün Salonu, Ankara Nisan Salonu, Ankara kokteyl Salonu – E-Mail : otetas@kinghotel.com.tr
Adres : PİYADE SOK.NO.17 06550 ÇANKAYA/ANKARA

Otel King Güvenlik Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 418 90 99
Otel Faks : (312) 417 03 82
Otel Web Adresi : King Hotel, Ankara Otel, Ankara Organizasyon, Ankara Dügün Salonu, Ankara Nisan Salonu, Ankara kokteyl Salonu – E-Mail : otetas@kinghotel.com.tr
Adres : GÜVENLİK CAD.NO.13 06540 AŞAĞI AYRANCI/ANKARA

Otel Midas Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 424 01 10
Otel Faks : (312) 424 05 20
Otel Web Adresi : MIDAS HOTEL – ANKARA – E-Mail : midas@hotelmidas.com
Adres : TUNUS CAD. NO:20 KAVAKLIDERE/ANKARA

Otel Uzun Jolly Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : 0 (312) 310 30 93
Otel Faks : 0 (312) 311 40 30
Otel Web Adresi : http://www.uzunjollyhotel.com – E-Mail : hoteljolly@hotmail.com
Adres : YILDIRIM BEYAZIT MEYDANI ALTINDAĞ CAD.NO:1 DIŞKAPI/ANKARA

Ramada Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 428 20 00
Otel Faks : (312) 428 47 27
Otel Web Adresi : Ramada Ankara – E-Mail : ramadaankara@ramadaankara.com
Adres : TUNALI HİLMİ CAD NO:66 KAVAKLIDERE/ANKARA

Sergah Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 310 85 00 Pbx
Otel Faks : (312) 311 31 00
Otel Web Adresi : SERGAH HOTEL **** – E-Mail : sergahhotel@ttnet.net.tr
Adres : ÇANKIRI CAD. NO:48 06030 ULUS/ANKARA

Sheraton Otel & Convention Center Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 457 60 00
Otel Faks : (312) 457 61 00
Otel Web Adresi : Sheraton Ankara Hotel & Convention Center – E-Mail : ankara.sheraton@sheratonankara.com
Adres : NOKTALI SK. 06700 KAVAKLIDERE/ANKARA

Turist Otel Ankara – Ankara-Merkez
Otel Telefonu : (312) 310 39 80 Pbx
Otel Faks : (312) 311 83 45
Otel Web Adresi : http://www.turisthotels.com – E-Mail : turisthotels@superonline.com
Adres : ÇANKIRI CAD. 37, 06030 ULUS-ALTINDAĞ / ANKARA

Ulaşan Otel Ankara – Ankara-Gölbaşı
Otel Telefonu : (312) 484 58 58 (6 Hat)
Otel Faks : (312) 484 41 01
Otel Web Adresi : * * * * Ula_an HoTeL * * * * – E-Mail : manager@ulasanhotel.com
Adres : KONYA YOLU GÖLBAŞI ÇIKIŞI 3. KM GÖLBAŞI/ANKARA

 
 
 YAPMADAN DÖNME
 Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmeden,
 II.TBMM Binasını görmeden,
 Anıtkabiri'i ziyaret etmeden,
 Kaplıcaları ziyaret etmeden,
 Roma Hamamı'nı görmeden,
 Gordion Müzesini ziyaret etmeden, dönmeyin!!!

İlçeler: AKYURT, ALTINDAĞ, AYAŞ, BALA, BEYPAZARI, ÇANKAYA, ÇUBUK, ELMADAĞ, ETİMESGUT, GÖLBAŞI, GÜDÜL , HAYMANA , KALECİK, KAZAN, KEÇİÖREN, KIZILCAHAMAM, MAMAK, NALLIHAN, POLATLI, SİNCAN, ŞEREFLİKOÇHİSAR, YENİMAHALLE

No tags for this post.

Leave a Reply